Stel informatie over 9/11 beschikbaar aan vrienden en kennissen
V
erlang van nieuwsmedia en politiek om antwoord te geven op de vele vragen

 

Transparant Logo (gif)

 

Transparant Logo (png)

 

Transparant Logo (gif)

 

Logo witte achtergrond (jpg)

 

HET GELIJK VAN 9/11

Wie waarheid nastreeft verwacht maar beter geen beloning, anders dan de beloning die het streven zelf is.

Streven naar waarheid is niets dan reizen door het middelpunt van het Zelf.
  
T
e handelen om als som van het verleden zonder verborgen getallen te zijn.

Die waarachtigheid is Vrijheid, waaraan elke moraal of rechtspraak schatplichtig moet zijn of anders corrumpeert.

Frank Ho       
07/07/07       

 

Logo zwarte achtergrond rode letter (gif)

 

Logo zwarte achtergrond gele letter (gif)

 

Logo witte achtergrond (gif)

 

Logo witte achtergrond (jpg)

 

Hoofdlogo website waarheid911 transparant (gif)

 

Logo website transparant (gif)

 

Logo website transparant (png)

 

Bovenstaande logo's kunnen worden gebruikt als banner. Bedoeling is om zoveel mogelijk mensen via deze banners met informatie over 9/11 in contact te brengen.

Uitgangspunt van Waarheid911 is om de lezer met deze grotendeels controleerbare informatie zelf tot een oordeel te laten komen over de wenselijkheid van nieuw en onafhankelijk onderzoek naar de toedracht van 9/11. Meer gedeelde kennis over dit onderwerp zal ook bij politici en nieuwsmedia de druk opvoeren om deze gevoelige kwestie niet langer te negeren.