9/11 filmer voor FEMA gaat opnamen Ground Zero openbaar maken
  
Als enige (911review) officieel toegestane filmer op Ground Zero op 11 september 2001 en de maand erna, vulde Kurt Sonnenfeld 29 videobanden met gedetailleerde opnamen.

"Wat ik op bepaalde momenten op bepaalde plaatsen zag... is zeer verontrustend!"

   
Een aantal groeperingen voor de mensenrechten ondersteunen de pogingen van Sonnenfeld om aandacht te krijgen voor zijn zaak, waaronder Nobelprijswinnaar voor de vrede (1980) Adolfo Perez Esquivel .
     


Photo by Mike Reiger - rechts, Kurt Sonnenfeld
Source: StevenWarran.blogspot

Sonnenfeld overlegde zijn materiaal nooit aan de autoriteiten, wordt sindsdien vervolgd en leeft in Argentinië in ballingschap.

Daar schreef hij "El Perseguido" (De Vervolgde). Zijn onlangs gepubliceerde boek vertelt het verhaal van zijn onophoudende nachtmerrie en slaat opnieuw een spijker in de doodskist van het regeringsverslag van de gebeurtenissen op 9/11.

Bronnen:
The Voltaire Network: 22 juni 2009 en 8 mei 2008
RockyMountainNews: 25 mei 2007
Signs of the Times: 13 september 2006


   

BESCHULDIGD VAN MOORD OP ZIJN VROUW

KURT Sonnenfeld, FEMA'S KLOKKENLUIDER OF BEDRIEGER?

Sonnenfeld is beschuldigd van moord op zijn vrouw op 1 januari 2002. Zij werd gevonden met een schotwond achter haar oor. Na de vondst van een briefje met het handschrift van zijn vrouw waarin zij kryptisch haar doodswens aangeeft (haar familie gaf eveneens aan, bij monde van haar zuster, dat zoiets zou gaan gebeuren - zonder commentaar te leveren op de exacte toedracht van haar dood), wordt de aanklacht ingetrokken. Op zijn handen werden geen kruidsporen gevonden. De enige vingerafdruk kwam van de hand van zijn vrouw.


In februari 2003 vertrekt Sonnenfeld naar Argentinië, waar hij ook zijn huidige vrouw ontmoet. In september 2004 wordt de moordaanklacht tegen hem opnieuw geopend omdat hij in 2002 aan twee celgenoten de moord zou hebben toegegeven.
Sonnenfeld, nog steeds in Argentinië, tegenover de Buenos Aires Herald: "In augustus 2004 leverde ik een demonstratiebestand aan een TV producer. Een week later, op 31 augustus, wordt ik door Interpol gearresteerd. Ik vind dat buitengewoon toevallig."
  Er zweven veel vragen rond Kurt Sonnenfeld. Of hij betrouwbaar is valt moeilijk te bepalen omdat standpunten voor of tegen hem in beide gevallen verdedigbaar zijn. Is hij betrouwbaar dan is hij een gevaar voor mensen die alle reden hebben om hem in discrediet te brengen. Is hij onbetrouwbaar dan gebruikt hij zijn kennis over 9/11 om eigen daden te verdoezelen. Feit blijft dat hij als filmer van FEMA op 9/11 in een unieke positie verkeerde.
Mochten zijn beschuldigingen waarheid bevatten, dan blijft het merkwaardig dat hij van de autoriteiten die hij beschuldigt als enige toegang kreeg om filmopnamen te maken. Het is eveneens vreemd dat hij zo lang de gelegenheid kreeg om zijn opnamen achter te houden.

Het enige wat werkelijk voor Kurt Sonnenfeld kan pleiten zijn de opnamen die hij zegt vrij te zullen gaan geven. Waarom heeft hij dat niet al eerder gedaan? In Signs of the Times, 2006, zegt hij nog niet teveel informatie te willen prijsgeven "omdat onze toekomst, onze levens er vanaf hangen".
Sonnenfeld zoekt zijn moment en de zekerheid dat zijn materiaal in veilige handen komt; een partij die de druk van eventuele bedreigingen kan weerstaan. De nabije toekomst zal leren of hij werkelijk een sleutel in handen heeft.


Laatste deel interview door Voltaire Network
(zie voor hele interview VoltaireNet.org, Engelstalig)

V.N.: Zoals gezegd, het besluit om dit boek te schrijven en in openbaarheid te treden was een enorme stap. Wat heeft u aangezet om dit te doen?

Sonnenfeld: Het in veiligheid brengen van mijn familie. En de wereld laten weten dat de dingen niet zijn wat ze lijken.

V.N.: [...] Wat gaat u doen met uw videobanden?

Sonnenfeld: Ik ben ervan overtuigd dat mijn tapes meer abnormaliteiten prijsgeven dan ik op grond van mijn beperkte kwalificaties kan herkennen. Ik wil daarom waar mogelijk samenwerken met serieuze en betrouwbare experts in een gezamenlijke poging om de waarheid bloot te leggen.

V.N.: Dank u zeer!