Crashsite van Vlucht 93 in Shanksville, Penn.
 
WAARHEID911: VOLLEDIG EN BEKNOPT OVERZICHT
911 HOOFDPUNTEN (verkort!)
Inleiding: Pijnlijke Vragen
— Aanwijzingen voorkennis 9/11

1 - Twin Towers
2 - Seismografische data Twin Towers
3- Meer aanwijzingen voor explosieven
4 - WTC (Gebouw) 7
5 - WTC-Merkwaardigheden
6 - Pentagon
7 - Flight 93
8 - United States Airforce standdown
9 - War Games op 9/11
10 - Opdracht luchtdefensie ná aanval Pentagon
11 - Tijdverlies NORAD in cijfers
12 - Tijdlijn aanslagen
13 - Telefoongesprekken in de lucht
14 - Handel Americ. Airl. piekt voor aanslagen
  VERTREKPUNT  (beginnende lezer)
  PIJNLIJKE VRAGEN
- Wat gebeurde er op 11 September 2001?
  WTC
- Instorting Gebouw (WTC) 7
- Drievoudige primeur op één dag
- T. Towers berekend op inslag Boeing 707
- Bewijs van explosieve stoffen WTC

  US AIRFORCE & PENTAGON
- Luchtmacht VS greep niet in op 9/11
- Gekaapte toestellen langdurig gemonitord
- Terrein Pentagon na aanslag 'opgeschoond'
- Ontbreken wrakstukken op terrein Pentagon
  VLUCHT 93
- Crashgebied Vlucht 93, Shanksville, Penn.


IDENTIFICATIE NANO-THERMIET (EXPLOSIEVEN) IN WTC WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE   [4 APRIL 2009]

MEER OP DEZE SITE:

William Rodriguez
William Rodriguez,
9/11 hero

Nano-Thermite Explosieven
Sibel Edmonds, FBI-vertaalster
Sibel Edmonds,
FBI
Chronologisch verslag over de CIA-Tapes affaire
WTC Building 7
Instorting WTC-7
   


PIJNLIJKE VRAGEN

GEBRUIK VAN DEZE PAGINA

Op deze overzichtspagina van Waarheid911.nl komen de meeste onderwerpen slechts kort aan bod.
Voor een grondiger bestudering staan alle onderwerpen gelinkt aan de hoofd artikelen. Dit doorlinken gebeurt met het vergrootglas.

Waarheid911 logo Wat gebeurde er precies op 11 september 2001? Waarom zijn de pijnlijke vragen die rezen na bestudering van de beelden en na de kritiek op het 9/11 Commission Report nog steeds niet beantwoord? Reële vragen die niet worden beantwoord roepen immers meer vragen op.
De Twin Towers stortten op nagenoeg vrije valsnelheid naar beneden, spot drijvend met de professionele afweging van specialisten en honderden ervaren brandweerlieden. De vraag hoe de instortingen bouwkundig mogelijk waren is nauwelijks serieus onderzocht, ondanks het belang voor de veiligheid van andere wolkenkrabbers. Nauwgezette reconstructies, standaard bij grote rampen, waren onmogelijk want groot puin en ander bewijsmateriaal zijn haastig afgevoerd en vernietigd of verscheept. Bij officieel onderzoek zijn belangrijke getuigenissen over de instortingen genegeerd, zelfs wanneer getuigen aandrongen om te worden gehoord. Toegang tot onderzoeksmateriaal is tegengewerkt , belangrijke vragen zijn niet beantwoord . Een bijnaam voor de National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, de 911Commission, is dan ook: 911 Omission Commission (Commissie van weglating).

Gebouw zeven, op het WTC-complex het meest afgelegen van de Twin Towers, stortte in de namiddag binnen acht seconden volledig in. Kaalslag is wat overbleef. Het enorme en zwaarbeveiligde bouwcomplex dat in 33 staten het hoogste gebouw zou zijn geweest, bood tot aan de instorting een relatief onbeschadigde aanblik. Huurders waren o.a. Secret Service, het Amerikaanse ministerie van defensie en de CIA. Het bevatte een noodbunker voor de burgermeester van New York, Rudolph Giuliani, speciaal bedoeld voor coördinatie bij terroristische aanvallen. Het gebouw werd omschreven als 'Rudy's Bunker'. Toch werd de instorting in het 9/11 Commission Report niet eens genoemd. Zowel FEMA als NIST , beide werkzaam voor de overheid, blijven tot op heden een antwoord schuldig.

NOODZAAK VAN KRITIEK
3 chimpansees: doof, blind en stom De onwil van de Amerikaanse overheid om concrete vragen te beantwoorden kan bijna niet anders dan in lijn zijn met de bedoeling om vrijheden aan banden te leggen. Exact in overeenstemming met de richting die de wereld sinds 9/11 is ingeslagen. Cruciaal is de vraag of deze onwil tevens onmacht is. Het laatste zou immers betekenen dat de gebeurtenissen van die dag inderdaad van een andere orde zijn geweest en dat de overheid alle pijnlijke vragen wel moet negeren, omdat anders een heel andere waarheid het licht zou zien.
Kritische geluiden over 9/11 manifesteren zich nu vooral via het ongereguleerde internet. Gezaghebbende critici nemen fors in aantal toe. De grote nieuwsmedia berichten ondertussen over 911-critici alsof zij lijden aan een collectieve vorm van zinsbegoocheling. Maar de kritiek zelf wordt niet onderzocht. "Democratie is mooi, maar de mensen zijn er niet mooi genoeg voor", sprak W.F. Hermans ooit. Mooi gezegd, maar wie spreekt hem tegen?


      
AANWIJZINGEN VOORKENNIS
Instorting WTC-7
  Aanwijzingen van voorkennis (ook: 911Research, foreknowledge)
    
 Vooraf zeer grote aankopen van putopties op aandelen van American Airlines, United Airlines en
     andere bedrijven die getroffen werden door de aanval.


Golf van financiële transacties op computers in WTC direct voor de aanslagen.  

Het mijden van vluchten op New York City op 11 september door een aantal belangrijke mensen.
    Sommigen gaven toe gewaarschuwd te zijn tegen een aanval.


Donald Rumsfeld's bekendmaking daags voor 11 september dat het Pentagon 2,3 triljoen (2,3 duizend
     miljard) dollar kwijt is. Dit enorme schandaal verdween direct uit het nieuws. CBS [3:09min]
Waarschuwing ontvangen door burgermeester Rudolph Giuliani dat de Zuidtoren (WTC-2) zou gaan
     instorten, ruim tien minuten voordat het plaatsvond (WTC-2 viel als eerste). 

CNN, FOXNEWS en BBC melden instorting WTC7 (47 verdiepingen) als voldongen feit, van zes uur tot
     resp. zesentwintig minuten voordat het gebouw daadwerkelijk instort. Tot op heden is de instorting
     officieel een raadsel.  

Privatiseren van het World Trade Center zes weken voor de aanval, inclusief torenhoge verzekering
    tegen verwoesting door terroristische aanvallen met clausule voor herbouw. 


Maar liefst zes grote militaire oefeningen gepland op 11 september waardoor tijdens de aanslagen
    grote problemen zouden zijn ontstaan tussen verschillende diensten.

Enkele voorbeelden van het negeren of wegwerken van bewijzen (van voorkennis)

Herstelde informatie op computerdisks uit Twin Towers nooit vrijgegeven
 -
VIDEO - 9/11 voorkennis en speculatie, Zembla || Recovered Harddisks (subtitled) ZDF Journal, march 11, 2002
 - CNN: Computer disk drives from WTC could yield clues

De CIA vernietigde 92 tapes met interviews van terreurverdachten op basis waarvan de 9/11Commissie de toedracht van
   9/11 heeft onderzocht en gedefinieerd

 - Verslag in het Nederlands, inclusief bronmateriaal 

FBI houdt 84 in beslag genomen opnames achter van het Pentagon, gemaakt op 9/11
 - FBI Withholding 84 More Tapes of Pentagon on 9/11
   


Terug naar begin
TOP

   
FEITEN & OMSTANDIGHEDEN

1) BRANDWEERLIEDEN BIJ INSLAGZONE ZUIDTOREN
Hoofdstuk overzicht

Onderzoeken die door de autoriteiten zijn ingesteld wijzen uit dat de Twin Towers en Gebouw 7 (deel uitmakend van het WTC-complex) zijn ingestort door een combinatie van brand en impactschade. De Noordtoren (WTC-1) werd als eerste geraakt en viel als laatste. Het vliegtuig sloeg in tussen de 93ste en 98ste verdieping. Bij de Zuidtoren (WTC-2) gebeurde dit zeventien minuten later tussen de 78ste en 82ste verdieping. Elke toren telde 110 verdiepingen over een lengte van circa 415 meter.
Dat de brand in WTC-2 controleerbaar was werd duidelijk uit transcripties van portofoongesprekken, waarvan de meeste door de autoriteiten zijn achtergehouden.
Orio Palmer en Ronald Bucca
bereikten om 9:52 de 78ste verdieping van WTC-2 [NYTimes, 4/8/02]. Dat was het lage deel van de impactzone van Vlucht 175. Beide mannen zijn nog enkele verdiepingen verwijderd van het niveau waar enkele minuten later (9:59 am) de instorting begint.

Op 12 augustus 2005 en 31 maart 2006 werden, na een rechtzaak van acht nabestaanden tegen de gemeente New York, grote hoeveelheden materiaal met ondermeer portofoonverkeer tussen reddingswerkers voor het eerst vrijgegeven.
Bron: Newsday.com


Let op vrouw (in rood kader)Vrouw in opening (tevens link naar nog grotere afbeelding)
Bron: Chapter 2: FEMA Report : WTC 1 and WTC 2. Bij hogere resolutie worden meer personen zichtbaar. Zie hiervoor uitvergroting inslaggebied WTC1

 

Van WTC-1 zijn foto's beschikbaar met uiterlijk ongeschonden burgers die een uitweg zoeken bij het door de inslag weggeslagen gedeelte van de buitenste muur. Toch blijft men in officiële verklaringen een combinatie van impactschade èn brand verantwoordelijk houden voor de instortingen. Hierbij wordt uitgegaan van oververhitting van dragende metalen constructies.
De aanwezigheid van levende personen nabij de vuurhaard maakt de mogelijkheid dat een dergelijke hittebron voor staal bedreigend kan zijn geweest uiterst onwaarschijnlijk. Hoewel deze foto de Noordtoren toont, hebben ook bij verdiepingen waar de Zuidtoren werd geraakt mensen zich levend kunnen ophouden, waaronder de twee brandweermannen Palmer en Bucca.

 

BRANDEN TWIN TOWERS EN WTC-7 NIET EXTREEM
Door te klikken een andere invalshoek + vergroting In de Twin Towers en in Gebouw 7 was geen sprake van extreem hete branden. De hierboven beschreven voorbeelden gaan uit van hevige branden en extreme hittevorming. Maar zelfs in dat geval blijken instortingen zoals bij WTC 1, 2 en 7 zonder enig precedent. Branden in de Twin Towers waren lokaal en van korte duur. WTC-1 brandde 102 minuten, WTC-2 brandde 56 minuten. Te kort om voor substantiële delen constructiestaal bedreigend te kunnen zijn geweest.
De aanwezigheid (in de inpactzone) van levende mensen , meldingen van twee brandweerlieden over de minimaal noodzakelijke bluscapaciteit van twee lijnen bij twee geïsoleerde brandhaarden, plus het soort rookontwikkeling, wijzen stuk voor stuk op branden die door een gebrek aan zuurstof sterk afnamen.
Een grote hoeveelheid brandstof van de vliegtuigen kwam buiten de torens tot ontbranding in een enorme vuurbal (ga met muis over figuur rechts - klik voor vergroting).

   

VALPRINCIPE TWIN TOWERS VOLGENS OFFICIËLE LEZING
De omstreden "pancake theory" is gebaseerd op het week worden - door brand - van de dragende kolommen waaraan de vloerbalken waren bevestigd, zoals in de tekening hiernaast is weergegeven (bron: FEMA). Door toegenomen flexibiliteit van het metaal en hierdoor verminderde draagkracht zou het gewicht van de vloeren te veel zijn geworden. Zodra de eerste vloer viel, ontstond een verdubbeling van het gewicht op steunpunten van de onderliggende vloer. Hierbij opgeteld de energie van de valsnelheid, waardoor ook die vloer het begaf, enzovoort.

FEMA = Federal Emergency Management Agency

Hoe onwaarschijnlijk die lezing is zal uit verdere betogen blijken (klik vergrootglas). FEMA verklaart de instorting zonder aan te geven waar de dragende constructie van 47 boxcolumns met de ingewikkelde dwarsconstructies gebleven kan zijn.

 
TWIN TOWERS BEREKEND OP INSLAG DOOR VERKEERSVLIEGTUIG

Volgens de ontwerpers waren de Twin Towers berekend op een inslag met een Boeing 707. Dit type behoorde, toen de torens in aanbouw waren (1966-1973), tot de grootste verkeersvliegtuigen. Qua grootte deed het vrijwel niet onder voor de latere Boeing 767, waarvan er op 11 september twee insloegen.

Hoewel kerosinebrand, vooral met het oog op aantallen slachtoffers, door de ontwerpers als grootste probleem werd gezien, was een mogelijk falen van de dragende kolommen niet aan de orde.
Bron: 911research.wtc7.net/wtc/analysis/design

 

Terug naar begin
TOP

Panorama van brandend Manhattan

    
2) SEISMOGRAFISCHE DATA TWIN TOWERS

Hoofdstuk overzicht

Wetenschappers van diverse meetstations in de VS onderzochten of en in hoeverre de aanslagen op de Twin Towers tot afwijkende seismische signalen hebben geleid. Het meest nabij gelegen station is Columbia University's Lamont-Doherty Earth Observatory bij Palisades (natuurpark) in Rockland County, New York. Het observatorium ligt 34 kilometer ten noorden van het WTC-terrein. Hier werd vlak voor de ineenstorting (duur: 10 sec. vanaf 9:59:04) bij de Zuidtoren een aarschok gemeten met een kracht van 2,1 op de schaal van Richter.
De ineenstorting van de Noordtoren (duur: ± 8 seconden vanaf 10:28:31) liet in aanvang een schok zien van 2,3. De hevigheid van de twee pieken is zeer opmerkelijk en meer dan twintig maal de kracht van de gemeten impact bij de Boeing 767-toestellen. De uitschieters tonen de momenten waarop de grootste hoeveelheid energie op de grond is overgedragen. De korte en zeer hevige uitschieters suggereren een ander effect dan wat verwacht mag worden bij registratie van een tien seconden lange regen van vallend puin bij instorting.
Mondelinge getuigenissen van explosies en schokken, opgetekend door de New York Times:
Getuigenissen van brandweer [FDNY], technici [EMT] en medici [EMS])


Reports of Sights and Sounds of Explosions


Reports of Ground Shaking

Reports of Foreknowledge of the Collapse of Building 7

Getuigenissen niet eenduidig over explosieven in WTC-7. Meer over Gebouw 7 en explosies in hoofdstuk 5.

Arthur Lerner-Lam, directeur van Columbia University Center for Hazards and Risk Research, zegt hierover:
"Alleen een klein deel van de energie van de instortende torens is omgezet in aardbewegingen. Gedurende de instorting is de meeste energie van vallende brokstukken geabsorbeerd door de torens zelf en aangrenzende structuren, daarbij (brokstukken) reducerend tot steengruis en stof of nieuwe schade veroorzakend — maar zonder substantiële aardschokken te veroorzaken."

De reikwijdte van de twee pieken blijkt ruim twintig maal groter dan uitslagen van andere seismische metingen die verband houden met het instorten van grote gebouwen binnen hetzelfde meetgebied. Experts kunnen op grond van officiële lezingen niet verklaren waarom de uitslagen piekten voordat de torens feitelijk de grond raakten.
Een andere seismoloog van de 'Palisades', Won-Young Kim, haalt zijn ervaring aan van dagelijkse metingen op een afstand van 32 kilometer, waarbij ondergrondse explosies lokale aardbevingen veroorzaken met een kracht van 1 tot 2 op de schaal. Volgens Kim veroorzaakte de vrachtauto-bom op het WTC in 1993 geen seismische activiteit omdat de inslag niet was gekoppeld aan de grond. Deze voorbeelden tonen aan dat de twee geregistreerde pieken aan de basis van de torens moeten zijn veroorzaakt en niet ergens bovenin waar minder sprake is van koppeling, zoals al bleek uit seismische metingen van de ingevlogen toestellen.

Bron: 911 Eyewitness, Google Video.
Meer over deze documentaire


Seismic activity can't be explained by 9/11 reports, elmarvanow.com [23/06/08].

Bronnen seismische gegevens:
Liberty Post.org: New Seismic Data Refutes Official Explanation
American Free Press News on denverspiritualcommunity.org
911research.com: Seismic Observations during September 11, 2001

911research.com: Seismic Waves Generated by Aircraft Impacts and Building Collapses at World Trade Center, New York City.

 

Terug naar begin
TOP

 

Satelietbeelden voor en na de aanslagen
Vergroting van dit overzicht + andere overzichtsschema's
Airborne Visible/Infrared Imaging Spectometer (AVIRIS)

 

3) MEER AANWIJZINGEN VOOR EXPLOSIEVEN
Hoofdstuk overzicht

Vijf dagen na de instorting deed NASA (National Aeronautics and Space Administration) meting naar hittebronnen onder het puin, daarbij gebruikmakend van AVIRIS (Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer) technieken. Hierbij werden vele plekken gedetecteerd met hoge tot zeer hoge temperaturen. Deze hittebronnen bleven ongeveer zes weken intact. Een maand na de instorting werden in de fundamenten, een zuurstofarme omgeving op ruim 21 meter onder de grond, 'poelen' van metaal gevonden.

THERMITE OF THERMATE ('POELEN' VAN STAAL)
Als oorzaak voor de versmelting van bouwstaal met een hoog smeltpunt van 1538 °C wordt gedacht aan (thermite), waarmee na ontbranding binnen seconden extreme temperaturen van ca. 2500 °C worden bereikt, ook in een zuurstofarme omgeving en zelfs onder water. Dit verklaart hoe ondanks tonnen bluswater er vier tot zes weken na de aanslagen nog steeds extreem hete 'poelen' van staal onder het puin zijn gevonden. Dat de brandstof van de vliegtuigen tot deze verhitting in staat zou zijn geweest is uitgesloten. Na het 'verweken' van kritische draagpunten of het snijden van kolommen met snijladingen zouden voor WTC1 en 2 relatief lichte explosieven kunnen zijn gebruikt om het visuele effect van explosievengebruik te verminderen. Vlak voor het instorten van de torens zijn witte wolken zichtbaar die vanaf straatniveau opstijgen. Een bijproduct van een thermietreactie is aluminiumoxide. Ook dat ziet eruit als witte rook.

New York Times over gesmolten staal en zwavel
(02/02/02)

"Perhaps the deepest mystery uncovered in the investigation involves extremely thin bits of steel collected from the trade towers and from 7 World Trade Center, a 47-story high rise that also collapsed for unknown reasons. The steel apparently melted away, but no fire in any of the buildings was believed to be hot enough to melt steel outright.
A preliminary analysis of the steel at Worcester Polytechnic Institute using electron microscopes suggests that sulfur released during the fires — no one knows from where — may have combined with atoms in the steel to form compounds that melt at lower temperatures."
New York Times: A Search for Clues in Towers' Collapse, By James Glanz and Eric Lipton - February 2, 2002

HET 'SNIJDEN' VAN KOLOMMEN
Voor het 'snijden' van de enorme boxcolumns, de dragende kernstructuur van het WTC, zijn - alweer naar waarschijnlijkheid - zogenaamde lineair shaped charges (snijladingen) gebruikt. Steven E. Jones spreekt in dit verband van high-temperature cutter-charges.
Figuren 1 en 2 zijn voorbeelden van snijladingen, uiteraard niet van het WTC. Figuur 3 (hieronder) is wél van het WTC!


Snijlading explosief zoals mogelijk gebruikt op 9/11

Snijladingen worden door explosievendeskundigen gebruikt om vitale verbindingen zo berekend door te snijden dat precies valt te verwachten hoe en in welke richting een gebouw gaat instorten.
De foto links toont een boxcolumn van één van de Twin Towers. Tijdens de instorting zijn meerdere van deze voorbeelden gespaard gebleven. Typerend zijn de strakke schuine breuklijnen en gestold metaalresidu op de randen.
De Noord- en Zuidtoren werden elk door 47 stalen (dragende) pijlers via het bouwfundament met de aarde verbonden. Zodra een dergelijk fundament wordt weggeslagen moet de gehele dragende structuur, die zich aan de binnenkant bevindt, wel onder het eigen gewicht gaan bezwijken. Hierbij worden alle dragende verbindingen met de vloeren verbroken. Een inzakkende dragende structuur wordt van buitenaf het eerst zichtbaar doordat de top van het gebouw door de vallende (inwendige) massa wordt meegetrokken.

    
Het gebruik van snijladingen kan in principe ook hebben plaatsgevonden n de instorting, bv. bij opruiming. De datum waarop de foto is gemaakt is net als de maker ervan nooit achterhaald. Door dit gebrek aan zekerheid ontbreekt op dit specifieke punt een dwingende argumentatie.
    
Meer over Steven E. Jones (incl. kritieken) zie overzicht Answers.com
Meer over Steven E. Jones en thermaat, zie wtc_explosieven.html
 


STOFFEN UIT WTC GELIJK AAN RESTSTOF MILITAIR THERMAAT
Steven E. JonesFysicus Steven E. Jones deed jarenlang onderzoek naar koude kernfusie. In een korte videopresentatie doet Jones verslag van zijn bewijs voor de aanwezigheid van explosieve reststoffen in het WTC puin.
In bij de WTC instortingen vrijgekomen stoffen zijn kleine ijzerrijke bolletjes gevonden die in samenstelling en vorm exact overeenkomen met bolletjes na ontbranding van militair thermaat . Thermaat brandt en snijdt met groot gemak door staal. De aanwezigheid van deze bolletjes wordt in officiële rapporten bevestigd.

PNAC Rebuilding America's Senses Steven Jones Lecture 21/5/07 (70min)

AANWIJZINGEN VOOR EXPLOSIEVEN:
     FEMA's
onderzoekers concludeerden dat een "vloeibaar gesmolten mengsel van ijzer, zuurstof en zwavel" is gevormd tijdens "een hete invretende
     aanval op het staal"
. Meerdere citaten met uitleg: 911research - evidence/metallurgy.
ANALYSE 911Research: Theorieën dat aluminothermische (lees: thermiet) reacties zijn gebruikt om de Twin Towers te vernietigen (deze theorieën
    lijken opmerkelijk te worden ondersteund door bevindingen in Appendix C van het FEMA-rapport)

Brandweerlieden van de FDNY over stromende hoeveelheden vloeibaar staal, GoogleVideo (0:35s)
Bush over bommen in WTC , 16/9/06, kort geluidsfragment. Niet erg bruikbaar, wel erg fascinerend.

    

Terug naar begin
TOP


IDENTIFICATIE NANO-THERMIET (EXPLOSIEF) IN WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE

4 april 2009: Officieel gepresenteerd [peer reviewed] onderzoek in The Open Chemical Physics Journal.
    
Auteurs: Niels H. Harrit, Jeffrey Farrer, Steven E. Jones, Kevin R. Ryan, Frank M. Legge, Daniel Farnsworth,
Gregg Roberts, James R. Gourley en Bradley R. Larsen


Dr. Steven Jones en Kevin Ryan maken deel uit van meerdere auteurs van een nieuw wetenschappelijk artikel dat verscheen in het prestigieuze wetenschapsblad "The Open Chemical Physics Journal" en is getiteld "Actieve Thermiet Ontdekt in Stof van de 9/11 WTC Ramp".

Het artikel legt een bom onder het officiele verhaal dat bewijzen van explosieve materialen in de gebouwen van het World Trade Center ontkent.
   
Van de overheid mogen, op grond van deze grondig getoetste wetenschappelijke studie, nu antwoorden worden verwacht. Hoe hebben grote hoeveelheden van een technisch hoogwaardig explosief materiaal zich kunnen vermengen met de verstofte resten van het WTC?
   
Wie produceerde tonnen van dit spul en waarom? Waarom hebben onderzoekers van de overheid geweigerd om resten van dit soort stoffen in de nasleep van de WTC-ramp aan een onderzoek te onderwerpen?

Dit zijn enkele van de belangrijke vragen die door deze wetenschappelijke studie zijn opgeworpen.

 

Source picture: Visibility 9/11
De collegiale toetsing van deze studie was uitputtend, met vele pagina's commentaar door kritische collega's.

De vragen die werden opgeworpen leidden tot maandenlange nieuwe experimenten, waarvan de conclusies bijdroegen aan de juist gepubliceerde studie, inclusief fotomateriaal van ijzer-aluminiumdeeltjes.

De negen auteurs ondernamen een dieptestudie van ongebruikelijke rood-grijze deeltjes, gevonden in het stof dat tijdens de vernietiging van het WTC op 11 september 2001 geproduceerd werd.

Gezien het hoog wetenschappelijke karakter van deze studie zal op deze plek niet worden ingegaan op technisch inhoudelijke onderdelen. Met bijgevoegde links kunnen geïnteresseerden deze informatie ophalen.
    
Bentham-open.org — The Open Chemical Physics Journal (abstract) - (download complete study, pdf)
Visibility911.com — "Special Report: Thermite Fingerprint
"
911Blogger.com — "Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe"

RawStory.com — "Study: 'highly engineered explosive' found in WTC rubble"

    
Vrijspreker.nl (Gebaseerd op Visibility911.com) "Doorbraak in onderzoek aanslagen 9/11"
We Are Change Holland — Wetenschappers vinden resten explosieve materialen in WTC stof
       
Een op 19 april 2008 gepubliceerde en eveneens collegiaal getoetste studie van o.a. Steven E. Jones:
    — Veertien Punten van Overeenstemming met Officiële Regeringsrapporten over de Vernietiging van het World Trade Center

   

Terug naar begin
TOP

 
VOLG HET DAK VAN DE NOORDTOREN

Close-up van antenne op Noordtoren WTC

Explosieven in serie, zoals typerend bij controlled demolitionOBSERVATIE: Beelden van WTC-1 tonen hoe boven het inslaggebied eerst het dak met communicatiemast inzakt .
Pas ruim halverwege het inzakken van de naar schatting 15 hoogste verdiepingen zakt het inslaggebied mee naar beneden. Een uiterst belangrijk detail. Foto rechts: Horizontale ontploffingen in serie boven het inslaggebied!  
Klik voor beeldserie.

De instorting begon dus niet waar het vliegtuig de constructie beschadigde en waar dit conform de officiële lezing kon worden verwacht. Terwijl eerst de zendmast in het dak zakte, verdwenen de bovenste verdiepingen een fractie later in het inslaggebied. Kortom: de vloeren boven het inslaggebied schoven in elkaar nog voordat het inslaggebied zelf aan zijn vrije val begon.
De top van ca. 15 verdiepingen boven het inslaggebied kon daarom geen onderdeel zijn van het valmoment waaraan zowel FEMA als NIST refereren.
In nog sterker mate gaat dit op voor WTC-2, waar een compleet blok van ruim dertig verdiepingen boven de inslagzone zijwaarts kantelde om dan, tegen de ingezette beweging in, deels met de rest van de toren en dwars door versterkte ring van Skylobby en mechanical floor naar beneden te storten. Het blok verpulverde nog tijdens de val.GEEN VRIJE VAL OP BASIS VAN DE ZWAARTEKRACHT!
De instorting van WTC1 en WTC2 bewoog optisch loodrecht naar beneden omdat in een fontein van wegschietend puin sprake was van een perfecte neerwaartse symmetrie. Deze analoge opeenvolging van wegschietend materiaal had nagenoeg de valsnelheid, waardoor ten onrechte de suggestie werd gewekt van een vrije val op basis van de zwaartekracht.
De Twin Towers zijn met buitengewoon veel geweld vanuit de kern naar buiten toe gedesintegreerd. Dit levert tenminste één goed argument op voor het feit dat (betrekkelijk) weinig puin rond de footprints is gevonden. Het verdient benadrukking dat de vernietiging van de torens hoe-dan-ook atypisch was gezien het ermee gepaard gaande geweld. Geweld dat debet is aan de mate van vernietiging van alles dat achteraf bruikbare sporen kon opleveren voor forensisch onderzoek. Nano-thermate verklaart echter niet persé de totale mate van vernietiging.
Overigens moet worden ingecalculeerd dat de toepassing van in laboratorium vervaardigde nano-thermate zonder precedent is en dat we de cumulatieve effecten bij grote hoeveelheden moeilijk kunnen inschatten. De hardheid van het onderzoek zit hem vooral in de aantoonbaarheid van gebruikte explosieven en het weerleggen van technische oorzaken door officiële instanties.  EXPLOSIEVENEXPERT DIRECT NA 9/11: INSTORTING GEVOLG VAN EXPLOSIEVEN
Zonder met beschuldigende vinger naar de Amerikaanse overheid te wijzen, verklaarde een Amerikaans explosievenexpert direct na 9/11 dat de Twin Towers moeten zijn ingestort als gevolg van in de gebouwen geplaatste explosieven. Instorting door impactschade van de vliegtuigen achtte hij onwaarschijnlijk.
Van Romero (profiel) is sinds 1997 vice-president voor onderzoek en economische ontwikkeling aan New Mexico Tech. Romero werd in 2001 tevens aangesteld als nationaal voorzitter van het National Domestic Preparedness Consortium (NDPC), een samenwerkingsverband tussen openbare en private organisaties met als doel het trainen van mensen bij het geven van directe hulp bij ongelukken waarbij wapens of massavernietiging in het spel zijn.
Voor zijn vice-presidentschap was Romero werkzaam als directeur van Tech's Energetic Materials Research and Testing Center, een universiteitsdivisie die studie doet naar explosieve materialen en de effecten van explosies op gebouwen, vliegtuigen en andere bouwstructuren.
"Mijn opinie, gebaseerd op de videobeelden, is dat nadat de vliegtuigen in het WTC sloegen, een aantal explosieven in de gebouwen hebben gezorgd dat de torens zijn ingestort," zei Romero. Zijn analyse is resultaat van zowel uitgezonden videobeelden als verslagen van nationale netwerken.
Volgens Romero lijkt de instorting van de gebouwen op gecontroleerde ontploffingen, zoals toegepast bij het neerhalen van oude gebouwen. Zijn visie werd na de aanslagen openlijk gedeeld door vele getuigen, waaronder hulpverleners of verslaggevers. Politieagenten, brandweerlieden en andere hulpverleners getuigen nog steeds van series explosies.
 
ROMERO HERZIET ZIJN STANDPUNT

Van D. Romero
Van D. Romero
Tien dagen na de aanslagen, op 21 september 2001, komt het Albuquerque Journal met een ingrijpend andere verklaring. Hierin herziet Romero zijn eerdere analyse volledig door zich te beroepen op nieuwe inzichten. Ditmaal steunt hij verklaringen van andere experts die stelden dat de intense hitte van door brandstof gevoede branden de stalen constructies zodanig hebben verzwakt dat ze het begaven onder druk van het gewicht van de vloeren erboven.
Bovenvermelde hypothese is conform de officiële lijn en is omstreden onder steeds meer onafhankelijke experts. Meer op Waarheid911.
Dat heeft een kettingreactie in gang gezet waarbij bovenste vloeren zijn gaan 'pancaken' op lager gelegen vloeren. Romero zegt dat hij nog steeds gelooft in de mogelijkheid dat de uiteindelijke instorting van elk gebouw is veroorzaakt door een plotselinge drukgolf die mogelijk werd veroorzaakt toen het vuur een elektrische transformator bereikte of andere bronnen van brandgevoelige installaties in het gebouw.
Romero stelt bedolven te zijn onder emails van complottheoretici en zegt zijn eerdere uitspraken ten zeerste te betreuren.


    
Terug naar begin
TOP


ONDERZOEK EXPLOSIEVEN TWIN TOWERS:
GRAEME MACQUEEN PRECISEERT GETUIGENONDERZOEK VAN DAVID RAY GRIFFIN

Professor Graeme MacQueen Prof. Graeme MacQueen [video rechts].
Dit onderzoek is een vervolg op een artikel van David Ray Griffin met de titel, “Explosive Testimony: Revelations about the Twin Towers in the 9/11 Oral Histories.”
MacQueen heeft het onderzoek uitgebreid en de criteria aangescherpt.
Graeme MacQueen: Ik wilde antwoord op twee vragen
1) Zijn de ruwweg 31 getuigen van explosies die prof. Griffin noemde, het totaal van alle getuigen die op dezelfde plaatsen explosies hebben gehoord, of zijn er anderen die niet werden genoemd?
2) Zijn er getuigen van deze lokaties die de instorting van de torens zonder explosies bevestigen, zoals in de officiële verklaring van de overheid?
Volledig document: 118 Witnesses: The Firefighter's Testimony to Explosions in the Twin Towers — Prof. Graeme MacQueen/ Journal of 9/11 Studies [pdf] Gedateerd: 21 augustus 2006
MEER GETUIGENISSEN EN AANWIJZINGEN VOOR EXPLOSIES
Getuigenissen explosies opgetekend door New York Times
Getuigenissen genegeerd
Danny Jowenko, Nederlands sloopexpert 
Grote brand WTC-1 in 1975 (geen structurele schade)
 
 118 Brandweerlieden getuigden over explosies in de Twin Towers4) GEBOUW 7 (WTC)
Hoofdstuk overzicht

WTC-complex schematisch

   

De raadselachtige instorting van het relatief ongeschonden Salomon Brothers Gebouw (WTC-7), zeven uur na het drama met de Twin Towers, vormt één van de voornaamste pijlers van wantrouwen over de terreurlezing die de Amerikaanse overheid over 11 september 2001 naar buiten bracht. Dit op de voet gevolgd door de razendsnelle 'pancake collapse' van de Twin Towers (hfdst. 2), het opzichtig falen van de luchtmacht (hfdst. 9) en de inslag in het Pentagon (hfdst. 7).
Om 17.25 uur zakt WTC 7 plotseling als een pudding in elkaar . Evenals eerder die dag de Noord- en de Zuidtoren, verpulvert het 47 verdiepingen tellende gebouw in een loodrechte val, alsof alle dragende structuren totaal zijn weggevallen. Gebouw 7 bood plaats aan een serie geheime en semi-geheime diensten en bevatte o.a. een opslag van duizenden onderzoeken naar illegale geldtransacties op Wall Street.

       
Enkele namen van organisaties in het gebouw:
IRS - Regional Counsil
DOD - Departement of Defence
USSS - United States Secret Service
SEC - Securities and Exchange Commission (machtige beurswaakhond)
OEM - Mayor's Office of Emergency Management
CIA
- Central Intelligence Agency (Inclusief een geheim kantoor, gevestigd
    onder een andere niet bekend gemaakte naam, bron: CBS-News)


                        VOLLEDIGER LIJST VAN HUURDERS

  
       

Gebouw 7 met zichtbare vuurhaarden."PULL IT"
De eigenaar van het gebouw, Larry Silverstein , zal later melden dat instortingsgevaar zo reëel was geworden dat hij samen met deskundigen besloot om het gebouw neer te halen, "The smartest thing to do is pull it." In dit filmfragment is dat gesprek te horen. 'Pull it' houdt in dat een gebouw met explosieven 'gecontroleerd' wordt neergehaald. Probleem is alleen dat een dergelijke 'controlled demolition' nauwgezette voorbereiding vergt waarbij specialisten springladingen moeten aanbrengen. Ontstekingen vinden uitgekiend plaats zodat het gebouw tijdens het vallen zoveel mogelijk naar binnen valt. Aldus gebeurde met gebouw 7. Een dergelijke ingreep kost echter weken tot een maand voorbereiding.
Op veel van de - later door de autoriteiten ingenomen - portofoongesprekken van reddingswerkers zou duidelijk zijn dat ook in de Twin Towers series van explosies zijn gehoord. Hiervan is officieel melding gemaakt. Brandweermannen vergeleken het met explosies passend bij het gecontroleerd neerhalen van gebouwen. In de film "9/11" van de Naudet broers, gefilmd vanaf de eerste aanslag op de Noordtoren en voor het eerst uitgezonden op CBS (10 maart 2002), praten brandweermannen opgewonden over series van explosies. Zowel bij het filmen als bij de montage van die film was er van openlijke twijfel over de aard van de aanslagen nog geen sprake.


Terug naar begin
TOP


DRIEVOUDIGE PRIMEUR OP ÉÉN DAG

Vergelijking grootte tussen WTC-7 en voetbalveldNaast inlichtingendiensten bood WTC-7 plaats aan financiële instituten en verzekeringsbedrijven. Burgermeester van New York, (destijds) Rudolph Giuliani, had in dit gebouw zijn 'noodbunker', speciaal ingericht voor calamiteiten die samenhangen met terreuracties.
Giuliani's
kantoor voor rampenbestrijding op de 23ste verdieping was voor 15 miljoen dollar gerenoveerd, had een eigen lucht en water toevoer. Kogel- en bomwerende ramen konden windstoten weerstaan van 300 km/u. WTC-7 stond op het WTC-complex het verst van de Twin Torens verwijderd. Hier en daar in het gebouw waren kleine branden zichtbaar. Voor de sprenklerinstallaties mocht dit nauwelijks een probleem zijn. Instorting leek niet aan de orde.

Op één dag was sprake van een drievoudige primeur. WTC 1, 2 en 7 stortten volledig in na brand. WTC 7 werd niet door een vliegtuig geraakt. Nooit eerder stortte een wolkenkrabber met stalen constructie na brand (volledig) in, zelfs niet na langdurige felle branden. Ondanks een omstreden rapport meldt FEMA woorden van dezelfde strekking.

 

Luchtfoto WTC-7 na instorting WTC-1
W TC-7 na instorting van de tweede Twin Tower (WTC-1)

BBC VERSLOEG INSTORTING WTC-7 VÓÓR FEITELIJKE INSTORTING
(Bekend gemaakt op 27/02/07)

BBC deed op 11 september 2001 uitgebreid verslag van het instorten van World Trade Center Building 7. Het gebouw, dat ongeveer zeven uur na het instorten van de Twin Towers volledig instortte, was tot dusver betrekkelijk onbeschadigd gebleven. BBC versloeg de instorting als een voldongen feit, repte daarbij van weer een nieuw gat in de New York skyline, terwijl het gebouw pas 26 minuten later zou instorten. Tijdens het verslag met op de achtergrond de reeds gehavende skyline, kon ieder die ermee bekend was het gebouw gewoon zien staan.

ACHTERGEHOUDEN BLAUWDRUKKEN WTC-1 DOORGESPEELD AAN GROEP WETENSCHAPPERS

Een alliantie van wetenschappers en journalisten heeft op 27 maart 2007 in een persbericht de online publicatie bekend gemaakt van meer dan tweehonderd niet eerder gepubliceerde bouwtekeningen - liftschema's, constructies en detailleringen - van WTC-1, de Noordtoren. De blauwdrukken zijn in eerste instantie door een anoniem gebleven individu doorgespeeld aan fysicus Dr. Steven E. Jones .

 

 
5) WTC - MERKWAARDIGHEDEN
Hoofdstuk overzicht


Instorting WTC-toren en uitstoot asbestOp het WTC-terrein speelden een aantal niet te missen toevalligheden.
Een selectie:

I ) Burgermeester Giuliani gewaarschuwd vóór instorten Twin Towers
Direct na de eerste aanslag op WTC1 nam Rudolph Giuliani (ten tijde van de aanslagen burgemeester van New York) plaats in de Mayor's Office of Emergency Management (OEM ), gezeteld in WTC7 (gebouw 7) op de 23ste verdieping. Hier hoorde hij nog vóór de eerste instorting dat de Zuidtoren (WTC2) zou gaan vallen. Vervolgens evacueerde hij zichzelf en de mensen uit zijn gevolg, waaronder commissarissen van brandweer en politie. Giuliani zei dit in een interview
met ABC-News op 11 september 2001 om 12:01 uur.
Audiofragment van interview met de uitspraak.
   
Hoe kon Giulliani of iemand anders weet hebben van een komende instorting? Nooit was een wolkenkrabber met stalen bouwconstructie na een brand ingestort. Zelfs niet na langdurige felle branden. Ook de 343 brandweermannen, tijdens de waarschuwing aan Giulliani nog in de torens, hadden geen flauw benul dat zoiets zou kunnen gebeuren.

Meer over de Twin Towers vanaf hoofdstuk 1.
Bron met transcriptie en ABC-Newsfragment over Giuliani: whatreallyhappened.com.
Ondersteunende transcripties uit de New York Times: 911Research.


   

Terug naar begin
TOP

 

II) Larry Silverstein verzekert WTC weken voor aanslag
Larry Silverstein tekent op 24 juli 2001, zeven weken voor de aanslagen, een contract van 3,2 miljard dollar om het hele WTC-complex voor 99 jaar te huren. Het contract bevat een verzekering van 3,5 miljard dollar, specifiek voor terroristische aanslagen.
Na de aanslagen dient Silverstein een claim in voor een vergoeding van 7 miljard dollar. Hij verzekerde zich weliswaar voor een bedrag van 3,5 miljard bij terroristische aanslagen, maar laat zijn advocaten bepleiten dat er sprake is van twee terroristische aanslagen: één op de Noord- en één op de Zuidtoren.
Na een voor Silverstein eerder negatief vonnis, bepaalde een federale jury op 6 december 2004 dat inderdaad gesproken moet worden van een dubbele terroristische aanval. Door deze uitspraak lijkt Silverstein te kunnen uitzien naar een uitbetaling van 4,6 miljard dollar. Behalve Swiss Re zijn nog 23 verzekeringsmaatschappijen bij deze uitbetaling betrokken. Silverstein's contract bevat tevens een clausule die hem het recht geeft om het WTC-centrum opnieuw op te bouwen (RealEstateJournal).
Bronnen: forbes.com, Associated Press en Wall Street Journal.

 
III) Noodzakelijke renovatie Twin Towers
De Twin Towers waren toe aan een ingrijpende renovatie van rond de miljard dollar. Tonnen asbest moesten hierbij worden verwijderd. Dit was jarenlang een punt bij onder meer de Port Authority, die er op aandrongen de gebouwen om wettelijke redenen (het asbest probleem) te slopen. Dit gegeven was bij aankoop door Silverstein uiteraard bekend. Hoewel sloop na een latere uitspraak door de rechter werd verboden is renovatie tot het eind (9/11) te kostbaar gebleken.

 

ZAKELIJKE NETWERKEN BUSH SINDS WO-II GELINKT AAN OORLOGSINDUSTRIE


De Nederlandse banden van Bush
(Video Netwerk Archief - Uitzending 8/5/05)
How Bush's grandfather helped Hitler's rise to power (Guardian.co.uk)
Hoe staalbaron Thyssen en grootvader Bush Hitler groot maakten (dewaarheid.nu)
“Bush - Nazi Dealings Continued Until 1951” - Federal Documents
(nhgazette.com -
     - Cashed by lookingglassnews.org)

Drie generaties Bush
Drie generaties. Vlnr: George Walker Bush, George Herbert Walker Bush en Prescott Sheldon Bush (zoon, vader en grootvader)
  
De familie Bush heeft traditie van participeren in machtige
    geldlobbies (...)

Enkele grote bedrijven die gelinkt zijn aan de oorlog
    tegen terrorismeMEER ...

IV) Sein veilig, ondanks hoge concentraties asbest
Ondanks hoge hoeveelheden asbest en andere giftige stoffen gaven de autoriteiten na 11 september het 'sein veilig'. Waarschuwingen van EPA (Environmental Protection Agency) en de New York City Health Department werden, volgens bronnen (reopen911.com), gecensureerd om Wall Street snel te kunnen heropenen. Hoe dan ook: EPA verkondigde dat de lucht bij het WTC veilig kon worden ingeademd - "The air is safe to breathe" - terwijl metingen een andere conclusie rechtvaardigden. Driekwart van de hulpverleners lijdt inmiddels aan ernstige chronische aandoeningen, voornamelijk aan de luchtwegen. Een aantal mensen is hieraan overleden.
Bronnen o.a.: AD en BBC-News.

 
V
) Vondst 'zwarte dozen' bij WTC verzwegen

Volgens verklaringen van twee brandweermannen zijn drie van de vier 'zwarte dozen' teruggevonden in de puinhopen van het WTC. Het 911 Commission Report meldt in hoofdstuk 1, voetnoot 76:
"(...) de CVR (Cockpit Voice Recorder) en de FDR (Flight Data Recorder) van American 11 (Noordtoren) en United 175 (Zuidtoren) zijn niet gevonden, en de CVR van American Flight 77 (Pentagon) is ernstig en onherstelbaar verbrand."

Mike Bellone en Nicholas DeMasi, de één eervol onderscheiden en de ander gepensioneerd, claimen tegenover American Free Press (AFP) drie van de vier recorders te hebben gevonden. Bellone deed eerder bergingswerk na de ramp met Spaceshuttle Columbia. Bij het zien van één van de recorders achter in de terreinwagen van collega DeMasi, legden FBI agenten hem direct een zwijgplicht op. Deze brandweermannen zijn nooit door de 911-Commissie gehoord. Ook andere collega's zouden de recorders hebben gezien, maar DeMasi en Bellone respecteren hun beslissing om hun zwijgplicht te handhaven.
Bron: American Free Press: BLACK BOX COVER-UP.

 
VI
) Marvin Bush, broer president hoofd security
Marvin Bush , jongste broer van President George Walker Bush, zou volgens de 911-documentaire "Loose Change 2nd Edition" tot en met 10 september 2001 hoofdverantwoordelijke zijn geweest voor de beveiliging op het WTC-terrein. Dit wordt gestaafd door een uitspraak van de huidige topman van het verantwoordelijke bedrijf, Barry McDaniel: "The company had an ongoing contract to handle security at the World Trade Center "up to the day the buildings fell down."
Bronnen o.a.: Sourcewatch.com, Wikipedia.com
Zie voor meer:

Marvin Bush - Source Watch
WTC protected by Kuwait Company & Marvin Bush- Sydney Media
9/11 Security Courtesy of Marvin Bush
Bush-linked Company Handled Security for the WTC, Dulles and United Airlines

 
VII) Stroomonderbrekingen / Explosieven (reuk)honden uit WTC verwijderd

Pikant in relatie tot het voorgaande punt over beveiliging is een aantal langdurige stroomstoringen in de Zuidtoren, de dagen voorafgaand aan de aanslagen. In de laatste weken waren er diverse evacuaties, wat volgens mensen die er werkten zeer ongebruikelijk was. Op 8 en 9 september was in de Zuidtoren sprake van een 'powerdown' (volledige stroomuitschakeling) van 36 uur, waarbij technici zonder toezicht reparaties konden uitvoeren. De powerdown werd drie weken van tevoren aangekondigd zodat de volledig computerafhankelijke bedrijven hun maatregelen konden nemen. Iets dergelijks was niet eerder voorgevallen.
Scott Forbes [Senior Database Administrator in het WTC] meldt als getuige van deze powerdowns dat noch de Havenautoriteit, noch de 911 Commissie deze gebeurtenis hebben willen bevestigen of registreren (zie de bekroonde 2008 documentaire "The Elephant in the Room").
    
Beveiligingspersoneel heeft aangegeven dat in de weken voor de aanslagen er constant een verhoogde paraatheid is geweest na telefonische dreigementen, maar dat alle honden, speciaal afgericht voor het vinden van explosieven, in de dagen voorafgaand aan de aanslagen plotseling werden verwijderd.
Bronnen: ontleend aan interviews met Ben Fountain, destijds werkend op de 47ste verdieping en Scott Forbes, werkend op de 97ste verdieping. Beiden in de Zuidtoren. Dit en meer is te beluisteren in de 911-documentaire 'What's The Truth? (2006) - How Indeed Did The Twin Towers Collapse?'
Een goede en degelijke documentaire te zien op BitChute.

 
VIII
)
Grote geldtransacties met WTC-computers direct voor aanslagen
In december 2001 meldde persbureau Reuters dat direct vóór de aanslagen in New York ongebruikelijk grote geldtransacties zouden zijn verwerkt door computers in de Twin Towers. Volgens Richard Wagner, een informatie-herstel-expert van de Duitse firma Convar, is naar zich laat aanzien meer dan honderd miljoen dollar illegaal overgemaakt direct voor en tijdens de ramp. Convar ontdekte op 32 computers aanwijzingen voor transacties waarbij een aanname van informatievernietiging voor de hand lag.

Niet alleen de omvang (volume) maar ook de grootte (size) van de transacties was veel hoger dan gebruikelijk voor een dag als 11 september. Henschel zei dat bedrijven in de Verenigde Staten samenwerken met de FBI om te achterhalen wat op 11 september precies gebeurde.

UITKOMST ONDERZOEK NOOIT BEKEND GEMAAKT

Dataherstel bij harde schijven

Peter Henschel: "We helpen hen (de FBI) zo snel mogelijk uit te vinden wat er gebeurde op de computers die elfde september. Ik ben er zeker van dat we op een dag zullen weten wat er met het geld gebeurd is." Alle berichtgeving door grote mainstream nieuwskanalen ten spijt, is sindsdien niets meer vernomen over de voortgang van dit onderzoek. Ondanks een uitgebreide zoektocht op het internet blijft het gissen naar de uitkomst.

Wat deze sites echter niet aangeven is waaraan ze deze informatie ontlenen. Bij dergelijke belangrijke overnames lijkt geheimhouding immers ondenkbaar. Het lijkt daarom verstandig om deze geruchten vooralsnog niet serieus te nemen. De firma Ontrack Data Recovery, een concurrent van Convar, is wel verifieerbaar door Kroll Inc. overgenomen. Niettemin blijft de stilte, sinds in december 2001 over de grote illegale geldtransacties werd bericht, uiterst merkwaardig aangezien deze berichtgeving achteraf nooit is gecorrigeerd.

Bronnen o.a., CNN.Com , Reuters - cashed by 911Research
Optiehandel (putopties) United Airlines en American Airlines schiet omhoog in de dagen voor de aanslagen .

 

Terug naar begin
TOP

 

6. PENTAGON
Hoofdstuk overzicht

Ddoorsnede Pentagon met indelingMateriaal dat essentieel is voor de stelling dat er met waarheid is gerommeld verdient extra zorgvuldigheid. Ook in deze kwestie bestaan bronnen uit overwegend beeldmateriaal, documentatie en diverse soms tegenstrijdige getuigenissen. Niet ideaal zonder een ongelimiteerde toegang tot alle bronnen en zonder de mogelijkheid om mensen te verhoren onder ede. Zolang echter een deugdelijke onderbouwing in officiële lezingen ontbreekt, twijfelachtig of oncontroleerbaar is, blijft het beschikbare materiaal van onschatbare waarde.

De impact in het Pentagon voltrok zich 83 minuten nadat Vlucht 11 voor het eerst afweek van koers, 58 minuten nadat de Noordtoren was geraakt en 40 minuten na de impact in de Zuidtoren. Intussen was het vliegtuig nog steeds niet onderschept, terwijl het vloog over het normaliter meest beschermde luchtruim in de Verenigde Staten (en wellicht zelfs wereldwijd).
Hoewel de toedracht van de aanval op het Pentagon moeilijk te achterhalen is, beginnen recente ontwikkelingen (6/2007) hun vruchten af te werpen. Afgezien van het reeds langer bestaande beeldmateriaal dat met de officiële lezing wringt, groeit het aantal specifieke en meer concrete aanwijzingen.
 

ONTBREKENDE WRAKSTUKKEN
De inslag van een groot verkeersvliegtuig als de Boeing 757 moet duidelijke sporen nalaten waaraan de aard van het toestel valt af te lezen. Het feit dat sprake was van een inslag wordt bewezen door een langgerekt gat dat drie ringen van het Pentagon doordringt. Dit toont aan dat het inslaande object niet volledig te pletter sloeg. Na de impact bleef voldoende stevige massa over om een aanzienlijke afstand door het gebouw te kunnen afleggen. De officiële lezing stemt niet overeen met aangetroffen omstandigheden en evenmin met het gedrag van officials die onmiddellijk begonnen met het ruimen van bewijs- en sporenmateriaal . Door het raadsel van een achteraf niet te localiseren Boeing 757 moet de mogelijkheid van andere soorten projectielen worden niet worden uitgesloten.

NIEUW! Onafhankelijk onderzoek naar de aanval op het Pentagon levert overtuigende inzichten op, en brede steun
uit een diverse kring van deskundigen.
[Bron: OpedNews.com, 27 augustus 2009]

* Lofuitingen over dit onderzoek door deskundigen, maar ook kritiek *

Overtuigende feiten na drie jaar durend onderzoek
(27 augustus 2009)

Hiernaast een zorgvuldig video-overzicht (81min) met bevindingen van een drie jaar durend onderzoek door het Citizen Investigation Team naar de precieze toedracht van de aanval op 11 september 2001 op het Pentagon.
Materiaal dat vanaf 2006 op Waarheid911 verscheen wordt niet aangepast. De lezer krijgt hierdoor een goed inzicht in de kennisontwikkeling van afgelopen jaren, maar vooral van de consequente lijn in verklaringen waar diverse deskundigen en wetenschappers op basis van het beschikbare materiaal op uitkwamen.
De meest afwijkende hypothese onder deskundigen die de officiële lezing onderuit haalden, kwam tot op heden van onderzoeker Jim Hoffman van 911Research.com. Meer in het kort hierover elders op deze website .
    
Het onderzoek van het Citizen Investigation Team geniet brede steun van professionals die zich vanuit diverse disciplines over deze zaak hebben gebogen.
 
National Security Alert - Sensitive Information from Citizen Investigation Team on Vimeo.
Zie ook: Pilots for 9/11 TruthDATARECORDER PRODUCEERDE DRIE AFWIJKENDE VLIEGROUTES

Chaos na drie verschillende overheidsversies van traject Vlucht 77

Aanleiding voor verwarring rond de toedracht van de 'Pentagonvlucht' is het bestaan van drie verschillende lezingen over Vlucht 77. Al deze versies zijn afkomstig van de Amerkaanse overheid. In de eerste, de publiek gemaakte versie, rukt het vliegtuig in aanloop naar de westvleugel van het Pentagon op Highway 27, vijf lantaarpalen uit de grond.

D
e tweede versie komt van de National Transportation Safety Board . Beide versies zouden uiteraard aan elkaar gelijk moeten zijn. Het is deze versie die Pilots for 911Truth in bezit kreeg (2006) met behulp van de Freedom of Information Act . Het betreft een animatie die volgens NTSB gebaseerd is op ruwe vluchtgegevens uit de datarecorder. De animatie verschilt echter aanzienlijk van de bekende eerdere versie waarbij de aanvliegroute 15 tot 20 graden zuidelijker ligt. Lantaarpalen en inslaggat kunnen op basis van de NTSB-animatie niet zijn geraakt (vergelijking routes, rechts ).

Toch bevestigen twee agenten van het Pentagon, op 9/11 werkzaam bij het nabijgelegen CITGO benzinestation, los van elkaar de juistheid van de NTSB-animatie.

  NTSB-fragment van laatste manoeuvres Vlucht 77 (ca. 1min)

 

Terug naar begin
TOPINSLAG MET OP AFSTAND BESTUURD KLEINER TOESTEL (hypothese)
D
oor de aard van de inslag en ontbrekende kenmerkende wrakstukken van een Boeing 757, denken sommige onderzoekers eerder aan een op afstand bestuurd systeem als een aangepaste Douglas A-3 Sky Warrior, een Global Hawk of een raket. Aan de hand van fotomateriaal zijn volgens sommige deskundigen identieke A-3 Sky Warrior onderdelen vastgesteld. In het kader hiernaast staat een beknopte samenvatting van een artikel hierover. Na wat research [zwarte gedeelte] blijkt overigens dat informatie over de A-3 Sky Warrior niet valt terug te voeren naar betrouwbare bronnen.
Een toestel als de eenmotorige Global Hawk (boven) weegt operationeel rond de 12 ton. Een Boeing 757-200 (tweemotorig) weegt volledig operationeel ca. 90 ton. Een tweemotorig toestel als de A3 Sky Warrior weegt operationeel rond de 30 ton en heeft net als de Global Hawk en de Boeing een 'zachte neus' waarmee het tijdens het desintegreren in het Pentagon nooit zo'n extreem diep gat had kunnen slaan. De toestellen zouden daarvoor moeten zijn toegerust met raketten.
   

PLAATS MISDRIJF OPGESCHOOND
Pentagon: mannen in burger verwijderen razendsnel na inslag toestel onderdelen van het veldVreemd genoeg is eenvliegtuig van circa 90.000 kilo aluminium, titanium, en ander materiaal verdwenen, maar wordt er geclaimd dat vrijwel alle lichamen van passagiers zijn geïdentificeerd. Vrijwel direct na de inslag wordt de 'crime scene' door een grote groep mensen, die een aaneengesloten rij vormen, grondig op sporen nagelopen.
Dit zijn duidelijk geen brandweerlieden en geen agenten. Zeer tegen alle protocollen in wordt elke mogelijkheid tot een reconstructie onmogelijk gemaakt. Ook verschijnen er mannen in nette pakken die in grote haast ogenschijnlijk vederlichte brokstokken van het veld verwijderen. Ditmaal geen oncontroleerbare getuigenissen over mannen in witte pakken (Bijlmerramp).
Minuten na de inslag wordt bij een nabij gelegen benzinestation door FBI-agenten een video in beslag genomen uit een securitycamera, die exact op het inslagpunt stond gericht.

Beelden tonen illegale verwijdering van sporen op plaats delict
De volgende link toont een serie foto's waarop te zien is dat nog tijdens het blussen, vrijwel direct na de ramp, mensen in een lange rij het veld uitkammen. Deze foto's zijn screenshots van beelden afkomstig van Fox News, uitgezonden op 9/11 en daarna niet meer. Op video laat de actie geen enkele twijfel bestaan over de bedoeling. Iedere centimeter wordt nauwkeurig afgezocht. De foto's sluiten zodanig op elkaar aan dat de kijker de authenticiteit van de plek kan controleren.
Zie: Schoonmaakactie Pentagon na crash.
Bron: Fox News.ONTBREKENDE WRAKSTUKKEN

Grasveld voor inslagzone Pentagon

De inslag van een groot verkeersvliegtuig als de Boeing 757 moet duidelijke sporen nalaten waaraan de aard van het toestel valt af te lezen. Het feit dat sprake was van een inslag wordt bewezen door een langgerekt gat dat drie ringen van het Pentagon doordringt. Dit toont aan dat het inslaande object niet volledig te pletter sloeg. Na de impact bleef voldoende stevige massa over om een aanzienlijke afstand door het gebouw te kunnen afleggen.
De officiële lezing stemt niet overeen met aangetroffen omstandigheden en evenmin met het gedrag van officials die onmiddellijk begonnen met het ruimen van bewijs- en sporenmateriaal. Door het raadsel van een achteraf niet te localiseren Boeing 757 moet de mogelijkheid van andere soorten projectielen worden opengehouden.

 

Terug naar begin
TOP

 

7) UNITED AIRLINES, VLUCHT 93
Hoofdstuk overzicht

Vreemd genoeg wordt in officiële lezingen het verdwijnen van vliegtuigen verklaard uit de hoge snelheid en vrijgekomen krachten in termen van kinetische en thermische energie. Deze theorie vindt ook toepassing op Vlucht 93, de Boeing 757 die is neergestort op Shanksville, Pennsylvania. Het toestel zou neergeschoten zijn, dan weer door passagiers op de kapers overmeesterd en vervolgens verongelukt. Maar in werkelijkheid is er nooit een toestel gevonden. Wél een intact paspoort, een stropdas én de Cockpit Voice Recorder.

Meer over de vluchtrecorders, hoofdstuk 6e .
Meer fotomateriaal over de lokatie op LetsRoll911.
 

Reddingwerkers vonden een grote krater in de grond. Is dat soms de inslag die door seismologen om 10:06 AM en 5 seconden werd gemeten? Wat het is geweest blijft onduidelijk, maar tachtig ton Boeing 757 raakt niet zomaar kwijt.
Lijkschouwers zochten tevergeefs naar lijken. Intussen is er een Hollywoodproductie (United 93) gemaakt over het patriotisme van de passagiers uit dit toestel. Wringt daar iets? Over paspoorten gesproken: er viel er ook één uit het vliegtuig (Vlucht 11) dat in de North Tower vloog. Dit paspoort, dat ongeschonden een paar blokken verderop in de straat zou zijn beland, zou van één van de kapers, Satam Al Suqami, zijn.

De eerste nieuwsverslagen over Vlucht 93 vanuit Shanksville, Pennsylvania. Deze beelden zijn later niet meer uitgezonden
Op video diverse nieuwsverslagen over het gebied waar Vlucht 93, volgens officiële bronnen, moet zijn gecrasht. Maar zelfs bij de krater ligt vrijwel niets (2m22s) United Airlines Flight 93 Crash Site, Shanksville, Pennsylvania
   


In relatie tot NORAD meer over neerstorten Vlucht 93 in hoofdstuk 9 .
Vergroting van krater waarin Vlucht 93, een Boeing 757 van ca. 100 ton (specs), volledig verdween.

 

8) AFWEZIGHEID NORAD
(UNITED STATES AIRFORCE STANDDOWN)

Hoofdstuk overzicht F16 gevechtstoestel
N
ORAD stuurde op 11 september 2001 een deel van de jachtvliegtuigen (F15's, F16's) richting Canada en Alaska voor oefeningen. Gevolg van deze en andere oefeningen was een verminderde bescherming tegen aanvallen vanuit de lucht op lokaties van de hoogste politieke, militaire en economische orde.
Gedurende negentig minuten waarbij gekaapte toestellen zich in het luchtruim bevonden, bleek geen enkele onderschepping mogelijk. Noch boven Washington D.C. (regeringscentrum, incl. Witte Huis, en Pentagon), noch boven NYC (Wall Street en WTC) vlogen er gevechtstoestellen om eventuele indringers vanuit de lucht tegen te kunnen houden.
Zonder ingrijpen in nauwgezette militaire protocollen is deze fout, dit incident, niet voor te stellen. De vraag is: hoe heeft een dergelijke elementaire fout de bevelstructuur kunnen binnensluipen? Wie waren daarvoor verantwoordelijk?

In hoofdstuk 12 volgt een tijdlijn van de gebeurtenissen zoals in de belangrijkste nieuwsmedia beschreven. Wat de tijdlijn uit de 'officiële versie' interessant maakt is de fysieke afwezigheid van NORAD .

 

TIJD EN MOGELIJKHEDEN NORAD

Als reactietijden van Amerikaanse gevechtstoestellen ook maar enigszins hadden voldaan aan de eigen strakke norm, dan hadden gekaapte toestellen nooit hun doelwitten kunnen bereiken. Voor een effectieve verdediging zijn zowel Washington als New York omringd met militaire luchthavens. Een netwerk van militaire vliegbases spreidt zich aan de Oostkust uit over honderden kilometers. Door de bases met lijnen aan elkaar te verbinden, zijn ze te visualiseren als een breed veld dat uit driehoeken is opgebouwd (zie schema ). De zijde van elke driehoek bedraagt circa 160 kilometer. De maximale afstand tussen een willekeurige plek en een luchtmachtbasis is dus nooit meer dan 160 km. Vlucht 11 (WTC1) en vlucht 175 (WTC2) vliegen nagenoeg exact over een aantal van deze bases vlak voordat ze op hun doelen inslaan. Beide toestellen verblijven dan al aanzienlijke tijd in de lucht.


GEKAAPTE TOESTELLEN LANGDURIG OP RADAR GEVOLGD
— Standdown alleen mogelijk door ingrijpen in standaardprotocollen —

        
Door openbaarmaking van geclassificeerde informatie wordt steeds duidelijker dat de NORAD-standdown geen gevolg was van slechte samenwerking, verwarring of verouderde defensiestructuren, zoals generaal Myers kort na de aanslagen verklaarde .
Er is inmiddels bewijs dat zowel Vlucht 11 (WTC-1) als Vlucht 175 (WTC-2) en Vlucht 77 (Pentagon) uitgebreid op radar zijn gevolgd voordat ze op hun doelen terecht kwamen.
Voor hier dieper op in te gaan zal duidelijk moeten zijn dat eerdere verklaringen, zoals het uitschakelen van de transponders, verwarring door grootschalige oefeningen
of een verouderde defensiestructuur, onhoudbare verklaringen zijn. Door transponders staan vliegtuigen in contact met vluchtcontrolecentra van zowel burger- als militaire luchtvaart. Het uitzetten van transponders maakt een toestel nooit onzichtbaar, omdat dan een ultiem middel zou bestaan voor ieder vijandig toestel om ongemerkt binnen te komen. Het wegvallen van het transpondersignaal wordt opgevat als een 'no-radio emergency' en is duidelijk zichtbaar op radar. Dit komt vaker voor en NORAD wordt in alle gevallen onmiddellijk ingelicht.
ARSR-4 Radarsystemen
Geavanceerde ARSR-4 Radarsystemen voor gezamenlijk gebruik door militaire en burger luchtverkeersleiders.
Bron: Fas.org Airforce.com

ANDREWS AIR FORCE BASE WEL TOEGERUST VOOR DIRECTE INZET VLIEGTUIGEN
Embleem van de District of Columbia Air National Guard (DCANG) Dat het leger pas ná de inslag in het Pentagon, 58 minuten na bekendwording van de eerste vliegtuigkaping en na twee inslagen in de Twin Towers, toestemming krijgt om onderscheppingsvluchten uit te voeren is opmerkelijk. Het officiële excuus komt neer op verwarring, het niet toegerust zijn voor aanvallen van binnenuit. Het leger zou georienteerd zijn geweest op aanvallen van buitenaf, dus vanuit zee. Door nog op de Koude Oorlog gebaseerde protocollen zouden minder vliegtuigen permanent in een hoogste alertstatus zijn gehouden, aldus ex-generaal Myers tijdens een senaatsverhoor op 13 september 2001.

Grote vraag is waarom NORAD, USAF, of U.S. Secret Service (USSS) niet tijdig een dwingend beroep deden op de District of Columbia Air National Guard (DCANG) , ook wel genoemd de Capital Guardians.
Hoewel er contact bestond tussen Secret Service en DCANG, kwam de eis tot directe luchtverdediging pas rond kwart voor tien, enkele minuten na de inslag in het Pentagon. Pas toen werd ook het gebied boven Washington tot vuurvrije ruimte (free-fire zone) verklaard.
De vraag is evenzeer waarom DCANG, terwijl de wereld getuige was van de aanslagen in NYC, kennelijk niet was toegerust om meteen in actie te komen.

De Secret Service staat aan de top van de hierarchie van de strijdkrachten zodra sprake is van een nationale noodtoestand, bron:Crossing the Rubicon (Secret Service New York City Field office was gesitueerd in WTC-7).

 

Terug naar begin
TOP

  

9) WAR GAMES OP 9/11 (overzicht)
Hoofdstuk overzicht

Zie ook Wikipedia.org & 911Research

Northern Vigilance
Bij deze oefening werden gevechtsvliegtuigen van elders ingezet om in noord Canada en Alaska te patrouilleren. De oefening had deels een reële betekenis omdat de Russen in hun eigen 'hoge noorden' bezig waren met grootschalige oefeningen waarbij lange afstandsbommenwerpers werden ingezet. Zo dicht in de buurt konden de Amerikanen een oogje in het zeil houden. Gevolg was dat tijdens de aanslagen, de op computerschermen van NORAD gesimuleerde informatie (zog. "injects") onmiddellijk moest worden verwijderd omdat daarover misverstanden rezen. Was die informatie serieus of slechts een oefening? Niemand leek het op dat moment zeker te weten.


Vigilant Guardian

Ging uit van een Russische aanval met jachtbommenwerpers op de VS. Deze gezamenlijke oefening met Global Guardian Exercise had invloed op alle beslissingsniveaus van NORAD. Verschil met "Northern Vigilance" is dat deze oefening slechts virtueel werd uitgevoerd, d.w.z. op computerschermen en kantoren. FAA en militaire officials meldden achteraf last te hebben gehad van het uit elkaar houden van oefeningen en werkelijke gebeurtenissen.


Global Guardian Exercise (jaarlijkse oefening)
Betrokken zijn USSTRATCOM (US Strategic Command), USSPACECOM (US Space Command) en NORAD. Deze jaarlijkse oefening zou eigenlijk zijn gepland in oktober, maar werd vervroegd naar 11 september.
Bronnen: Militair nieuwsblad Space Observer en NBC Militair Nieuws Analist voor NBC, William Arkin, in zijn boek 'Code Names'.


National Reconnaissance Office (NRO) Plane Crash Drill
Het NRO hoofdkwartier
in Chantilly, VA, werd geëvacueerd als deel van een "plane into building" oefening. Het scenario bevatte een klein zakenvliegtuig dat in één van de campus' vier gebouwen crashte.

Timely Alert II Terrorism Drill
Personeel van de Fort Monmouth Legerbasis in New Jersey maakte zich gereed voor een oefening die twee dagen zou duren. Doelstelling: het testen van de paraatheid bij een chemische aanval en het betrekken van ordehandhaving en noodrespons door o.a. de New Jersey State Police en het Fort Monmouth Brandweerkorps. Na verslag van gebeurtenissen in New York City gaat de oefening over in de praktijk. (In New York kwamen door instortingen zeer grote hoeveelheden giftige stoffen in de atmosfeer).

Tripod II Biowarfare Exercise

FEMA had op 10 september voor New York City op Pier 29 een commandopost ingesteld, vermoedelijk vanwege een oefening voor biologische oorlogsvoering op 12 september.


 

10) OPDRACHT LUCHTDEFENSIE NÁ IMPACT PENTAGON
Hoofdstuk overzicht

General Myers Confirmation Hearing, 13 september 2001 (Verhoor Generaal Myers)

Twee dagen na de aanslagen stelde generaal Myers áde inslag van vlucht 77 in het Pentagon. Het Pentagon werd geraakt 57 minuten nadat NORAD van de eerste kaping op de hoogte werd gesteld. Volgens Myers heeft het opperbevel pas gevechtsvliegtuigen en overige faciliteiten ingezet na de inslag in het Pentagon.
De vraag hoe dit mogelijk was is niet beantwoord omdat Myers zich beriep op het niet paraat hebben van delen van de tijdlijn. Myers wordt dan gevraagd of hij vrij kan spreken of mogelijk beperkt is door loyaliteiten aan zijn politieke leiders. Myers stelt vrij te kunnen spreken. Hij zegt nooit te hebben verwacht dat boven eigen steden nog eens onderscheppingsvluchten moesten worden ingezet. Dan verwijst hij naar homeland defense en homeland security als kwesties om over na te denken.

In november 2002 werd Homeland Security ingesteld als een nieuw ministerie ter bescherming van de V.S. tegen terrorisme. De term 'homeland security' circuleerde echter al vóór 9/11 in kleine politieke en militaire kring.

 

QUESTION: DO THE ORDERS STILL STAND? (Zijn de bevelen nog steeds van kracht?)
CHENEY: OF COURSE THE ORDERS STILL STAND! (Natuurlijk zijn de bevelen nog steeds van kracht!)

GETUIGENIS NORMAN MINETA
In het volgende onderdeel opnieuw een onthullend fragment dat speelde tijdens een hoorzitting van de 911 Commissie op 23 mei 2003. Ditmaal over de inslag van Vlucht 77 in het Pentagon. Ondervraagde is Norm Mineta, Minister van Transport van 2001 tot 2006.

Norm Meneta, Amerikaans minister van transport tot 20069/11 Commission testimony 23/5/03
VICE VOORZITTER LEE HAMILTON: (...) Ik wil een moment stilstaan bij het Presidential Emergency Operation Center (PEOC). U was daar voor een belangrijk deel van de dag. Ik denk dat u daar was met de vice president (Cheney ). En toen dat bevel erdoor was, ik denk door de president, die goedkeuring gaf aan het neerschieten van een commercieel vliegtuig dat vermoedelijk door terroristen werd gecontroleerd, was u er toen bij toen het bevel werd gegeven?

Presidential Emergency Operations Center (op 9/11/01)NORM MINETA: Nee, ik was er niet bij. Ik werd mij ervan bewust gedurende de tijd dat het vliegtuig naar het Pentagon kwam. Er was een jongeman binnengekomen die tegen de vice president zei: "Het vliegtuig is 50 miles (±80km) verwijderd; het vliegtuig is 30 miles (± 50km) verwijderd". En toen hij uitkwam op, "Het vliegtuig is 10 miles (± 16 km) verwijderd", zei de jongeman eveneens tegen de vice president: "Zijn de bevelen nog steeds van kracht?". De vice president draaide, schudde zijn hoofd en zei: "Natuurlijk zijn de bevelen nog steeds van kracht. Heb je iets tegengestelds gehoord?"
Wel, op dat moment wist ik niet wat het allemaal betekende...

LEE HAMILTON: De vlucht waaraan u refereert is de...

NORM MINETA: De vlucht die eindigde in het Pentagon... (...)
  

  

Terug naar begin
TOP

 

11) TIJDVERLIES NORAD IN CIJFERS
Hoofdstuk overzicht

ONDUIDELIJKHEDEN VLUCHT 93
 
Vaagheden en gebrek aan goede bronnen of bewijs zijn typerend voor het mysterie van Flight 93. Velen stellen dat er noch in Shanksville, noch elders overtuigende wrakstukken zijn gevonden van een Boeing 757.
De eerder aangehaalde website 911-research spreekt het "911 Commission Report" tegen en gaat uit van een raketaanval. Dit vanwege het spreidingsgebied van de wrakstukken.
Voor een raketaanval is toestemming gegeven door vice-president Cheney (wnd.com), hiertoe gemachtigd door president Bush. Maar ook bij een dergelijke aanval dringt de vraag zich op, waarom er geen foto's van de wrakstukken bestaan.
J
uist met een groot spreidingsgebied mag een grotere toegankelijkheid worden verondersteld van het publiek tot de verspreide onderdelen.

BBC-Graphic: vluchtroutesConclusie na bestudering van de tijdlijn (hfdst 12) is dat NORAD om 8:40 AM op de hoogte is van een eerste kaping (Vlucht 11), 6 minuten later gevolgd door een crash in WTC-1 (Noordtoren).
23 Minuten
later is de wereld live getuige van de crash (Vlucht 175) in WTC-2 (Zuidtoren). 44 Minuten later (9:24 AM) is NORAD bekend met een derde kaping (Vlucht 77). 58 Minuten na de allereerste melding vliegt toestel 77 in het Pentagon
(9:38 AM). Dit alles in Amerika's financiële, militaire en politieke hart.
Na 87 minuten (om 10:06 AM) crasht volgens de officiële lezing Vlucht 93 in het plaatsje Shanksville, Pennsylvania. Na anderhalf uur nog steeds geen gevechtseenheid in de buurt?
Nogmaals de vraag: waar bleef de luchtsteun? Hoe valt voor NORAD te verantwoorden dat het op 11 september 2001 zo afwezig was?

 


12) TIJDLIJN AANSLAGEN (volgens nieuwsmedia)
Hoofdstuk overzicht
 
8:20 AM (bij benadering): Vluchtleiding vermoedt dat Vlucht 11 is gekaapt [NY Times, 15/09/01, more].

8:40 AM: NORAD is van de kaping op de hoogte gesteld. [NY Times, 16/10/01, 8:38 AM Washington Post, 15/10/01].

8:46 AM: Vlucht 11 verongelukt in het WTC1 (Noordtoren). [ongeveer 26 minuten nadat de vluchtleiding het contact verloor. [New York Times, 12/09/01].

8:56 AM: Rond deze tijd is duidelijk dat Vlucht 77 (Pentagon) spoorloos is. De Federal Aviation Administration (FAA), reeds in contact met het Pentagon over twee kapingen nabij Boston, verzuimt herhaaldelijk NORAD in te lichten, tot 9:24 AM, pas 28 minuten later. [zie 9:10 AM voor een vergelijking, New York Times, 16/10/01].

9:03 AM: Vlucht 175 slaat in het WTC2 (Zuidtoren). [23 minuten nadat NORAD is geïnformeerd, 43 minuten nadat de vluchtleiding contact heeft verloren met de piloten] [New York Times, 12/09/01, CNN, 12/09/01].

9:10 AM: Major General Paul Weaver verklaart dat Vlucht 77 terugkeert op het raderscherm om 9:10 in West Virginia. [Dallas Morning News, 15/09/01]. Een ander rapport verklaart dat het leger over Vlucht 77 werd ingelicht enkele minuten na 9:03. [Washington Post, 15/09/01].

9:24 AM: De FAA, die 28 minuten eerder ontdekte dat Vlucht 77 van koers week richting oost, over West-Virginia, heeft vanaf nu herhaaldelijk contact met NORAD. Een Pentagonwoordvoerder zegt, "Het Pentagon was zich eenvoudig niet bewust dat het vliegtuig onze kant op kwam." [Newsday, 23/09/01, New York Times, 16/10/01]. Legerofficials in het commandocentrum van het Pentagon praten vanaf de eerste crash niettemin nadrukkelijk over ordehandhaving. Vluchtleidingofficials praten over wat te doen. [New York Times, 15/09/01].

9:28 AM: Vluchtleiding komt erachter dat Vlucht 93 is gekaapt. [MSNBC, 30/07/02].

9:37 AM: Vlucht 77 verongelukt in het Pentagon. [42 minuten of meer nadat het contact was verloren, 57 minuten nadat NORAD over de eerste kaping werd geïnformeerd. [New York Times, 16/10/01, CNN, 17/09/01]

9:59 AM: De Zuidtoren, WTC-2, stort in. [New York Times, 12/09/01].

10:06 AM: Vlucht 93 verongelukt in Pennsylvania. [CNN, 12/09/01].

10:28 AM: De Noordtoren, WTC-1, stort in. [CNN, 12/09/01, NY Times, 12/09/01].

 
Wijzigingen in de tijdlijn

VLUCHTSPECIFICATIES
Flight 11/ Boeing 767: 81 passengers, 9 flight attendants, 2 pilots TOTAL - 92 persons. American Airlines. Crashed [8:46] : north tower, WTC1.
Flight 175/ Boeing 767: 56 passengers, 7 flight attendants, 2 pilots TOTAL - 65 persons. United Airlines. Crashed [9:03] : south tower, WTC2.
Flight 77/ Boeing 757: 58 passengers, 4 flight attendants, 2 pilots TOTAL - 64 persons. American Airlines. Crashed [9:37] : Pentagon.
Flight 93/ Boeing 757: 37 passengers, 5 flight attendants, 2 pilots TOTAL - 44 persons. United Airlines. Crashed [10:06] : Shanksville, Penn.


VERTREKTIJDEN EN VLIEGVELDEN

Flight 11/ Boeing 767: vertrek [7:59] van Logan International Airport, East Boston. 14 minuten vertraagd.
Flight 175/ Boeing 767: vertrek [8:14] van Logan International Airport, East Boston. 16 minuten vertraagd.
Flight 77/ Boeing 757: vertrek [8:20] van Washington Dulles International Airport. 10 minuten vertraagd.
Flight 93/ Boeing 757: vertrek [8:42] van Newark Liberty International Airport, New Jersey, 24 km z/w van NYC.
41 minuten vertraagd.

Sites met een tijdlijn van de gebeurtenissen:
Complete 911 Timeline (engelstalig) Open-Content project by Paul Thompson [aan te bevelen]
Overzicht vliegbewegingen en reacties USAF (United States Air Force) (engelstalig)

Beperkt maar helder feitenoverzicht van de aanslagen in New York (Nederlands Dagblad) Tijdstippen verschillen soms van andere bronnen!

  

13) TELEFOONGESPREKKEN IN DE LUCHT
Hoofdstuk overzicht

BBC-Graphic: vluchtroutesTelefoongesprekken die hoog in de lucht werden gevoerd bieden geen houvast als bewijs dat de rampen inderdaad plaatsvonden met commerciële passagiersvluchten. Voor 2006 was het namelijk niet mogelijk om op grote hoogte of met zeer hoge snelheden mobiele gesprekken te voeren zonder storing en uitval. Met een dergelijke belfaciliteit wordt pas sinds kort geëxperimenteerd.

Het aanvoeren van gsm-telefoongesprekken roept vragen op en veroorzaakt ook twijfels over de betrouwbaarheid van de overige gegevens. Het wachten is nog steeds op een verklaring.

Dat bellen met mobiele telefoons in vliegtuigen niet alleen theoretisch maar ook in de praktijk tot niets leidt, is door deskundigen inmiddels uitgebreid getest. Niet alleen de aluminium behuizing van een verkeersvliegtuig leidt (zonder recente technologie) tot storing, dat geldt ook voor het razensnel passeren van signaalstations op de grond. Zelfs op lage hoogte met een betrekkelijk lage snelheid wordt het bereik van één station in ongeveer acht seconden gepasseerd. Vervolgens is een zogenaamde (secondendurende) electronische 'handdruk' met een nieuw station nodig, waarbij de vorige wordt verbroken. Allemaal processen die tijd vragen die er op vliegsnelheid niet is. De continuïteit die nodig is voor het bereiken van een stabiele verbinding ontbreekt. Als het even wel lukt dan gooien sterke interferenties [de gezamenlijke werking van meerdere gelijksoortige golven op dezelfde tijd en plaats] en het steeds terugkerende 'handshaking' alsnog roet in het eten. Een praktijkonderzoek met uitgebreide tabellen is te vinden op 911fysics.com.
Een andere bron: New Wireless Technology
Behoedzaamheid bij 911Research.com. Samengevat: argumenten voor vervalsing zijn onvoldoende sterk omdat er nog te weinig gegevens zijn verzameld over het gebruik van gsm's in de lucht. Toch zijn er volgens 911Research diverse argumenten die de suggestie van vervalsingen ondersteunen. Lees op 911Research.com.


    

Terug naar begin
TOP


 

14) OPTIEHANDEL (PUTOPTIES) AMERICAN AIRLINES SCHIET OMHOOG VOOR DE AANSLAGEN
Hoofdstuk overzicht
Op de dagen vlak voor de aanslagen werden meer dan tienmaal zoveel putopties verhandeld op American Airlines (AA) , United Airlines (UAL) en Boeing dan normaal. De koper van een optie koopt het recht om een hoeveelheid aandelen tegen een van tevoren afgesproken bedrag gedurende een bepaalde looptijd te kopen of verkopen. Gedurende die looptijd heeft het fluctueren van de onderliggende waarde (de betreffende aandelen) grote invloed op de waarde van die optie.

Op 17 september 2001 heropende Wall Street na de langdurigste sluiting sinds The Great Depression in 1933. De Dow Jones Industrial Average (DJIA) , index van de aandelenmarkt, viel 684 punten of 7.1 procent terug naar 8920, het grootste puntenverlies op één dag ooit. United Airlines aandelen zakten 42 percent en American Airlines zakte 39 procent, als gevolg waarvan put-opties voor AMR, UAL en Boeing in waarde omhoog schoten.
Als oorzaak van de grote handel in put-opties voorafgaande aan 9/11 is ook wel aangevoerd dat American Airlines en United Airlines in deze periode dicht tegen een faillissement aan zaten. De enorme piek is niettemin te opvallend. Punten op de stippellijn staan voor dagen die voor de vliegmaatschappijen en hun aandeelprijzen niet van bijzondere betekenis waren [grafiek is gelinkt aan de website]. Zoek voor meer onder 'references', onderaan de 911Researchpagina.

Bronnen: Biology Daily, 911Research en CBS-News.
 

Terug naar begin
TOP

 

Waarheid911 Specials

Universiteit Alaska (UAF) - WTC niet door brand ingestort
De 'Onweerlegbare' Waarheid van dr Judy Wood
10 Jaar Waarheid911 (INTERVIEW)
Vrijheid als Doctrine
De Karikatuur van Wetenschap — over Stichting Skepsis

Definitie Complottheorie volgens Wikipedia
9/11 en het journalistieke ongemak van waarheidsvinding
Truth Conferences: Kuala Lumpur & Toronto Hearings
De dood van Osama bin Laden
Waarheidsvinding groeit, ondanks negatieve beeldvorming
Proces aanstaande vijf hoofdverdachten 9/11
9/11: Explosief Bewijs - Experts spreken zich uit
De grote ontkenning van het officiële 9/11 bedrog
Onderzoek naar getuigenissen aanval Pentagon
9/11 onder het presidentschap van Barack Obama
Wetenschappelijke studie Steven E. Jones geaccepteerd
Film: Zeitgeist, eye-opener of modeverschijnsel?

Officiële lezing over falen luchtverdediging [NORAD] onjuist
De Rede — Onverwoestbaar tot waar het kansloos is
Senator M. Gravel: actiegericht plan voor 9/11 Onderzoek
ZEMBLA: Het Complot van 9/11 - Zembla slaat plank mis
Voorkennis - Gecensureerde zaak FBI "Kamikaze Piloten"
Column: Film Wilders opent met 9/11 en eindigt met bom

Sibel Edmonds, klokkenluider FBI over hoogverraad VS
9/11 en de gekoesterde mythe van 'Het Complotdenken'
8 prominente Republikeinen bekritiseren officiële lezing 9/11
Bin Laden volgens Benazir Bhutto vermoord, BBC (2 jan'08)
Chronologisch nieuwsverslag over de CIA-tapes
Voormalig Chief Fire Science Division NIST wil onderzoek

28 PAGINA'S | Steun voor declassificeren rapport 9/11
Boekbespreking: 9/11 — De Show van de Eeuw
Rechtzaak tegen BBC over 9/11 Verslaggeving
The 9/11 Attacks and the Black Eagle Trust Fund
Aanzet tot verandering: Project for the New Amer. Century

  Speculeren over de toedracht van 9/11
Vluchtdatarecorder (FDR) Vlucht 77, Pentagon
Nieuws netwerken melden instorting WTC7 voor instorting!
Hoorzitting Generaal Myers (op 13 september 2001)
Speech William Rodriguez (symposium, LA, 25 juni 2006)
Blauwdrukken WTC-1 doorgespeeld aan wetenschappers
Vergelijking schade gebouwen WTC Terrein
Explosieve bewijsvoering - Experts spreken zich uit 

meer bij deze site
911 Documentaires

911 Actualiteit & Video
911 Links (zeer uitgebreid)
911 Getuigenis William Rodriguez
EXPLOSIEVE Bewijsvoering 9/11


Stel deze informatie beschikbaar aan vrienden en kennissen.
Verlang van nieuwsmedia en politiek om antwoord te geven op de vele vragen.