WAARHEID 911SPECIAL    
ZIE

VOOR EEN GEDETAILLEERD OVERZICHT
Site Search
index sitemap advanced
site search by freefind
 
Een actiegericht plan voor een 9/11 Burger Onderzoekscommissie (Citizens 9/11 Investigation Commission)
  
door Senator Mike Gravel
Geplaatst: 3 november 2011
     
Op elke verjaardag van 9/11 doemt de betekenis van deze tragedie groter op in onze geschiedenis. Terwijl nieuw bewijs, nieuwe klokkenluiders, en nieuwe verzoeken voor de heropening van het onderzoek verschijnen, krijgt het werk van de 9/11 waarheidsbeweging meer historische betekenis. Dit alles wijst in de richting van de noodzaak voor een nieuw, onafhankelijk onderzoek met dagvaarding en andere Grand Jury bevoegdheden ĖĖ een burgercommissie die werkelijk vrij is van partijpolitieke inmenging.  
   
Senator Mike Gravel
Senator Mike Gravel
Veel mensen vragen waarom we een nieuw onderzoek van 9/11 nodig hebben. Zou dat in het licht van deze zware begrotingstijden geen verloren tijd en geld zijn?
President Obama beantwoordde die vraag net na zijn inauguratie toen hij verklaarde: "We zullen niet terugblikken." Die beslissing zette voor het Congres en de mainstream media de toon om de publieke discussie over wat Amerika op 9/11 overkwam te marginaliseren en zelfs te onderdrukken. De president deed onze democratie een wel zeer slechte dienst door officieel te verklaren niets meer te willen weten over de gebeurtenis die de natie in drie oorlogen wierp, onze burgerrechten afbrak, triljoenen dollars uit de schatkist verspilde en onze economie heeft uitgehold. Niet terugkijken beperkt ons vermogen om vooruit te zien. Voortdurende onwetendheid over wat er op 9/11 gebeurde veroordeelt onze natie tot het herhalen van fouten uit het verleden, exact zoals we aan het doen zijn.
   
De tiende verjaardag van 9/11 herinnert ons ook aan de verschrikkingen die voortvloeiden uit het officiŽle 9/11 verhaal van de regering. Behalve de eindeloze oorlogen in Afghanistan en Irak, en de Oorlog tegen Terrorisme, bereidde de officiŽle verklaring gemakshalve ook de weg voor de Patriot Act, die zoveel van onze vrijheden en burgerrechten beperkt heeft. Het bereidde eveneens de weg voor een lange lijst met andere vormen van misbruik, zoals ongehoorde martelingen van "terrorisme verdachten" uit naam van nationale veiligheid. (Denk aan een vooruitziende verklaring door James Madison: Als tirannie en onderdrukking over dit land komen, dan is het in de gedaante van strijd tegen een buitenlandse vijand.")

Het onderzoek van de Amerikaanse regering dat resulteerde in het 9/11 Commissie Rapport had als doel klaarheid te brengen over de daders van terrorisme op onze bodem, en de fouten begaan door degenen die tot heilige taak hadden onze grenzen te verdedigen. Maar dit rapport uit 2004 is sindsdien in twijfel getrokken door een zeer lange lijst van geloofwaardige woordvoerders, niet alleen in de Verenigde Staten maar over de hele wereld.

Voorzitter van de Commissie, Gouverneur Thomas Kean, gaf de mislukking toe: "We denken dat de Commissie, in vele opzichten, gedoemd was om te mislukken. Omdat we niet genoeg geld hadden, we hadden niet genoeg tijd, en we waren aangesteld door de meest partijdige mensen in Washington." "Wij weten tot op heden niet waarom NORAD (North American Aerospace Command) ons vertelden wat ze ons vertelden. Het was zo ver van de waarheid Ö Het zijn van die losse eindjes die nooit aan elkaar komen."

Vice-Voorzitter van de Commissie, lid van het Amerikaanse Congres, Lee Hamilton, zei: "Ik geloof geen minuut dat we alles goed hebben Ö de Commissie was gedoemd te mislukkenÖ mensen moeten vragen blijven stellen over 9/11 Ö"

 Commissielid Timothy Roemer zei: "We zijn extreem gefrustreerd door de valse verklaringen die we krijgen."

Senator Max Cleland nam ontslag bij de Commissie, waarbij hij verklaarde: "Het is een nationaal schandaal."

John Farmer [lid 9/11 Commissie, red.], voormalig hoofd van justitie van New Jersey, die het personeelsonderzoek leidde, zei: Op enig niveau in de regering, op enig moment in tijd... was er overeenstemming om niet de waarheid te vertellen over wat er is gebeurd... Ik was geschokt over hoe de waarheid verschilde van hoe deze ons verteld is... De [NORAD, luchtverdediging, red.] tapes geven een radicaal ander verhaal dan wat aan ons en aan het publiek twee jaar lang verteld is. Dit is geen spin. Dit is (ronduit) onwaar. Er zijn interviews gemaakt van het FAA's New York Center [Federal Aviation Administration, red.] op de avond van 9/11 en deze tapes zijn vernietigd. De CIA tapes van de ondervragingen zijn vernietigd. Het verhaal van 9/11 zelf is, op zijn zachtst gezegd, verdraaid en verschilde volledig van wat er is gebeurd."

 
  Als de 9/11Commissieleden en het personeel van de Commissie het officiŽle verhaal niet geloven, waarom zouden de media en het Amerikaanse volk dat wel doen?

Duizenden burgervrijwilligers die zichzelf de 9/11 waarheidsbeweging noemen zijn bezig gebleven met het ontleden van die rampzalige dag, en bieden wetenschappelijke en rationele argumenten aan over (de vraag) waarom het officiŽle verhaal van de regering onnauwkeurig is, incompleet, onaannemelijk, en in feite een zwakke samenzweringstheorie fabriceert. Dit geheel van nieuw bewijs en argumentatie, naar voren gebracht door gewone burgers, gecombineerd met de weigering van onze politieke leiders om een nieuw onderzoek zelfs maar te dulden, plus het systematisch marginaliseren van de 9/11 waarheidsbeweging door onze bedrijfsmatig gecontroleerde mainstream verslaggeving, draagt bij aan de verdenking dat iets grondig mis is.


   Directe democratie: De Weg Vooruit

Op dit moment kunnen onze heroïsche 9/11 waarheidsactivisten doorgaan met het instrueren van Amerikanen en mensen wereldwijd in de hoop het Amerikaanse congres tot actie te dwingen. Niettemin is het voor mij duidelijk dat de federale regering geen actie onderneemt om de officiŽle verhaallijn van 9/11 te wijzigen; en het Amerikaanse volk kan eenvoudig geen actie ondernemen gezien de structuur van onze representatieve [of indirecte, red.] democratie. Het enige dat mensen kunnen doen is onderwijzen, ageren en protesteren, en hun macht schenken aan hun vertegenwoordigers op verkiezingsdag. Dit komt door één duidelijke omstandigheid: de weg naar zinvolle burgerparticipatie in de politiek is geblokkeerd door elites die media en regering (ongeacht de partij) controleren. Burgers hebben geen toegang tot wetgevende procedures die nodig zijn om de centrale macht van de regering Ė wetgeving Ė op federaal niveau aan te pakken. Inderdaad, dit gaat op voor de meeste gouvernementele rechtspraak in de Verenigde Staten. Maar gelukkig zijn er 24 staten met een vorm van initiatief wetgeving waar mensen wetten kunnen invoeren.

  Directe democratie voor de waarheid van 9/11

De zaak van directe democratie is mijn voornaamste passie geweest sinds mijn twee termijnen in de Senaat van de V.S. (1969-1981). Ik was oprichter en diende als directeur van de Democracy Foundation, Philadelphia II en Direct Democracy, non-profit organisaties toegewijd aan het stichten van directe democratie in de Verenigde Staten, middels een bepaling van het National Initiative for Democracy (NI4D). NI4D is meta-wetgeving die het Amerikaanse volk machtigt als wetgevers in elke jurisdictie van de regering van de natie. We moeten het National Initiative nog bepalen, maar het proces van directe democratie op staatsniveau is beschikbaar voor directe actie door het volk.
En om die reden heb ik, tijdens een bijeenkomst van voorstanders voor 9/11 Truth in New York City, in september 2010, een nieuwe strategie voorgesteld voor de 9/11 waarheidsbeweging: dat van het toepassen van het proces van initiatiefneming in verschillende staten als middel om een wet in te stellen die een nieuwe 9/11 burgercommissie creŽert waarmee de fouten bij het vergaren van inlichtingen voorafgaand aan 9/11 kunnen worden onderzocht, evenals de gebeurtenissen tijdens en na 9/11. Mijn suggestie werd goed ontvangen in New York en nadien in gesprekken met 9/11 waarheidsactivisten in heel CaliforniŽ, de meest bekende staat voor initiatieven. Mijn idee was niet origineel, in die zin dat het volgde op een campagne voor een initiatief onder de New York City wetgeving zoals (eerder) voorgesteld door waarheidsbepleiters, een initiatief dat meer dan 80.000 handtekeningen verzamelde met een petitie, om slechts te worden verworpen door de New York State Supreme Court.

Voortbouwend op de ervaring in New York benaderde ik de Wetgevende Raden van CaliforniŽ en Oregon voor hulp bij het opstellen van een toekomstige wet die een nieuwe onderzoekscommissie zou moeten creŽren Ė onafhankelijk van federale en staatsregeringen Ė maar met de noodzakelijke macht om de feiten boven tafel te krijgen (bijv. dagvaarding en eedaflegging). Deze Wetgevende Raden geloofden in mijn idee. Het uitgangspunt van de commissie zou zijn om een onderzoek te blijven vervolgen tot waar het bewijs zou leiden. Niemand zou immuun zijn voor strafrechtelijke gevolgen, ongeacht de politieke positie binnen of buiten de regering (nationaal of internationaal).
 
I
k ben ervan overtuigd dat de onafhankelijkheid van de nieuwe commissie alleen kan worden gegarandeerd als de benoeming van haar leden wordt gecontroleerd volgens het inzicht van de 9/11 waarheidsbeweging, beter dan het gebruikelijke proces voor de aanstelling van commissieleden zoals dat kenmerkend door bestuurders en wetgevers wordt geleid. Ons voorstel heeft voor ogen dat de stuurgroep van de Citizens 9/11 Commission campagne, opgebouwd uit activisten van diverse staten, de commissieleden selecteert uit kandidaten die door het publiek zijn voorgesteld.
Het hoofdelement van het voorgestelde initiatief is het gebruik van een Joint Powers Agreement, waarbij gelijkwaardige - in verschillende staten ingestelde - wetgeving op elkaar wordt afgestemd om één commissie te vormen. De Joint Powers Agreement vergemakkelijkt op een later tijdstip ook de goedkeuring en de deelname van andere staatsregeringen, waarbij hun grand jury volmachten aan de commissie worden toegevoegd. Ons plan voorziet in het in werking stellen van een initiatiefwet [vertaald uit: initiative law, red.] in één of meer staten. Deze voorgestelde initiatieven zouden worden voorgelegd aan kiezers uit de staat voor hun beslissing op 6 november 2012 [de verkiezingsdatum waarop ook de Amerikaanse president wordt gekozen, red.].

  Belangrijke Strategische Overwegingen

De bekrachting van het Citizens 9/11 Commission initiatief in CaliforniŽ zou van de grootste nationale betekenis zijn. Niettemin zou wetsbekrachtiging in CaliforniŽ kostbaar zijn: in de richting van $1 tot $2 miljoen om succesvol te zijn. De tweede staat van de grootste nationale betekenis, sinds Boston de mediahoofdstad van New England is en één van de vijf politieke kernlocaties aan de Oostkust, is Massachusetts.

Oregon zou ook een geweldige staat zijn voor het voeren van een politieke campagne om het Citizens 9/11 Commission initiatief in te stellen. De timing om petitie-handtekeningen zeker te stellen en voor een initiatief in Oregon in aanmerking te komen is zeer gunstig. Dit is niet het geval in Massachusetts, waar de sluitingstermijn voor het indienen van een initiatief op 3 augustus 2011 verstreek. We haalden die sluitingstermijn en kregen officiële goedkeuring om te beginnen met het verzamelen van handtekeningen (ontvangen van de staats' procureur-generaal op 7 september), dankzij een uitstekende groep lokale activisten geleid door Rich McCampbell en Rich Aucoin. De kosten om in Massachusetts met een eerste initiatiefpoging te kunnen slagen zijn $ 300.000. Een poging in Oregon zou ongeveer hetzelfde kosten. Niettemin, anders dan Oregon, heeft Massachusetts slechts een korte periode om de 68.911 geldige handtekeningen voor de petities bij elkaar te krijgen. Om zeker te zijn dat we genoeg geldige handtekeningen hebben, moeten we er meer dan 80.000 verzamelen voor 23 november 2011. Om die reden heeft Massachusetts topprioriteit bij onze huidige pogingen om de noodzakelijke vondsen veilig te stellen voor het plaatsen van een initiatief op het stembiljet in Massachusetts.

De Uitdaging voor de Toekomst: Opzetten van een Effectieve Burgercampagne

Succes of mislukking wordt bepaald door de hulpmiddelen die kunnen worden ingezet ter ondersteuning van onze organisatorische inspanningen en campagnes om de initiatieven geldig te maken en goedkeuring door het volk veilig te stellen. Succes vereist geld – de politieke moedermelk.


Als we in staat zijn om de noodzakelijke fondsen voor deze onderneming bij elkaar te krijgen, dan denk ik dat het onmogelijk is om te falen. Bij wat er ook gebeurt zullen we het nationale debat over 9/11 vooruit helpen - meer Amerikanen van het probleem opmerkzaam maken, en belangrijker, kunnen wijzen op een bruikbaar plan waarbij de mensen de oplossing zijn - in plaats van de regering.

We erkennen dat inspanningen van de Citizens 9/11 Commission campagne voor fondswerving zullen concurreren met veel onderdelen van de waarheidsbeweging, wiens leden zoeken naar fondswerving om te informeren en nieuwe leden te overtuigen van hun specifieke kijk op 9/11. Helaas, we weten na tien jaar van zware inspanning ook dat het creëren van inzicht in wat erop 9/11 fout ging onvoldoende is, aangezien mensen versterkt met deze nieuwe informatie, het Congres slechts kunnen smeken om in te grijpen. Het Congres wil 9/11 niet eens bespreken; deze afzonderlijke benadering is een dwaze missie.

Wij van de stuurgroep hopen dat de diverse 9/11 waarheidsgroeperingen zich zullen realiseren dat de fondsen, bedoeld voor het veiligstellen van handtekeningen op petities voor de kwalificatie van (wets)initiatieven in verschillende staten door heel het land, informatie over 9/11 effectief zullen moeten communiceren opdat iedereen de petities ondertekent.

En dus is ons doel dezelfde als de wens van de gehele waarheidsbeweging, om het publiek te informeren; behalve dat wij het publiek vragen om direct bij die informatie te handelen door het ondertekenen van een petitie voor het (wets)initiatief, waarmee ze deel hebben aan een wetgevend proces ten behoeve van een nieuw Citizens 9/11 Investigation Commission. Dit is echte burgeractie die in een democratie al het verschil maakt.

Daarom hopen wij dat alle afdelingen binnen de waarheidsbeweging hun inspanningen om geld in te zamelen zullen afstemmen om onze operatie te ondersteunen, door fondsen aan ons door te sluizen op: 9-11cc.org zodat wij in Massachusetts kunnen welslagen en daarna in Oregon, Colorado, Californië en in zoveel mogelijk andere staten.

De 9/11 waarheidsbeweging bestaat wereldwijd, omdat de impact van 9/11 wereldwijd was. In feite hadden mensen in veel landen meer twijfels over de verhaallijn van de Amerikaanse regering dan de Amerikanen zelf. Om die reden hopen we wereldwijd op de inzet van middelen om het installeren van een Citizens 9/11 Investigation Commission mogelijk te maken.
   
Eén ding dat ik weet is dit: dat de 9/11 beweging een volksbeweging is; dat de heersende macht bij het volk ligt; en dat onze medemensen zich van de waarheid rond 9/11 in grote getale bewust worden. Het is tijd voor een winnende aanpak door scholing om te zetten in actie: de methode van directe democratie ĖĖ het bindend referendum op volksinitiatief.

Bronartikel: An Actionable Plan For A Citizens 9/11 Investigation Commission (PDF)
Biografie Mike Gravel, Engelstalig (PDF)
National Initiative


Terug naar begin
TOP

Overzicht
 
meer bij deze site
uitgebreide index
911 Links (zeer uitgebreid)
911 ACTUALITEIT & VIDEO

Getuigenis WTC: William Rodriguez
EXPLOSIEVE Bewijsvoering 9/11Stel deze informatie beschikbaar aan vrienden en kennissen.
Verlang van nieuwsmedia en politiek om antwoord te geven op de vele vragen.