Overzicht Guantanamo Proces

 ZIE

 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE HELE SITE
WAARHEID911 SPECIAL

 LEES HIER WAT ER AAN VOORAF GING: Proces aanstaande van vijf hoofdverdachten 9/11

Brein achter 9/11 opnieuw voor rechter Ė lange juridische strijd wacht  (5 mei 2012)
Wat hij zegt is bij voorbaat geclassificeerd als topgeheim  (8 mei 2012)
Kopstuk 9/11 beticht VS van moord en folteringen  (18 oktober 2012)
    
 Site Search
index sitemap advanced
site search by freefind
    TOEGEVOEGD OP 5 MEI 2012

Brein achter 9/11 opnieuw voor rechter
Ė Lange juridische strijd wacht


[Volledig overgenomen uit NRC]

Bron: NRC ó Het zelfverklaarde brein achter de aanslagen van 11 september 2001, Khalid Sheikh Mohammed, kwam vandaag opnieuw voor de rechter op de Amerikaanse marinebasis Guantanamo Bay. De Verenigde Staten gaan een tweede poging doen om hem te berechten. Maar dat wordt vermoedelijk een lange juridische strijd.

Mohammed en vier medeverdachten zijn aangeklaagd voor 2976 gevallen van moord, ťťn voor ieder slachtoffer van de aanslagen van 11 september 2001, schrijft persbureau Novum. Ook de vier andere verdachten kwamen vandaag voor de rechter.

Mohammed zei in 2008 blij te zullen zijn met doodstraf

In juni 2008 werden de vijf verdachten voor het eerst voorgeleid. De zaak werd echter stilgelegd na de verkiezing van Barack Obama als president van de Verenigde Staten. Obama wilde de zaak overdragen aan een civiele rechtbank. Maar het Congres stak hier een stokje voor. Destijds maakten Mohammed en zijn medeverdachten de rechtbank belachelijk en verklaarden ze schuld te willen bekennen. Ze zeiden blij te zijn met de doodstraf.

Ditmaal deden de verdachten er het zwijgen toe. Het lijkt er op dat de verdediging zich opmaakt voor een lang juridisch gevecht. De advocaten van de verdachten willen de rechtsgeldigheid van de militaire rechtbank en de geheimzinnigheid waarmee de zaak omgeven is aan de kaak stellen.
 
Al-Jazeera verslag in aanloop naar de rechtzaak van Mohammed:

Mohammed en de andere verdachten zetten hun koptelefoons waarop de Arabische vertaling van de zitting te horen was af en weigerden vragen te beantwoorden. Op zeker moment begonnen twee verdachten te bidden.

Proces zal waarschijnlijk ‘jaren duren’

De voorgeleiding van de vijf is "slechts het begin van een proces waarvan de afronding jaren zal duren", aldus James Connell, die verdachte Ali Abd al-Aziz Ali terzijde staat. Hij zei vandaag:

"Ik kan me geen enkel scenario voorstellen waarbij deze zaak in een halfjaar afgerond is."

Naast Mohammed, staan ook Ramzi Binalshibh, een Jemeniet die eigenlijk deel uit zou maken van de groep kapers, Waleed bin Attash, ook uit Jemen en leider van een trainingskamp in Afghanistan, Mustafa Ahmad al-Hawsawi, een man uit Saudi-ArabiŽ die financiŽle hulp verleende en Al-Aziz Ali, een Pakistaan en neef van Mohammed, terecht.

Mohammed wil geen vragen beantwoorden in rechtbank

De advocaat van Mohammed, David Nevin, verklaarde dat zijn cliŽnt geen vragen wilde beantwoorden, omdat hij van mening is dat het tribunaal hem geen eerlijk proces kan geven. De advocaat van een andere verdachte zei dat zijn cliŽnt weigerde te spreken, als er niet eerst over zijn detentie zou worden gesproken. Hij wilde hier verder niet op ingaan. Rechter James Pohl zei niet gediend te zijn van het gedrag van de verdachten en ging gewoon door. Hij zei:

"U kunt er niet voor kiezen om niet deel te nemen en de normale gang van zaken te frustreren."

   
Terug naar begin
TOP

Overzicht
     

 TOEGEVOEGD OP 8 MEI 2012

Wat hij zegt is bij voorbaat geclassificeerd als topgeheim
Originele titel: "Vreedzaam verzet" door 9/11 beklaagden op tribunaal
Bron: ABC News (Australia) - 9/11 defendant’s 'peaceful resistance' at tribunal
Alison Caldwell reported this story on Monday, May 7, 2012
– Vertaald voor Waarheid911.com


Klik op deze link om het interview te beluisteren...   MARK COLVIN: Welke kansen zijn er voor een eerlijk proces voor de vijf gevangenen op Guantanamo Bay die zijn beschuldigd van de aanvallen van 11 september? Advocaten die voor hen werken zeggen dat het militaire gerechtshof hun weerhoudt van het stellen van vragen aan hun clienten - en hun het recht op een eerlijk proces onthoudt.

Centraal tijdens de berechting staat het zelfverklaarde meesterbrein van de 9/11 aanvallen Khalid Sheikh Mohammed. Hij en zijn vier medebeschuldigden zijn beschuldigd van bijna 3000 getelde moorden tijdens de 2001 terreuraanvallen.

Alison Caldwell rapporteert.

ALISON CALDWELL: Het zelfverklaarde meesterbrein van de 9/11 aanvallen, Khalid Sheikh Mohammed en zijn vier medebeschuldigden, weigerden om verklaringen te geven en eisten een volledige opsomming van de aanklachten tegen hen gedurende de 13 uur durende aanklacht in het militaire tribunaal op Guantanamo Bay.

Gedurende de hoorzitting, verwijderden de mannen hun hoofdtelefoons die zorgden voor Arabische vertalingen en weigerden ze vragen van de rechter, terwijl twee van hen de procedure onderbraken om op te staan en te bidden.

Hun advocaten beschrijven het gedrag als "vreedzaam verzet" als protest tegen jaren van marteling en onmenselijke behandeling.

James Connel is de advocaat voor Ali Abd Al-Aziz Ali, een Pakistaans ingezetene en neef van Khalid Sheikh Mohammed. Hij wordt verdacht van het regelen van geld voor de kapers.

JAMES CONNELL: Deze mannen ondergingen jarenlange onmenselijke behandeling en marteling. Deze behandeling geeft ernstige lange-termijn effecten en zullen uiteindelijk elk aspect van dit militaire commissie tribunaal beïnvloeden.

ALISON CALDWELL: James Harrington is de advocaat voor Ramzi Binalshibh. Aangenomen wordt dat hij was uitgekozen als kaper, maar omdat hij geen US-Visa kon bemachtigen wordt aangenomen dat hij hielp bij het vinden van vliegscholen voor de kapers.

James Harrington zegt onder de regelgeving, neergelegd door het militaire tribunaal, bepaalde vragen niet aan zijn client te mogen stellen.

JAMES HARRINGTON: Inclusief vragen over hun gevangenschap en vragen over dingen die met ze zijn gebeurd in het verleden. En totdat er verandering komt in de regels waaronder wij moeten werken, zijn we zeer beperkt in het onderzoeken van deze kwesties, ook al drukken ze aanmerkelijk op deze zaak en op onderwerpen waarover uiteindelijk uitspraken zullen gaan volgen.

ALISON CALDWELL: De in Koeweit geboren 47 jaar oude Pakistaan, Khalid Sheikh Mohammed, heeft bekend dat hij verantwoordelijk is voor de 11 september aanvallen, samen met 30 andere samenzweringen en de moord op Wall Street Journal journalist Daniel Pearl.

Zijn advocaat is David Nevin. Hij zegt dat het systeem is voorgekookt voor de veroordelingen.

DAVID NEVIN: Ik kan je niet vertellen wat mijn cliënt tegen mij gezegd heeft. Ik kan je niet vertellen wat hij denkt, omdat mij dat is verboden. Alles wat hij zegt is bij voorbaat geclassificeerd als topgeheim.

ALISON CALDWELL: Khalid Sheikh Mohammed werd 183 keer blootgesteld aan bijna-verdrinking tijdens de drie jaar waarin hij in geheime CIA gevangenissen werd vastgehouden, nadat hij gevangen werd genomen in Pakistan in 2003. Hij werd uiteindelijk naar Guantanamo Bay gebracht waar hem zeven dagen slaap werd onthouden.

Tegen Al Jazeera zei David Nevin dat zijn directe prioriteit het verbeteren betreft van de communicatie met zijn cliënt.

DAVID NEVIN: De gedachtenpolitie is hier overal. Wat ik nu wil doen is in staat zijn om met mijn cliënt een gesprek te hebben over wat met hem gebeurde toen hij van de buitenwereld werd afgesloten en door de regering gedurende drie jaar werd gemarteld. Ik wil daar met hem over kunnen praten. De regels die nu gelden staan het mij zelfs niet toe om het daarover te hebben.

ALISON CALDWELL: US army Brigadier Generaal Mark Martins is hoofd aanklager in de zaak. Hij heeft bezwaar tegen de bewering dat advocaten van de verdediging worden beperkt in wat zij met hun cliënten mogen bespreken.

MARK MARTINS: Zij kunnen met hun cliënt overal over praten. Wanneer zij informatie gebruiken en verspreiden, het onthullen, zullen wij het afschermen als het bronnen en methoden betreft. We zullen geen dingen afschermen alleen omdat ze beschamend zijn of iets illegaals laten zien.

ALISON CALDWELL: De vijf beklaagden werden oorspronkelijk aangeklaagd in de Guantanamo tribunalen in 2008. De regering Obama stopte de procedures en probeerde de zaak naar een federale rechtbank in New York te verplaatsen, maar faalde daarin nadat ze onder zware politieke druk kwam te staan.

Een tijdelijke datum voor de berechting is bepaald voor mei volgend jaar, hoewel aanklagers en advocaten van de verdediging zeggen dat de zaak jaren kan gaan duren.

MARK COLVIN: Alison Caldwell.


Terug naar begin
TOP

Overzicht


 TOEGEVOEGD OP 24 OKTOBER 2012

Kopstuk 9/11 beticht VS van moord en folteringen

[Overgenomen uit de Volkskrant, 18/10/12, 21:55 - bron: AFP/DPA ]

Bron: Volkskrant —De vermoedelijke hoofdrolspeler achter de aanslagen van 11 september 2001 heeft de Verenigde Staten beschuldigd van moord en folterpraktijken. Dat alles geschiedt onder de dekmantel van 'nationale veiligheid', zei Khalid Sheikh Mohammed volgens Amerikaanse mediaberichten gisteren tijdens een hoorzitting voor de speciale rechtbank op de Amerikaanse militaire basis GuantŠnamo Bay op Cuba.

Tijdens de meerdaagse hoorzitting gaat het om procedurekwesties, maar het hoofdproces wordt ten vroegste volgend jaar verwacht. In totaal zullen zich vijf vermoedelijke hoofdverantwoordelijken voor de aanslagen moeten verantwoorden voor een militaire commissie.

Openheid

Khalid Sheikh Mohammed vroeg zich na een discussie af of de buitenwereld van het proces mag geweerd worden, indien de verhoortechnieken van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA in geheime gevangenissen ter sprake zullen komen. De openbare aanklager heeft onder aanhaling van het nationaal veiligheidsbelang al verzocht het proces achter gesloten deuren te houden, iets wat de burgerrechtenbeweging ACLU in samenspraak met een resem Amerikaanse media fel bestrijdt. De bevoegde rechter James Pohl heeft voorlopig nog geen beslissing genomen over dat verzoek.

Bin Laden
'De president kan iemand in naam van de nationale veiligheid oppakken en in zee gooien', zei Khalid Sheikh Mohammed volgens de Washington Post tijdens de hoorzitting. Hij doelde op de in 2011 door een Amerikaanse commandogroep gedode al-Qaida-leider Osama bin Laden, wiens lijk in zee werd gedropt. Sheikh Mohammed, die volgens in 2003 gepubliceerde geheime documenten bij verhoren zelf 187 maal waterboarding - een gesimuleerde verdrinkingstechniek - moest ondergaan, beschuldigde de Verenigde Staten voorts van folterpraktijken, het gevangenhouden van kinderen en gerichte aanslagen te plegen, dit allemaal uit naam van de 'nationale veiligheid'.
 
TOEGEVOEGD COMMENTAAR DOOR WAARHEID911
Opiniërende bijdragen door Waarheid911 over de militaire rechtzaak tegen de vijf hoofdverdachten van de aanslagen op 11 september 2001, kunnen niet anders dan telkens reflecteren op het onderliggend fundament van leugens die onder de regering van president Bush jarenlang zijn verspreid en onder Obama in stand gehouden. Deze reflectie blijft in de mainstream verslaggeving achterwege.
Enerzijds wil Waarheid911 graag verslag doen van dit streng gemodereerde tribunaal, anderzijds is het ondoenlijk om bij de kanttekeningen die hierbij moeten worden aangetekend telkens een nieuwe invalshoek te vinden. Ik wil de lezer niet vermoeien met eindeloze herhalingen van eerder geuite standpunten. Toch blijft het feitenverslag van belang voor het totale beeld.
Karakteristiek voor de huidige verslaggeving is nog steeds de uiterst beperkte toegang tot informatie. Onder de noemer van nationale veiligheid is in het huidige Amerika bijna alles mogelijk en blijft er van dit omstreden proces weinig anders over dan een gedwongen theaterstuk om 9/11 procedureel naar een afronding te manoeuvreren en daarbij het publiek tevreden te stellen.
Kortom: er valt zelfs voor de opiniërende pers nauwelijks iets nieuws te vertellen, eenvoudig omdat er niets te weten valt, of dit zou louter speculatief moeten zijn. Veel informatie gaat, zelfs bij de mainstream media, over het gebrek aan openheid en de geringe kans op een eerlijk proces. Bizar genoeg wordt hierbij geen koppeling gelegd met de juistheid van de aanklachten.
Waarheid911 zal van het Guantanamo-tribunaal verslag blijven doen door het plaatsen van feitelijke mainstreamverslagen. Behalve als er interessante dingen gaan gebeuren, uiteraard.
Militair uniform
Sheikh Mohammed verscheen volgens de Miami Herald gisteren in een militaire camouflagejas voor de bijzondere rechtbank. Zijn advocaat had eerder tegen de wil van de aanklager bereikt dat Sheikh Mohammed in soldatenuniform voor de rechter mocht verschijnen. De advocaat had kenbaar gemaakt dat zijn cliŽnt behoorde tot de moehadjedienmilities, die in de jaren tachtig met VS-steun de Sovjetbezetter uit Afghanistan hadden verdreven. Sheikh Mohammed heeft volgens de Conventie van GenŤve het recht om een dergelijk uniform te dragen.


Terug naar begin
TOP

OverzichtW911
 Follow W911    Volg W911 nieuws op Twitter!
meer bij deze site
911 Documentaires

911 Actualiteit & Video
911 Links (zeer uitgebreid)
911 Getuigenis William Rodriguez
WAARHEID 911.VOLKSRANTBLOG.NL