ZIE

VOOR EEN GEDETAILLEERD OVERZICHT
WAARHEID911 SPECIAL

  
DE AANZET TOT VERANDERING (1997-2000):
Project for the New American Century

      Rebuilding America's Defenses
      Verstrengeling PNAC & American Enterprise Institute
      Center of the Neocon Matrix (artikel)
      Positie Ayaan Hirsi Ali

       Terug naar waarheid911/ 911 in perspectief

Special: Project for the New American Century, (PNAC 2000)

"We need to increase defense spending significantly if we are to carry out our global responsibilities today and modernize our armed forces for the future." Uit PNAC's Statement of Principles (1997)
Source picture unknown
    

"REBUILDING AMERICA'S DEFENSES" (2000)

HEADLINES:

we need to increase defense spending significantly if we are to carry out our global responsibilities today and modernize our armed forces for the future;

we need to strengthen our ties to democratic allies and to challenge regimes hostile to our interests and values;

we need to promote the cause of political and economic freedom abroad;

we need to accept responsibility for America's unique role in preserving and extending an international order friendly to our security, our prosperity, and our principles.

Signed: Jeb Bush, Dick Cheney, Steve Forbes, Donald Kagan, Dan Quayle, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, and others.

PNAC is een denktank waarvan de belangrijkste medewerkers zich grotendeels ophouden in de directe kring rond president Bush. Hieronder bevinden zich topadviseurs en oudgedienden van zijn vader, ex-president Bush. PNAC sprak in het jaar voorafgaand aan 11 september 2001 over de noodzaak van een nieuwe Pearl Harbour. Het politieke manuscript is genaamd"Rebuilding America's Defenses - A Report of The Project for the New American Century, September 2000". (pdf).
Het stuk voorziet tevens in het aangrijpen van Saddam Hussein als een voorwaarde om delen van Centraal Azië te bezetten.
PNAC is opgezet vanuit de noodzaak (uitgaande van de elite die het gedachtegoed heeft opgesteld) om na de koude oorlog de Amerikaanse belangen met een nieuwe doctrine te kunnen veiligstellen. Auteurs zijn o.a. Richard Perle , Paul Wolfowitz , Dov Zakheim en William Kristol .

Rebuilding America's Defenses, enkele vertaalde citaten:
"(...)
Verder zal het proces van transformatie, zelfs bij het teweeg brengen van revolutionaire verandering, zeer langdurig zijn als niet een catastrofale en versnellende gebeurtenis plaatsvindt, zoals een nieuwe Pearl Harbor."

"(...) Terwijl het onopgeloste conflict met Irak voorziet in een onmiddellijke rechtvaardiging, overstijgt de noodzaak van een massieve Amerikaanse troepenmacht in de Golf het probleem van het regime van Saddam Hoessein."

De studie bekijkt welwillend de mogelijkheden van biologische oorlogsvoering als politiek middel:
"(...) Geavanceerde vormen van biologische oorlogsvoering die zich 'richten' op specifieke genetische structuren, zouden biologische oorlog kunnen verplaatsen uit de sfeer van terreur naar een politiek bruikbaar instrument."

Citaat uit 'Rebuilding America's defenses':
Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic
   and catalyzing event -- like a new Pearl Harbor. ...
While the unresolved conflict with Iraq provides the immediate justification, the need for a substantial American force presence in
    the Gulf transcends the issue of the regime of Saddam Hussein ...
Advanced forms of biological warfare that can "target" specific genotypes may transform biological warfare from the realm of
    terror to a politically useful tool. ...

Meer achtergronden: Oil, smoke and Mirrors
Oorlog Irak niet zo onbezonnen
   

VERSTRENGELING PNAC & AEI

Veel (voormalige) leden van PNAC werken nauw samen met die andere neoconservatieve en zeer invloedrijke denktank: American Enterprises Institute (AEI ). Voorbeelden zijn vice-president Dick Cheney en Donald Rumsfeld . Ook lidmaatschappen van beide denktanks komen geregeld voor. Steun voor het conservatieve gedachtegoed bij het grote Amerikaanse publiek kwam vooral tot stand met actieve inzet van mediatycoon Rupert Murdoch .
Met nieuwsplatforms als Fox News en Weekly Standard liet Murdoch, volgens critici, uiterst eenzijdig verslag doen over gebeurtenissen als daarmee publieke steun voor de principes van PNAC zou worden bevorderd. Belangrijkste voorbeelden zijn het verslaan van de aanslagen van 11 september en de aanloop naar de oorlogen in Afghanistan en Irak.
Bron: Right Web (over Murdoch), Right Web (over PNAC)

Meer over de rol van de media bij 9/11: Buying the War
Voor filmbespreking Buying the War

Een in dit kader verhelderend artikel:

Center of the Neocon Matrix:

"At the center of the architecture of power are two closely associated institutions: American Enterprise Institute and the Project for the New American Century (PNAC). PNAC's offices are located in what seems to be the core of the neoconservative matrix. Entering the 12-story building in downtown Washington, you see the office directory, which includes the stellar lineup of American Enterprise Institute scholars including Irving Kristol and Robert Bork. Like many neoconservative institutes, the AEI lost many of its best and brightest hawks and ideologues to the Bush II administration.
One has only to examine the American Enterprise Institute to appreciate the degree to which Corporate America has aligned itself with the right’s think tanks. Its board of directors includes the CEOs of such corporations as ExxonMobil, Motorola, American Express, State Farm Insurance, and Dow Chemical.(...) "

Bron: rightweb.irc-online.org (de website bevat veel gedetailleerd materiaal en referenties)

    

Ayaan Hirsi Ali
Kritisch interview met Hirsi Ali door Avi Lewis (On The Map) 
 
Dit interview op 11 juni 2007 kwam Avi Lewis te staan op harde kritiek van sommigen, waarbij het verwijt dat hij anti-Amerikaans zou zijn de boventoon voer. Typerend voor de patriotische sfeer zoals na 9/11 opgeroepen door de neo-conservatieve lobby, die Hirsi Ali met open armen heeft binnengehaald.

Ayaan Hirsi Ali als trofee Neoconservatieve politici
  
A
yaan Hirsi Ali verkoos al voor de kwestie over haar Nederlandse nationaliteit de AEI als haar nieuwe werkplek in het centrum van de macht, ondanks aanbiedingen van andere prestigieuze politieke denktanks in de Verenigde Staten.
Voor de AEI biedt de tomeloze ambitie van Ayaan (onverschrokken en tevens bedreigd icoon) strijdend tegen moslim fundamentalisme, een uitgelezen kans om de 'War on Terror' voor het grote publiek van geloofwaardigheid en legitimiteit te helpen voorzien.
In Hirsi Ali heeft de AEI de ideale boodschapper om het gevaar van moslimterreur te blijven uitdragen teneinde een hogere agenda af te dekken.


"Hirsi Ali on Faith, Foreign Policy and Islamophobia"
[9m12s]
       

 

Terug naar begin
TOP

Overzicht

 

meer bij deze site
Uitgebreide index
911 Documentaires
W911 Dailymotion Channel

Getuigenis WTC: William Rodriguez
EXPLOSIEVE Bewijsvoering 9/11