ZIE
Inhoud
 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE HELE SITE
WAARHEID911 SPECIAL

PROCESSEN VOOR VERDACHTEN 9/11


Hoofdverdachte en mastermind achter 9/11 bekende vele aanslagen (13 april 2012)
Zes (inmiddels vijf) verdachten op Guantanamo wachten op proces over betrokkenheid 9/11  (9 februari 2008)
Militaire aanklagers zetten in op doodstraf verdachten 9/11  (11 februari 2008)
Aanklachten tegen 20ste kaper ingetrokken — nu nog vijf verdachten...  (14 mei 2008)

Vermeende brein achter 9/11 wil doodstraf (5 juni 2008)
Hooggerechtshof staat Guantanamo plannen van Bush in de weg (12 juni 2008)
Bush uit opnieuw felle kritiek op uitspraak hooggerechtshof over Guantanamo (18 juni 2008)

Pentagon official zegt dat 9/11 gevangene is gemarteld (14 januari 2009)


EINDE BUSH TIJDPERK/ BEGIN OBAMA REGERING
Barack Obama schort procedures in Guantanamo op (21 januari 2009)
Vijf gevangenen op Guanatánamo bekennen in brief schuld 9/11 (11 maart 2009)
Waarom geeft de militaire commissie verklaringen van 9/11 gevangenen vrij? (12 maart 2009)

Ex-official: Bush raakte na 9/11 in paniek (28 maart 2009)
Terreurgevangenen in Afghanistan krijgen rechten (6 april 2009)


Regering Obama tracht proces hoofdverdachten 9/11 te voorkomen (5 juni 2009)

Brein achter 9/11 staat terecht voor civiele rechter (14 november 2009)
Proces tegen 9/11 Meesterbrein voor onbepaalde tijd uitgesteld (16 november 2010)
Verdachten worden berecht op Guantanamo (5 april 2011)
Militair proces in Guantanamo vooral een politiek gedrocht (8 april 2011)
Nieuwe aanklachten ingediend voor 9/11 verdachten op Guantanamo (4 juni 2011)
Khalid Sheikh Mohammed en vier anderen aangeklaagd voor aanval op 9/11 (5 april 2012)

De berichtgeving over het Guantanamo Proces gaat verder op: Het Militaire Proces
    
 Site Search
index sitemap advanced
site search by freefind
   
Toegevoegd op 13 april 2012
HOOFDVERDACHTE EN MEESTERBREIN VAN 9/11, KHALID SHEIKH MOHAMMED, BEKENDE VELE AANSLAGEN
Khalid Sheikh Mohammed
Khalid Sheikh Mohammed - Cartoon over de meest bekende foto van direct na KSM's arrestatie. Westers archetype van de Arabische schurk. Een CIA-agent gooide zijn haar in de war voor de foto.
 
Beide foto's tonen Khalid Sheikh Mohammed, verondersteld mastermind van 9/11
Khalid Sheikh Mohammed, op beide foto's
Uit een overzicht van zijn strijdersverleden tijdens een eerste rechtszitting in 2007 bekende Khalid Sheikh Mohammed (KSM) een buitengewone lijst van aanvallen, velen waarvoor hij verantwoordelijk nam, andere bleven bij vage ideeën.
Deze bekentenissen waren inclusief de verantwoordelijkheid voor de 9/11 operatie van A tot Z; de bomaanslag op het World Trade Center in 1993; de onthoofding van journalist Daniel Pearl; het recruteren van Richard Reid; de 'shoe bomber'; het Bali nachtclub bombardement; een complot om het Panamakanaal te bombarderen en te vernietigen; moordplannen op voormalig president Jimmy Carter, Paus John Paul II, Bill Clinton en Pervez Musharraf van Pakistan; complotten voor het opblazen van Brooklyn Bridge, de Sears Tower in Chicago, Heathrow Airport, Big Ben, de effectenbeurs van New York Stock, diverse kerncentrales, het NAVO hoofdkwartier in Brussel en vele andere doelen, zowel echt als voorgenomen.
Het was één van de meest omvattende bekentenissen ooit.
 Bron: The Guardian, 13 april 2012 "Military Trial Unlikely to Lead to Justice"

ZES VERDACHTEN OP GUANTANAMO BAY WACHTEN OP PROCES OVER BETROKKENHEID BIJ 9/11
9 februari 2008

Bron: New York Times — Militaire aanklagers zitten in de eindfase van voorbereidingen voor de eerste omvangrijke rechtzaak tegen verdachte samenzweerders inzake de gebeurtenissen die leidden tot de dood van bijna 3000 Amerikanen op 11 september 2001. Waarmee de Verenigde Staten in een oorlog zijn betrokken, aldus personen die inhoudelijk over de zaak zijn ingelicht.

De aanklachten, voorbereid door een militaire commissie op Guantanamo Bay, Cuba, betreffen een aantal van zes gevangen uit het gevangenkamp (Guantanamo), waaronder Khalid Sheikh Mohammed , de voormalige leidinggevende helper van Osama bin Laden, waarvan is gezegd dat hij de aanslagen van 11 september zou hebben beraamd.
Gevangenen op Guantanamo Bay
Gedetineerden op Guantanamo Bay                      Source picture unknown

De zaak kan het begin zijn van een lang gepland doel van de Bushregering: het aanwijzen en schuldig verklaren van de verantwoordelijken voor de aanvallen in 2001. Het kan de regering ook helpen argumenten in handen te krijgen voor hun meermalen geuite veronderstelling dat sommige gevangenen op Guantanamo, waar 275 mannen verblijven, ernstig gevaar opleveren indien zij niet op Guantanamo of elders worden vastgehouden. Functionarissen beweren al geruime tijd dat een half dozijn gevangenen op Guantanamo essentieel hebben bijgedragen in de door Khalid Shaikh Mohammed geleide operatie, van mogelijke kapers tot financiers.

Maar de zaak zal ook kritiek doen opleven over de militaire opzet en het besmette verleden. Veelvuldig voorgesteld als een systeem dat speciaal werd ontworpen voor het afdwingen van schuldverklaringen, zonder enige bescherming vanuit de Amerikaans civiele rechtspraak.
Beschuldigingen van oorlogsmisdaden tegen de verdachten zal de aanklagers vrijwel zeker in een strijd doen belanden over de behandeling van gevangenen, omdat op zijn minst twee gedetineerden die aan 9/11 gelinkt zijn, onderwerp waren van agressieve ondervragingstechnieken, volgens critici neerkomend op marteling.


Meer over de ondervragingsmethoden: Chronologisch nieuwsverslag over de CIA-Tapes

   
Terug naar begin
TOP

Overzicht
     

MILITAIRE AANKLAGERS ZETTEN IN OP DOODSTRAF VERDACHTEN
- toegevoegd 11 februari 2008
     
Bron: New York Times

Militaire aanklagers hebben besloten in te zetten op de doodstraf voor zes Guantanamo gedetineerden die ervan worden beschuldigd in de aanslagen van 11 september een centrale rol te hebben gespeeld, aldus regeringsfunctionarissen die over de kwestie zijn ingelicht.
De aanklacht bevat een aantal oorlogsmisdaden tegen zes mannen, inclusief Khalid Shaikh Mohammed. Een functionaris van Defensie zei dat aanklagers uit zijn op de doodstraf omdat "als één zaak dat rechtvaardigt, dan is dat voor individuen die deel uitmaakten van een misdaad op deze schaal."
De functionarissen spraken anoniem omdat de regering niemand toestemming geeft over deze zaak mededelingen te doen.

De beslissing om te gaan voor de doodstraf versterkt de internationale aandacht op de zaak en plaatst het geplaagde militaire rechtssysteem dat de eerste rechtzaak op Gitmo nog moet beginnen, voor nieuwe uitdagingen.
   
"Het systeem is zelfs niet in staat geweest om minder complexe zaken af te handelen die het heeft voorgelegd", zei David Glazier, een voormalig marine officier, tegenwoordig professor aan Loyola Law School in Los Angeles.
    
De laatste militaire executie vond plaats in 1961, toen een soldaat, John A. Bennet, werd opgehangen na een veroordeling voor verkrachting en poging tot moord.


GARANTIES OP EERLIJK PROCES BETWIJFELD

-CNN-
"De zes verdachten zullen tijdens de rechterlijke procedures worden behandeld als V.S. militairen", zei brigadier generaal Thomas Hartmann . De procedures zullen worden bepaald volgens de Military Commissions Act of 2006 , door het Congres aangenomen om arrestanten in de War on Terror effectiefte kunnen behandelen. De act vereist dat de gedetineerden toegang hebben tot advocaten over elke kwestie die tegen hen wordt ingebracht. Ook hebben ze het recht om tegen een schuldigverklaring in beroep te gaan. De regering is van plan om de behandeling zo openbaar mogelijk te maken, aldus Hartmann.
Duister blijft niettemin hoe een militair aanklager in staat zal blijken om informatie of bekentenissen te gebruiken die met behulp van omstreden verhoortechnieken, zoals waterboarding, tot stand zijn gekomen. Maar dat is aan een rechter om te bepalen, zei Hartmann.


Hartmann's garanties ten spijt, zullen de gevangenen tijdens het proces geen effectieve verdediging krijgen, volgens Charles Swift
, een voormalig advocaat voor de V.S. Marine. Hij is ook bezorgd dat pogingen om de mannen oneerlijk te berechten en te doden martelaren zal creëren in de ogen van extremisten.
De wet, de Military Commissions Act of 2006 , is aangenomen door Huis en Senaat. Het Huis van Afgevaardigden keurde de wet H. R. 6166 op 27 september 2006, de Senaat deed hetzelfde een dag later met S. 3930. Bijnaam van de wet werd direct "Torture Bill". De wet is bekrachtigd op 17 oktober 2006.

Ironisch genoeg bevat deze wet, die de mogelijkheden heeft verruimd om op te treden tegen gedetineerden op Guantanamo, een voorwaarde die Amerikaanse beleidsmakers zelf indekt tegen oorlogsmisdaden. Deze vrijwaring geldt met terugwerkende kracht tot 11 september 2001. Meer hierover: Witte Huis jaagt wet door Congres om beleidmakers te beschermen.
    


Terug naar begin
TOP

OverzichtAANKLACHTEN TEGEN "20ste KAPER" INGETROKKEN
— NU NOG VIJF VERDACHTEN
     
14 mei 2008The Chicago Tribune
    
Doodstraf gezocht voor 9/11 beklaagden

al Qahtani
De Saoedi Al Qahtani, tegen wie de
tenlastelegging is ingetrokken.
                        —Source picture, AFP

Het hoofd van het oorlogsmisdaden tribunaal van het Pentagon heeft ingestemd met eisen voor de doodstraf tegen vijf verdachte samenzweerders van 11 september, inclusief het 9/11 meesterbrein Khalid Shaikh Mohammed, die heeft bekend.

Vervolging van een zesde verdachte, de zogenaamde 20ste kaper Mohammed al-Qahtani, is opgeheven.

De convening authority* van het tribunaal, Susan Crawford , verwees naar de zaken tegen Khalid Shaikh Mohammed en verdachte Al Qaeda medewerkers Waleed bin Attash, Ramzi Binalshibh, Ali Abd al-Aziz Ali en Mustafa Ahmad al-Hawsawi (zie profielen in artikel hierboven). Allen verblijven op de V.S. Marinebasis op Gunatanamo Bay in Cuba.

Volgens de Military Commissions Act van 2006 , moeten de beklaagden binnen 30 dagen na de tenlastelegging worden voorgeleid, en moet de rechtzaak binnen vier maanden beginnen.

MARTELING BIJ VERHOOR VERMOEDELIJKE OORZAAK VAN INTREKKEN AANKLACHTEN
     
B B C
   
(...) Het Amerikaanse leger gaf geen reden voor zijn beslissing [om de aanklachten tegen Qahtani te laten vallen]. Maar advocaten van de beklaagde zeggen dat zij geloven dat de aanklachten zijn ingetrokken omdat hij tijdens het ondervragen "was gemarteld".
De beslissing zou gevolgen kunnen hebben voor de andere vijf verdachten, waarvan de advocaten beweren dat eenzelfde behandeling op hen is toegepast, meldt BBC's Adam Brookes vanuit Washington. Autoriteiten zeggen dat Qahtani niet aan de aanslagen van 9/11 kon deelnemen omdat hij door een functionaris van de immigratiedienst tot de Verenigde Staten was geweigerd.

Ook: MSNB
TIME: '20th Hijacker' Claims That Torture Made Him Lie

De voorgeleiding, aan het gerechtshof voor oorlogsmisdaden in Guantanamo, zal het eerste publieke optreden zijn van de beklaagden sinds hun gevangenneming na de aanvallen. Zij zijn beschuldigd van het beramen van de aanvallen in 2001 waarbij bijna 3000 mensen omkwamen in het World Trade Center, bij het Pentagon en op de rampplek in Pennsylvania.

Crawford merkte op dat de aanklachten tegen Qahtani in februari zijn vervallen zonder aantasting van het recht (van het Pentagon) om hier later op terug te komen.

Mohammed en de vier anderen zien rechtzaken tegemoet wegens verdenking van samenzwering, moord in strijd met het oorlogsrecht, het aanvallen van burgers, het aanvallen van burgerobjecten, moedwillig veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel, vernietiging van eigendommen, terrorisme en het ondersteunen van terrorisme.

Hawsawi uitgezonderd, zijn de overigen eveneens aangeklaagd voor vliegtuigkaping vanwege hun bijdrage in het voorbereiden van de aanvallen.

* Convening authority - iemand in het leger met de bevoegdheid om militiaire commissies te benoemen en samen te stellen. Deze functie kent geen equivalent in de burgersamenleving.

 

Terug naar begin
TOP

Overzicht


UITSTEL GEZOCHT IN GUANTANAMO 9/11 ZAAK
- toegevoegd op 19 mei 2008
Bron: Daily Herald


By ANDREW O. SELSKY, Associated Press
[Vertaling, Waarheid911]

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — Militaire defensie advocaten zoeken uitstel voor de komende aanklacht van vijf Guantanomo gevangenen verdacht van de terroristische aanvallen op 11 september 2001.

De advocaten zeggen dat de regering het onmogelijk heeft gemaakt om het verhoor van 5 juni op de marinebasis in Cuba tijdig voor te bereiden.

Zegsman van het Oorlogsmisdaden tribunaal, Joe Della Vedova, zei maandag dat advocaten voor alle vijf verdachten verzoeken hebben ingediend om de rechtshandelingen uit te stellen. Onder de verdachten is ook 11 september meesterbrein Khalid Sheikh Mohammed die bekend heeft.

Majoor van het leger, Jon Jackson zegt dat zijn team van verdedigers onvoldoende toegang heeft tot Mustafa Al-Hawsawi en tot beveiligde lokaties waar vertrouwelijk materiaal moet worden ingezien.
     

Terug naar begin
TOP

Overzicht


Het vermeende brein achter 9/11 wil doodstraf
— Vijf verdachten voorgeleid voor militair tribunaal op Guantanámo Bay —

AP, Reuters, BBC — Gepubliceerd: 5 juni 2008

[Ingekort artikel uit NRC Handelsblad]

Khalid Sheikh Mohammed, zoals zijn foto bekend werd
Khalid Sheikh
Mohammed
— Waarheid911
    
Khalid Sheikh Mohammed wordt beschuldigd van een veelheid van grote aanslagen. Deze aanslagen zijn allen door hem bekend.
Toch zijn er vele twijfels rond de persoon. Zo wordt hij door velen beschouwd als een grootprater die meer op zijn kerfstok heeft dan waartoe een mens onder de veronderstelde omstandigheden in staat mag worden geacht.
   
Khalid Sheikh Mohammed's voornaamste claims wat zijn aanslagen betreft:

De bomaanslag op het World Trade Center in 1993; het Operation Bojinka plot; een afgeslagen aanval op groot bankgebouw in Los Angeles; de aanslagen op een nachtclub in Bali; een mislukte aanslag op American Airlines Flight 63; het Millennium Plot, en de moord
op Wall Street Journal reporter Daniel Pearl (meer elders op deze pagina).
   
De moord op Daniel Pearl zou echter ook zijn bekend door Ahmed Omar Saeed Sheikh. Diens advocaat maakt om zijn cliënt te ontlasten nu gebruik van de bekentenis van Sheikh Mohammed.

    
Alle verwijzingen naar Wikipedia, EN
Khalid Sheikh Mohammed
Hoofdverdachte 9/11, Khalid Sheikh Mohammed [FBI-photo]
— Guantánamo Bay
Khalid Sheikh Mohammed
heeft gisteren gezegd dat hij de doodstraf wil en dat hij een martelaar wil worden. Het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001 op het World Trade Center en het Pentagon, en vier andere belangrijke verdachten zijn gisteren voorgeleid voor een militair tribunaal op de Amerikaanse marinebasis op Guantánamo Bay op Cuba.
    
Het was voor het eerst sinds Khalid Sheikh Mohammed gevangen werd genomen in Pakistan in 2003 dat hij in het openbaar verscheen. De militaire rechter zei tegen hem dat hij hij de doodstraf zal krijgen als hij wordt veroordeeld voor het organiseren van de aanval op de VS. Het antwoord van Mohammed: „Dat is wat ik wil, ik wil al heel lang een martelaar worden.”
   
Mohammed, het meest vooraanstaande Al-Qaedalid dat in Amerikaanse handen is, weigert hulp van advocaten om hem te verdedigen. Toen de rechter hem vroeg of hij tevreden was met de Amerikaanse militaire advocaat die hem is toegewezen, stond Mohammed op en begon hij te zingen in het Arabisch, waarbij hij vrolijk pauzeerde om zijn eigen woorden in het Engels te vertalen. „Mijn schild is Allah, de meest verhevene”, zei hij en voegde eraan toe dat zijn religie hem verbiedt een Amerikaanse advocaat te accepteren. Hij wil zichzelf in de rechtszaak verdedigen.
    

De rechtbank 'Camp Justice' op de militaire basis Guantanamo Bay.  (Foto AFP)

De vijf verdachten worden beschuldigd van terrorisme en 2.973 aanklachten van moord. Khalid Sheikh Mohammed heeft bekend dat hij de aanslagen in 2001 „van A tot Z” heeft gepland. De militaire aanklagers zullen de doodstraf tegen de verdachten eisen.
     
Wanneer het proces echt van start gaat, is nog onduidelijk. De officier van justitie wil dat het proces begint op 15 september. Volgens de advocaten van de vijf verdachten is deze datum bewust gekozen om de Amerikaanse verkiezingscampagne te beïnvloeden.

 

Terug naar begin
TOP

Overzicht

   


Gedetailleerd schema
Source: npr.org
Hooggerechtshof staat Guantanamo-plannen van Bush in de weg
Bron: National Public Radio

NPR — Gepubliceerd: 12 juni 2008
[Ingekort artikel]

Buitenlandse terreurverdachten die op Guantanamo Bay op Cuba worden vastgehouden, hebben volgens de Amerikaanse grondwet het recht om hun gevangenschap voor civiele rechtbanken te betwisten, zo heeft het hooggerechtshof donderdag bepaald.

De beslissing is opnieuw een tegenslag voor de regering Bush over de behandeling van gevangenen die op Guantanamo voor onbepaalde tijd en zonder aanklachten worden vastgehouden.

Ook bepaalde het hof in een afzonderlijke zaak dat Amerikaanse burgers, die voor Iraakse rechtbanken van misdaden worden beschuldigd, niet het recht hebben om door Amerikaanse rechtbanken te worden gehoord.

Keuze voor rechten terreurgevangenen
— redding Habeas Corpus
    
In een stemming van 5 tegen 4, stelde het hof ook dat het systeem van de regering Bush, waarbij gevangenen worden aangeduid als vijandelijke strijders, niet voldoet aan algemene maatstaven van legitimiteit.

Rechter Anthony Kennedy zei, "de wetten en grondbeginselen zijn ontworpen om te volharden en operationeel te blijven in bijzondere tijden." Hij werd door het hof (van negen opperrechters) gesteund door de vier meest liberale rechters, Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, David Souter en John Paul Stevens (deze links leiden naar Wikipedia).

In 2006 nam het door Republikeinen overheerste Congres de Military Commissions Act aan. Deze wet sloot voor Guantanamo-gedetineerden de deuren van civiele rechtbanken en zette een nieuw systeem in gang voor militaire tribunalen op het gevangenkamp in Cuba.

Het hooggerechtshof zegt nu dat de wet uit 2006 op ongrondwettelijke wijze de habeas corpus heeft opgeschort — het recht van een gevangene om zijn gevangenschap aan te vechten. De bepaling herroept de beslissing van een lagere rechtbank die eerder stelde dat de wet wel grondwettelijk was.

Democraten uit het Congres en groeperingen voor de mensenrechten juichten de beslissing toe. Voorzitter Patrick Leahy van het Senate Judiciary Committee (een vaste senaatscommissie die hoorzittingen organiseert voorafgaand aan de formele goedkeuring door het Congres) noemde de beslissing "een scherpe berisping van het gebrekige gevangenenbeleid van de regering Bush." Vincent Warren, directeur van het Centrum voor Grondwettelijke Rechten [Center for Constitutional Rights] die veel Guantanamo-gevangenen vertegenwoordigt, zei, "Het hooggerechtshof heeft eindelijk een eind gemaakt aan één van 's lands meest verschrikkelijke onrechtvaardigheden."


Source Picture, American Board of Criminal Lawyers

Donderdag
zei president Bush: "Wij gehoorzamen aan de beslissing van het hof. Dat betekent niet dat ik er mee eens moet zijn."

De uitspraak van het hoogste hof kan diverse rechtzaken die in afwachting waren van de beslissing van het hooggerechtshof opnieuw doen opleven. Er staan bijna 200 zaken van Guantanamo-gevangen op de lijst van het districtsgerechtshof in Washington, D.C. Deze zaken bevatten uitspraken van gevangenen die betogen dat zij onwettig op het gevangenkamp worden vastgehouden, dat ze onschuldig zijn, of dat ze zijn gemarteld tijdens verhoren.

Het is niet duidelijk wat het gevolg van de beslissing zal zijn op het eventuele lot van de gevangenen. President Bush en presidentskandidaten Barack Obama en John McCain hebben allen gezegd dat ze het sluiten van Guantanamo ondersteunen, maar er is geen duidelijke overeenstemming over waar de gevangenen naar toe moeten gaan. Sommigen zijn in het verleden vrijgelaten zonder aanklacht, anderen zijn overgeplaatst naar verschillende landen. Op dit moment bevinden zich in het kamp ongeveer 270 mannen die in Afghanistan en Irak gevangen werden genomen. Sommigen zijn daar al meer dan zes jaar.

Meer over de Military Commission Act van 2006, ofwel de eliminatie van Habeas Corpus , ofwel het recht van gevangenen op een
    eerlijk proces: Bush regelt 'pardon' voor zichzelf en regering bij mogelijke oorlogsmisdaden .

Aanbevolen video over deze wetgeving met commentaar van MSNBC anchorman Keith Olberman [8min. 54sec.]:
    "Martelwet" vlak voor verkiezingen (met wisseling in Huis en Senaat) door overheersend Republikeins Congres geaccepteerd
     

Terug naar begin
TOP

Overzicht


Bush uit opnieuw felle kritiek op uitspraak hooggerechtshof over Guantanamo — Bron: Agence France-Presse (AFP)
[Ingekort artikel]


Source Picture, AFP

WASHINGTON, 18 juni 2008 — President van de VS George W. Bush uitte woensdag harde woorden over de recente beslissing van het hooggerechtshof over het toestaan van gedetineerden in de Guantanamo gevangenis om hun gevangenschap voor civiele rechtbanken aan te vechten.
"Met deze beslissing zullen geharde terroristen, geharde buitenlandse terroristen, zich nu kunnen verheugen op zekere rechten die voorheen waren voorbehouden aan Amerikaanse burgers," zei Bush tijdens een bijeenkomst van de Republikeinse partij.

"Dit is precies het soort gerechtelijk activisme dat Amerikanen zorgen baart en de beste manier om dat te veranderen is om Republikeinen verantwoordelijk te maken in de Senaat en John McCain in het Witte Huis," zei Bush, wiens opvolger in de verkiezingen van november 2008 wordt gekozen.

(...) Door te stellen dat het bedreigend is voor de nationale veiligheid, heeft de regering Bush tot op heden geweigerd om bewijzen te tonen waarmee zij de onbepaalde gevangenschap van de gevangenen rechtvaardigt.

Bush en zijn Republikeinse bondgenoten in het Congres hebben aangedrongen om sommige van de gedetineerden voor bijzondere militaire rechtbanken op Guantanamo te krijgen. De rechtbanken, opgezet door Bush, werden in juni 2006 door het hooggerechtshof onrechtmatig verklaard en vervolgens onder nieuwe wetgeving door het toen Republikeins gedomineerde Congres opnieuw opgezet. De laatste uitspraak door het hooggerechtshof doet twijfels rijzen over de toekomst van de omstreden tribunalen.

Bush heeft al gereageerd op de vijf tegen vier beslissing van het hof, tijdens zijn Europese tour vorige week, waarbij hij opmerkte de beslissing van het hof te zullen naleven zonder het ermee eens te zijn. Hij voegde toe te zullen overwegen om met nieuwe wetgeving te reageren.

De belangrijkste presidentskandidaten verschillen van mening over de uitspraak van het hof. Democraat Barack Obama verwelkomde de stap door te zeggen dat het hof het recht heeft hersteld, terwijl McCain zei dat het één van de slechtste uitspraken is in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

    

Terug naar begin
TOP

Overzicht

     
Toegevoegd nieuws van 14 januari 2009
Pentagon official zegt dat 9/11 verdachte is gemarteld

    
Bron: The Bellingham Herald
[zeer beknopte vertaling]

Suzan J. Crawford

WASHINGTON (Associated Press) — Een functionaris van het Pentagon heeft in een op woensdag [13/01] gepubliceerd interview toegegeven dat de Verenigde Staten marteling hebben toegepast op Mohammed al-Qahtani, een Saudi van wie gezegd wordt dat hij hoopte de "20ste kaper" te worden tijdens de aanslagen op 11 september.
      
"Wij hebben Qahtani gemarteld,"
zei Susan J. Crawford , een gepensioneerd rechter die in februari 2007 bevoegd was om militaire commissies te leiden en samen te stellen. Crawford werd geïnterviewd door Washington Post verslaggever Bob Woodward .


Meer over Mohammed al-Qahtani — Aanklachten tegen "20ste kaper" ingetrokken
TELEGRAPH.CO.UK: CIA interrogator threatened to kill children of September 11 mastermind [24 augustus 2009]
THE RAW STORY: MEMO'S — Bush Administration authorized use of insects in interrogations [16 april 2009]
Meer over regering Bush, verhoormethoden en strafrechtelijk onderzoek (CIA-tapes)

     
# Einde van Bush Tijdperk #   
  Barack Obama
      
 
BARACK OBAMA SCHORT PROCEDURES IN GUANTAMAMO OP
(voor herbeoordeling detentieprocedures)

Toegevoegd nieuws van 21 januari 2009
Bron: De Tijd [artikel ingekort/spelling van namen aangepast aan eerdere artikelen]

Als een van zijn eerste beleidsdaden in het Witte Huis heeft de nieuwe Amerikaanse president Barack Obama dinsdag de opschorting met 120 dagen bevolen van vervolging van gevangenen op Guantanamo. Vanuit de EU wordt 'verheugd' gereageerd.

Tijdens zijn verkiezingscampagne had de Democraat een sluiting van Guantanamo op Cuba beloofd voor het geval hij verkozen zou worden.

In de militaire gevangenis vertoeven nu nog 245 terreurverdachten. Velen van hen zitten er al zeven jaar zonder aanklacht of proces. Slechts tegen zowat twintig van hen loopt momenteel een vervolging wegens oorlogsmidaden door militaire commissies, die door de regering Bush opgerichte uitzonderingsrechtbanken zijn.

Onder die aangeklaagden horen ook vijf van wie verondersteld wordt dat ze achter de schermen hebben meegewerkt aan de aanslagen van 11 september. Een van hen is Khalid Sheikh Mohammed, die de spil van de terreurdaden zou vormen.

Vier beschuldigden 9/11 tegen opschorting
Bron: De Tijd
     
Guantanamo Bay
Picture: AFP

Vier van de vijf mannen die in Guantanamo opgesloten zitten omdat ze de aanslagen van 11 september 2001 zouden beraamd hebben, hebben woensdag tijdens een hoorzitting geprotesteerd tegen een schorsing van de gerechtelijke procedure tegen hen.

   
Het gaat om het zelfverklaarde brein achter de aanslagen Khalid Sjeikh Mohammed, Ali Abd al-Aziz, Waleed Bin Attash et Mustafa Ahmad al-Hawsawi . Enkel Ramzi Bin al-Shibh, wiens mentale toestand normaal gezien deze week onderzocht zal worden, was niet tegen een opschorting.
   
De vijf riskeren de doodstraf.
Rechter Stephen Henley schorste de hoorzitting na tien minuten.
   
Het Pentagon kondigde woensdag aan dat het de detentieprocedures op Guantanamo zou herbekijken nadat de nieuwe Amerikaanse president Barack Obama dinsdag bevolen had de vervolging van gevangenen op Guantanamo met 120 dagen op te schorten.
   
Meer bronnen:

Washinton Post (van 20 januari) Officials Expecting Halt to 9/11 Proceedings.
Hoofdverdachte Sjeikh Mohammed en Ramzi Bin al-Shibh, verklaarden (daags voor de inauguratie van de nieuwe president) tijdens een zitting opnieuw schuldig te zijn aan de aanslagen. Ramzi Bin al-Shibh merkte op: "We zijn trots op 9/11"
Centre Daily Times — Family of 9/11 victims voice anger at delay in proceedings
Fox News — 9/11 Families Outraged by Obama Call to Suspend Guantanamo War Crimes Trials


Terug naar begin
TOP

Overzicht

  
Vijf gevangenen Guanatánamo bekennen schuld 9/11
Toegevoegd nieuws van 10 maart 2009
Five man charged
Een schets van de rechtszaal door kunstenaar Janet Hamlin. Onder toezicht van het Amerikaanse leger, zitten de vijf beklaagden van de aanslagen op 11 september 2001 tijdens een verhoor in de rechtbank van U.S. Militairy Commissions voor oorlogsmisdaden, op de V.S. legerbasis in Guantanamo Bay, Cuba, op maandag 19 januari 2009. Van boven naar beneden: Khalid Sheikh Mohammed, Waleed Bin Attash, Ramzi Binalshibh, Ali Abdul Aziz Ali, en Mustafa Ahmad al Hawsawi.
De vijf mannen beschuldigd van de aanvallen op 9/11 zeggen dat ze "terrorist zijn tot op het bot", in hun meest uitgebreide reactie op de beschuldigingen voor oorlogsmisdaden tegen de Verenigde Staten.
(AP Photo/Janet Hamlin, Pool, File)

Vijf gevangenen op Guanatánamo bekennen schuld 9/11

Artikel NRC, 10 maart 2009

[Volledig weergegeven]

AP, Reuters
San Juan, 10 maart. Vijf verdachten van de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten zeggen dat ze trots zijn dat ze bijna drieduizend mensen hebben gedood. In een schuldbekentenis, die is gericht aan de militaire commissie op Guantánamo Bay die hen berecht, omschrijven ze zichzelf als „terroristen tot op het bot”.

„Voor ons zijn het geen beschuldigingen”, staat er in het document, „voor ons zijn het eervolle vermeldingen, die we met trots dragen. Veel dank aan God dat hij ons heeft gekozen om de daad van jihad uit te voeren voor deze zaak en de islam en moslims te verdedigen.”

Het document is ondertekend door Khalid Sheik Mohemmed, Walid Bin Attash, Ramzi Binalshibh, Ali Abdul Aziz Ali en Mustafa Ahmed Al-Hawsawi, die allen vastzitten in het detentiekamp op Guantánamo Bay.

Het Pentagon heeft bevestigd dat ze de verklaring hebben geschreven. De advocaten van twee van de mannen zeggen het document niet met hen te hebben besproken en dat ze de authenticiteit niet kunnen bevestigen.


Meer: NationalReview.com: The ACLU Discovers the Merits of Military Chain of Command
The American Prospect: Did a militairy judge defy Obama's executive order?
 
Waarom geeft de militaire commissie verklaringen van 9/11 gevangenen vrij?

OPINIE   
Door Daphne Eviatar 10/03/09
The Washington Independent [ingekort]

U heeft waarschijnlijk al gehoord dat vijf verdachte samenzweerders van de aanvallen op 9/11 niet alleen hun acties hebben toegegeven, maar er bovendien over kletsen en opscheppen. Zodra de militaire commissie van de VS toestemming gaf om hun verklaring vrij te geven, getiteld "De Islamitische Reactie op de Regering's Negen Beschuldigingen," werd het vertoond in de kranten, op TV en wereldwijd online.
   
Maar wacht even, werden deze militaire commissies niet verondersteld om te stoppen, overeenkomstig met president Obama's uitvoerend bevel? [executive order , om de procedures voor 120 dagen op te schorten ter herbeoordeling, zie ook artikel eerder . Red.]
   
Dus waarom is de vijf mannen toegestaan om in dit geval zelfs een verklaring op te stellen, dit exclusief en wereldwijd vrij te geven, terwijl vele andere gerechtelijk stukken verzegeld blijven? Daar komt bij dat de commissie nog niet eens de betrouwbaarheid heeft bepaald van twee van de mannen, en hun advocaten wisten niets, noch gaven ze toestemming om het document vrij te geven.
   
Dit zijn enkele van de vragen die gesteld worden door de American Civil Liberties Union (ACLU), die vele Guantanamogevangenen heeft geholpen bij het verkrijgen van rechtelijke bijstand.
[...]
Voor hele artikel: The Washington Independent
   
[...] De ACLU beschuldigt: "door selectief een document vrij te geven dat duidelijk gericht is op de rechtsgang terwijl ondertussen de verdediging stil staat, doet de verdenking rijzen dat politieke motieven een rol spelen."
   
UPDATE: De Washington Post maakt daags na dit artikel bekend dat Michael Berrigan (deputy chief
defense counsel in de Office of Militairy Commissions), even gepikeerd was door de beslissing van de militaire commissie om de bekentenis en de verklaring van de gevangenen per direct vrij te geven, terwijl advocaten van de verdediging al maanden moeten wachten om hun documenten publiek vrij te geven.
    
"Zoek op in de definitie van 'gerechtelijke handelingen' in Black's Law," vertelde hij de Washington Post, verwijzend naar het juridische standaardwerk en president Obama's bevel. "Hopelijk zullen Obama's mensen uitzoeken wat er aan de hand is."
   
Sommige juristen en mensenrechtenadvocaten vrezen dat wat er gebeurt een moedwillige poging is door sommige Pentagon functionarissen om de mogelijkheden van president Obama te ondermijnen om voor eens en altijd een einde te maken aan de militaire commissies.


De CIA vernietigde 92 tapes met interviews van terreurverdachten (3 maart 2009)
De 911 Commissie en marteling (14 maart 2009)

   
 

Terug naar begin
TOP

Overzicht


     

Toegevoegd nieuws van 27 maart 2009

Ex-official: Bush raakte na 9/11 in paniek
"Toegeven van situatie zou schandvlek zijn op leiderschap"
     
Bron: CBS-News
[Beknopte vertaling]


Photo: CBS/AP

(CBS/AP) Een voormalig advocaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vertelde De Associated Press dat de Bushregering na 9/11 in paniek raakte en gevangenen heeft gemarteld.
    
Voormalig president George W. Bush heeft martelingen ontkend. Maar Vijay Padmanabhan is op zijn minst de tweede insider die de "geavanceerde ondervragingstechnieken" openlijk omschrijft als marteling toegepast door de V.S.
    
Padmanabhan was hoofdraadsman van het ministerie voor de procesvoering op Guantanamo. Hij zegt dat het "stom" was van de Bushregering om te verklaren dat gevangenen buiten het bereik waren van de V.S. en internationale rechten en de Geneefse Conventies.
    
Hij vertelde de AP vrijdag dat "Guantanamo een van de ernstigste overreacties van de Bushregering is geweest".
    
Vorige week bekritiseerde een andere voormalige functionaris van Bush' Ministerie van Buitenlandse Zaken openlijk de regering voor zijn Guantanamo politiek.
   
Lawrence B. Wilkerson , die als hoofd van de staf destijds diende bij Minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell , zei dat vele gevangenen opgesloten in het gevangenkamp onschuldig zijn opgepakt door V.S. strijdkrachten die niet in staat waren vijanden van niet-strijders te onderscheiden.

   
"Er zijn daar nog steeds onschuldige mensen," vertelde Wilkerson aan De Associated Press. "Sommigen zijn daar al zes of zeven jaar.
     
[...]
    
"Voormalig defensieminister Donald Rumsfeld en vice-president Dick Cheney verzetten zich tegen pogingen om de situatie helder te krijgen, vertelde Wilkerson, omdat "het toegeven van de werkelijkheid een schandvlek zou zijn op hun leiderschap."
     
Wilkerson zei de Associated Press in een telefonisch interview dat vele gedetineerden "duidelijk geen connecties hadden met al Qaeda en de Taliban en slechts op de verkeerde plaats waren op het verkeerde moment. Pakistani gaven velen aan voor 5000 dollar per hoofd." Ongeveer acht honderd man zijn op Guantanamo vastgehouden sinds de gevangenis in januari 2002 openging, en 240 zitten nog vast.
    
Wilkerson zei dat twee dozijn terroristen zijn, inclusief de bedenker van de aanslagen van 11 september Khalid Sheikh Mohammed die heeft bekend en in september 2006 door de CIA naar Guantanamo is overgebracht.

     
Terug naar begin
TOP

Overzicht

  

Toegevoegd nieuws van 6 april 2009
     
Terreurgevangenen in Afghanistan krijgen rechten

Gevangenen in Bagram air base in Afghanistan
Source Picture: De Morgen
  Artikel uit De Morgen
"Terreurverdachten" in Amerikaanse gevangenissen in Afghanistan kunnen weldra hun detentie voor Amerikaanse rechtbanken aanvechten.
[indien hogere rechters daar niet alsnog een stokje voor steken, noot W911]
   
Dat is het resultaat van een vonnis dat een federale Amerikaanse rechter vandaag uitsprak in een zaak aangespannen door drie zogenaamde "vijandelijke strijders" die al zes jaar opgesloten zitten in de militaire gevangenissen op de luchtmachtbasis Bagram (nabij Kaboel).
    
GUANTANAMO
    
Rechter John Bates vergeleek de toestand van de gedetineerden met die van Guantanamo. Vorig jaar had een VS-gerecht (uit)eindelijk de gevangenen in de VS-basis op Cuba het recht op een proces toegekend.
    
De advocaat van de verdediging had het over een "grote dag voor justitie in de VS": de rechter heeft geoordeeld "dat onze regering niet zomaar mensen kan kidnappen en wederrechtelijk gevangen kan houden".
    
SLAG VOOR OBAMA
    
De krant Washington Post bestempelde het vonnis als een slag voor de regering-Obama. Net als de vorige VS-regering, de regering-Bush, wil president Barack Obama niet dat Bagram-gevangenen voor de rechter kunnen verschijnen.
   
Maar volgens rechter Bates geldt die Amerikaanse wetgeving (tegen de in het internationaal recht inhoudloze "vijandelijke strijders") enkel in de VS.
     
GENÈVE
    
Die "enemy combatants" zijn, volgens zowel Bush als Obama, geen krijgsgevangenen, waardoor de Conventies van Genève niet voor hen gelden. Bush en Obama argumenteerden dat Bagram in "oorlogsgebied" ligt en derhalve niet met Guantanamo te vergelijken valt.
 

Voor dit artikel en aanverwante artikelen: Dagblad De Morgen (6 april 2009)
   Terug naar begin
TOP

Overzicht

 

Toegevoegd nieuws van 7 juni 2009
— WAARHEID911—
         
Regering Obama tracht proces hoofdverdachten 9/11 te voorkomen door genoegen te nemen met schuldbekentenissen

    

De Amerikaanse regering onderzoekt juridische mogelijkheden om mogelijk te maken dat de vijf hoofdverdachten van de aanslagen van 9/11 alleen op basis van hun bekentenissen worden schuldig verklaard, aldus de New York Times op 5 juni 2009.

Met deze ongehoorde stap in de rechtspraak lijkt de regering te willen voorkomen dat tijdens het proces details boven water komen over omstreden verhoormethoden die eerder ook door Obama als marteling zijn omschreven. Bewijsvoering zou hierdoor als onbetrouwbaar kunnen worden bevonden en in de uiterste consequentie zelfs nietig verklaard.

De vijf hoofdverdachten om wie het gaat vormen voor de Amerikaanse regering het tot nu toe het enige 'harde' bewijs dat moslimfundamentalisten verantwoordelijk zijn voor de aanslagen op 11 september 2001. De verdachten hebben diverse malen aangegeven schuldig te zijn en zeggen te verlangen naar een dood als martelaar. In maart gaf een militaire commissie documenten met schuldverklaringen vrij, ondanks een door Obama afgeroepen stop van 100 dagen op de gehele procesvoering. Advocaten van de gevangenen moesten ondertussen maandenlang wachten voordat ze documenten mochten vrijgeven. The Washington Independent [NL vertaald ].

Belangrijke delen in het 9/11 Commissierapport zijn gebaseerd op details die onder marteling werden verkregen. Zowel binnen CIA als FBI - beide organisaties waren bij de verhoren betrokken - hebben functionarissen nadruk gelegd op de onbetrouwbaarheid van dergelijke verhoortechnieken. Door genoegen te nemen met schuldigverklaringen kan de regering zoveel mogelijk compromiterende gegevens onbesproken laten en de geloofwaardigheid van reeds geuite schuldverklaringen intact houden.

Voorstellen aan het Congres tot wetswijziging zijn onder geheimhouding al in bezit van diverse functionarissen en voorgelegd aan minister van defensie Robert Gates.


Hoezeer het Witte Huis met de komende processen in de maag zit, blijkt vooral uit de enorme tegenstelling tussen de verkiezingsbeloften van Obama, alle pogingen van het Witte Huis om het land moreel op te vijzelen en daar tegenover deze flagrante schending van één van de meest elementaire rechtsbeginselen. Enkele weken eerder op 20 mei 2009 verbijsterde Obama een gezelschap van mensenrechtenadvocaten door wetswijzingen te overwegen die gevangenschap

 
Guantanamo Bay
Photo: Brennan Linsley   Source: NYT/Associated Press

mogelijk maakt zonder enig proces (preventive detention), van mensen die wellicht in de toekomst tot terreur in staat zouden kunnen zijn. (New York Times en Washington Post).
    
Een definitieve schuldigverklaring van de vijf hoofdverdachten van 9/11 leidt vrijwel zeker tot executie en daarmee tot het martelaarschap dat door hen zegt te worden nagestreefd. Maar het leidt ook tot het verdwijnen van iedere mogelijkheid om de juistheid van dat oordeel vanuit een meer objectief onderzoekskader te toetsen. Dat laatste is vooral belangrijk omdat de huidige bewijsvoering flinterdun is en de juridische autoriteit verre van onafhankelijk.
    
Hoofdverdachte en verklaard 9/11 mastermind Khalid Sheikh Mohammed (KSM) wordt beschuldigd van een veelheid van aanslagen. Over enkele bekentenissen bestaat grote onzekerheid of hij ze kan hebben gepleegd, waaronder de moord op Wall Street Journal reporter, Daniel Pearl. KSM staat bekend als een man met een enorm ego en een grootprater. Hij zei tegenover Rode Kruis medewerkers zijn verhoorders naar de mond te hebben gepraat en is vele malen blootgesteld aan waterboarding. Volgens memo's van het Amerikaanse Ministerie van Justitie zouden twee van vijf hoofdverdachten in totaal 266 maal aan waterboarding zijn onderworpen. Abu Zubaydah
83 maal en KSM 183 maal (Guardian.co.uk en NYTimes).
   
Hoewel enkele van de vijf verdachten door de ondervragers als geestelijk onstabiel zijn aangemerkt, en KSM door één van zijn FBI-ondervragers een schyzofreen is genoemd, blijft de hoofdvraag bij deze procesvoering: waarom speelt de Amerikaanse regering geen open kaart indien de rechtvaardiging voor de oorlog tegen terrorisme, namelijk de aanslagen van 11 september 2001, door harde feiten worden ondersteund?

   
Washington Post: CIA Mistaken on 'High-Value' Detainee, Abu Zubaydah, Document Show (june 16, 2009)

     

Bron: The New York Times: U.S. May Permit 9/11 Guilty Pleas in Capital Cases
Timesleader.com: Report: Guilty pleas in 9/11 being considered (Associated Press)
Washington's Blog: Allowing Guilty Pleas and Death Penalties Without Trial for Alleged 9/11 Plotters Would Be
    the Ultimate Obstruction of Justice
  

Terug naar begin
TOP

Overzicht


  

Toegevoegd nieuws van 14 november 2009
     
Bron: NRC-Handelsblad
Brein achter 9/11 staat terecht voor civiele rechter

[Toegevoegd: Dit bericht bleek later op niets gebaseerd, zoals vaak in de berichtgeving over het proces]

Source: BBC News

Source: The Telegraph
  Bush en Cheney
Enkele nieuwslinks met andere invalshoek:

   
Fox: Some Fear Bush Adm. Become Target in 9/11 Trial
CNN: 9/11 family members welcome, criticize civilian trials

CommonDreams: Human Rights Welcomes Federal Courts
WSJ: Mukasey Fears Attacks NY During 9/11 Trial
Vier portretten uit verschillende levensfasen van hoofdverdachte Khalid Sheikh Mohammed


    

Rotterdam, 13 november.

Khalid Sheikh Mohammed, het zelfverklaarde brein achter ‘11 september’, en vier medeverdachten zullen berecht worden voor een civiele rechtbank in New York.

Hiermee breekt de Amerikaanse president Obama met de omstreden militaire commissies die onder zijn voorganger Bush werden opgezet om terreurverdachten in het strafkamp op de Amerikaanse marinebasis Guantánamo Bay, in Cuba, te berechten.

Dit meldt de Washington Post vandaag op basis van anonieme bronnen binnen de regering-Obama. Later vandaag zou minister van Justitie EricHolder het besluit officieel bekendmaken.

Het besluit maakt deel uit van Obama’s streven om Guantánamo Bay binnen jaar na zijn aantreden, begin 2009, te sluiten. Voor de overgrote meerderheid van de circa 210 resterende gevangenen, zal dit besluit echter geen gevolgen hebben. Of en waar zij berecht worden is nog onbekend. Obama zal zijn deadline hoogstwaarschijnlijk dan ook niet halen. Eveneens vandaag zou bekend worden dat hij daarom de juridisch adviseur van het Witte Huis, Gregory Craig zal vervangen.

De berechting van de vijf veronderstelde Al-Qaeda-kopstukken in New York kan gepaard gaan met grote juridische problemen, omdat zij tijdens hun geheime detentie door de CIA, onderworpen zijn aan hardhandige verhoortechnieken. Het is volgens juristen sterk de vraag of civiele rechters de na marteling verkregen ‘bekentenissen’ als bewijsmateriaal zullen accepteren.

Ook: LATimes - Gitmo fallout: White House lawyer resigns; alleged 9/11 mastermind faces trial in NYC; Obama reacts
Zie voor martelingen en het wissen van de verhoortapes: Chronologisch Nieuwsverslag over de CIA-tapes
    


Terug naar begin
TOP

Overzicht

   
Toegevoegd nieuws van 16 november 2010 - meerdere bronnen (zie in de tekst)
    
Proces tegen meesterbrein 9/11 voor onbepaalde tijd uitgesteld

Beide foto's tonen Khalid Sheikh Mohammed, verondersteld mastermind van 9/11
Khalid Sheikh Mohammed, op beide foto's
Nadat het Witte Huis een dag eerder nog aankondigde dat de beslissing over het langverwachte proces van Khalid Sheikh Mohammed (KSM) vrijwel rond was, volgde het bericht dat een proces voor onbepaalde tijd zal worden uitgesteld.
    
Reden voor het uitstel is, volgens regeringswoordvoerders, dat lokale functionarissen in New York City, evenals een meerderheid van Republikeinse leden in het Congres, niet akkoord zullen gaan met een civiele rechtszaak in New York. De verhoudingen in het Congres zijn sinds de Amerikaanse midterm verkiezingen (november 2010) ten gunste van de Republikeinen opgeschoven. Omdat er vanuit de regering weinig animo bestaat voor een militair proces zou er nu gekozen zijn voor een voorlopig uitstel.

MILITAIR OF CIVIEL

Feit is echter dat nieuwsmedia al enige jaren verslag doen over het tijdstip van het te voeren proces tegen KSM. De koers wisselde voortdurend tussen een militaire en een civiele aanpak. Tegenstanders van een civiele aanpak roepen dat KSM zijn rechtszaak zal misbruiken als een internationaal podium tegen Amerikaanse normen en waarden, terwijl voorstanders van de civiele aanpak beweren dat bij militaire rechtsspraak nooit alle feiten boven water zullen komen en dat voor de verwerking van het collectieve trauma van de aanslagen een transparante (civiele) berechting de enig juiste is. Een veel gehoord argument is ook dat een proces in New York City (of enig andere stad) te gevaarlijk zou zijn. Burgemeester Bloomberg van New York weerspreekt dit: "Hiervoor zijn we getraind, dit is wat we al kennen." Beide partijen, vertegenwoordigd door al even verdeelde nieuwscorporaties, strooien hierbij naar hartelust met citaten van nabestaanden van slachtoffers van 9/11, die eveneens verdeeldheid tonen.

EXCUUS VOOR UITSTEL

Het excuus van de regering om de rechtszaak 'voorlopig' af te gelasten is niet alleen een rechtsstaat onwaardig, het komt deze regering ook niet slecht uit. Dat de midterm verkiezingen in het Congres een grote verschuiving te zien zouden geven was allang bekend en is meer regel dan uitzondering na de eerste halve termijn van een nieuwe president. Obama had dit voor kunnen zijn door een besluit over tijdstip en plaats van een civiel proces minder lang voor zich uit te schuiven. Het is bijna niet voor te stellen dat in een moderne rechtsstaat om logistieke redenen of door politieke motivaties een rechtszaak voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld. De regering Obama blijft wellicht om die reden, ondanks tegengeluiden van eigen functionarissen, suggereren dat nog steeds aan een oplossing wordt gewerkt.

Een meer waarschijnlijke reden voor het uitstel van het proces is de informatie die bij deze rechtszaak aan het licht zal komen. De mythe van angst die na 9/11 ontstond bracht de Bush regering de gelegenheid om voor binnen- en buitenland een oorlog tegen de terreur (War on Terror) te legitimeren. Deze mythe zou door een civiel proces grote schade kunnen oplopen.

Het fundament achter elke aanklacht zal worden verzwakt door de wijze waarop de schuldverklaringen van KSM tot stand kwamen. Zo is deze hoofdverdachte tegen alle regels van geratificeerde verdragen (inclusief door de V.S.) intensief gehoord met gebruikmaking van de waterboarding techniek; een als marteling gedefineerde methode waarbij de verdachte telkens bijna dreigt te verdrinken (zie ook eerdere berichtgeving op deze pagina).

Toegevoegd 20 januari 2011

KSM VOLGENS RAPPORT SCHULDIG AAN ONTHOOFDING DANIEL PEARL

Volgens een rapport (The Pearl Project) over de betrokkenheid van KSM bij de moord op Pearl, zou blijken dat KSM inderdaad verantwoordelijk is voor de onthoofding van Daniel Pearl. Deze conclusie volgt uit een foto-analyse van een hand die zichtbaar is op videobeelden van de onthoofding van de journalist. De adertekening van de hand van KSM zou overeenstemmen met die op de foto. Deze methode wordt minder betrouwbaar geacht dan fingerafdrukken, maar is volgens de rapporteurs overtuigend genoeg voor een conclusie.
Bron: The Telegraph
KSM gaf niet alleen toe verantwoordelijk te zijn voor 9/11, maar ook voor een groot aantal andere zaken, waaronder de onthoofding van journalist Daniel Pearl. De vader van Pearl zei over KSM: "Er is iets vreemds aan. Er zijn teveel onbeantwoorde vragen. KSM kan zeggen dat hij Jezus heeft vermoord - hij heeft niets te verliezen."

MYTHE VAN ANGST

Afgezien van de onbeantwoorde vragen over KSM, bestaan over 9/11 nog vele andere openstaande vragen. Veel kwesties zijn nooit opgehelderd, iets wat door diverse commissieleden, inclusief de voorzitter van de officiële 911 Commissie is erkend.
De geloofwaardigheid van de officiële verklaring steunt niet zozeer op feiten als wel op een mythe van angst. Deze mythe is niet gebaat bij het blootstellen van zijn troeven. Volgens officiële CIA-verslagen is op KSM in een maand tijd 183 maal waterboarding toegepast. Een aantal dat veel hoger ligt dan de interne richtlijnen die onder de regering Bush werden toegestaan.

Niemand weet hoe het met KSM is. Volgens verschillende CIA en FBI specialisten is de man een pathologische leugenaar. Het publiek zou een man kunnen zien waarvan het na een dag denkt: hoe kan deze figuur ooit verantwoordelijk zijn geweest voor zoiets megalomaans als het uitvoeren van 9/11? De man die KSM aanwees als meesterbrein van 9/11, Abu Zubayda, werd door niet de minste getuigen aangemerkt als schizofreen.
"Ze wisten allemaal dat ie gek was."

Op deze site, Waarheid911, werd over het veelgenoemde 9/11 proces al een jaar lang geen nieuws meer gemeld, om de simpele reden dat de continue nieuwsstroom over dit proces zich al die tijd aan het herhalen is. Dan weer wel een civiel proces, dan wellicht toch weer een militair proces... hoe verbijsterend ook, de huidige wending naar voorlopig helemaal geen proces was al enige tijd te voorspellen. Nog onlangs, op 26 sept. 2010, twitterde deze site: "Presuming that Obama and staff are analyzing the ongoing and amplifying info about the U.S. orchestrating 9/11, I wonder how they solve the trial issue."

Het vraagstuk van een tot op heden volkomen afgeschermd en zwaar gemarteld meesterbrein (Veelvuldig is geschreven dat KSM lijdt aan grootspraak en wanen), in combinatie met de vele pijnlijke vragen bij de officiële verklaring van 9/11, plus de gestage toename van een gemêleerde groep onafhankelijke onderzoekers die gesteund wordt door steeds meer goed geïnformeerde burgers, draagt bij aan een klimaat waarin het onmogelijk wordt om de zorgvuldig gekoesterde mythe van het Islamitische gevaar tijdens een civiel proces intact te houden.

NIEUWS: UITSTEL PROCES 9/11 MASTERMIND

Washington Post - Opposition to US trial likely to keep mastermind of 9/11 attacks in detention
Bloomberg - Khalid Sheikh Mohammed, 9/11 Mastermind, Unlikely to Have Trial, Post Says
United Press International - Report: No U.S. rush to try 9/11 plotter


Terug naar begin
TOP

Overzicht


VERDACHTEN BERECHT OP GUANTANAMO
Toegevoegd nieuws van 5 april 2011 - Artikel: Gazette van Antwerpen
    
"Rest van wereld zal vonnis Guantanamo als onwettig beschouwen"
Bron: Gazette van Antwerpen
Khalid Sheikh Mohammed
Khalid Sheikh Mohammed, bron Gazette van Antwerpen
Het Amerikaanse ministerie van Justitie maakte maandag bekend dat het zelfverklaarde brein achter de 9/11-aanslagen voor een militaire commissie in Guantanamo zal verschijnen. Mensenrechtenorganisaties reageren verbolgen.

Ngo's noemen de beslissing politiek ingegeven en waarschuwen dat ze contraproductief zal werken. "Dit manoeuvre van de regering-Obama is nefast voor onze justitie en ondermijnt het Amerikaanse gezag in het buitenland", verklaart Anthony Romero, directeur van de Amerikaanse Unie voor Burgervrijheden (ACLU). "De rechtszaken die de regering aanspant in de commissies, zullen voortdurend onder juridisch vuur liggen en hun uitkomst zal niet als legitiem worden beschouwd."

Toen de Amerikaanse minister van Justitie Eric Holder aankondigde dat Khalid Sheikh Mohammed (foto) en vier vermeende kompanen voor een militaire commissie zouden worden berecht, liet hij zijn eigen afkeuring blijken. Holder verwees naar het Congres, dat het volgens hem wettelijk onmogelijk heeft gemaakt voor de beschuldigden om in New York voor een federale rechtbank te verschijnen.

BELOFTE VAN OBAMA

Onder leiding van de Republikeinen en enkele New Yorkse Democraten keurde het Congres een wet goed die het transport van gevangenen in Guantanamo naar de VS of hun gebieden verbiedt. "Onverstandig", vindt Holder. Maar het zag er niet naar uit dat de wet "in de nabije toekomst" kon worden teruggedraaid, en dus was deze beslissing nodig volgens Holder. Hij herhaalde dat de regering vastberaden is om Guantanamo te sluiten, zoals Obama had beloofd in zijn inaugurale rede meer dan twee jaar geleden.

Net als de mensenrechtenorganisaties wijst hij erop dat federale rechtbanken sinds 9/11 succesvol honderden terrorismeverdachten hebben veroordeeld. De militaire commissies daarentegen, die werden opgeschort toen Obama aan de macht kwam, hebben slechts zes veroordelingen op hun palmares staan. Bovendien vielen de straffen lichter uit omdat er twijfel bestond of het vonnis wel een beroep voor een federale rechtbank zou overleven.

In tegenstelling tot de ngo's meent Holder wel dat de commissies een eerlijk proces garanderen. Hun procedures en beschermende maatregelen voor verdachten werden versterkt via amendementen op de Military Commissions Act uit 2009 en via een beslissing van president Obama vorige maand.

STIGMA VAN GUANTANAMO

"Elk proces voor een militaire commissie zal het stigma van Guantanamo dragen, vertraagd worden en de ogen van de wereld gericht houden op hoe de beschuldigden worden behandeld, in plaats van te focussen op de beschuldigingen zelf", stelt Andrea Prasow, expert contraterrorisme bij Human Rights Watch. "Een vonnis in een federale rechtbank echter zou in de wereld als wettig worden gezien."

"Het hield steek om het 9/11-proces in New York te houden, omdat het de plaats van de misdaad is en de meeste familieleden van de slachtoffers er wonen. Nu vindt het proces plaats op een militaire basis ergens ver weg, waardoor veel van de betrokkenen uitgesloten worden", denkt Prasow.

"De regering had twee jaar de tijd om Mohammed en zijn medeverdachten voor federale rechtbanken te slepen, maar slaagde er niet in", vindt Daphne Eviatar van Human Rights First. "Deze puur politieke beslissing dreigt van een tweederangs juridisch systeem een permanent onderdeel van de Amerikaanse nationale veiligheidspolitiek te maken."

MCCAIN EN LIEBERMANN

Republikeinen en andere beleidsmakers die zich tegen een proces in New York kantten, zijn tevreden. Volgens de New Yorkse senator Charles Schumer was Obama's oorspronkelijke plan "een foute inschatting" en zou een militaire rechtszaak het mogelijk maken dat Mohammed en zijn medeverdachten de doodstraf krijgen. Sommige New Yorkse politici waarschuwden ook dat de kosten voor veiligheidsmaatregelen honderden miljoenen dollar konden bedragen als het proces in de stad zou doorgaan.

De Republikeinse senator John McCain en onafhankelijke Democraat Joe Liebermann lieten gezamenlijk weten dat het "tijd is om het debat over de plaats waar de 9/11-samenzweerders zullen terechtstaan te beëindigen, en voort te maken met de militaire commissies in Guantanamo".

Anderen menen dat Mohammed een status krijgt die hij niet verdient door voor een militaire commissie te verschijnen. "Khalid Sheikh Mohammed is geen strijder, hij is een crimineel en mag niet op een andere manier behandeld worden door commissies", zegt de gepensioneerde generaal Joseph Hoar, voormalig hoofd van Centcom.

MEDIA: PROCES HOOFDVERDACHTEN 9/11 DEFINITIEF IN GUANTANAMO

The Public Record - Why The U.S. Wants Military Commission Show Trials For 9/11 Suspects
The Wall Street Journal - U.S. Reverses on 9/11 Trials
NBC New York - 9/11 Suspects to Face Military Tribunal, Not NYC Trial
Fox News - Obama Finally Flip-Flops On Military Commissions and 9/11 Detainees
Emptywheel - Eric Holder: Moving KSM Trial to Gitmo Wrong Decision, But We're Doing It Anyway
Philly. com - Death sentence is not a given for 9/11 plotter
NYTimes - Cowardice Blocks the 9/11 Trial


Terug naar begin
TOP

Overzicht


Toegevoegd op 9 april 2011
UITVERKOOP VAN EEN RECHTSTAAT
Militair proces in Guantanamo vooral een politiek gedrocht

| Waarheid911 —
Minister van Justitie Eric Holder
Verklaring van de Minister van Justitie over de berechting van de samenzweerders van 9/11
Washington, D.C. ~ Monday, April 4, 2011 | Source picture and statement: AnthonyClarkArend.com
Na een eindeloos heen en weer schuiven tussen de keuze voor een civiel proces in New York of een proces voor een militaire commissie in het bij Cuba gelegen Guantanamo, is tien jaar na de aanslagen eindelijk de knoop doorgehakt. Uitgaande van het gemankeerde voortraject was de beslissing voor een militaire commissie een onvermijdelijke keuze. Voor de regering Obama betekent deze keuze echter niets minder dan een definitieve capitulatie voor de oude politiek van Bush en consorten.

Obama vervalt in dezelfde politiek die hij in aanloop naar zijn presidentsverkiezing zo subliem wist te afficheren als immoreel en verwerpelijk. Zijn omhelzing van een nieuwe Kennedy-achtige moraal bracht hem uiteindelijk voorbij zijn tegenstrever, de Republikein John McCain. De koning keerde terug op zijn Camelot, zo klonk het hoopvol in Washington. De hogere moraal had als door een wonder de duistere machten van de neocons weten te verdrijven. Nog steeds poogt de Obama regering deze oude hoop weer tot leven te wekken, maar eerder onderstreept hij hiermee hoezeer goede bedoelingen zijn afgedwaald en gestrand in de oude en gehate politiek.

BESTANDDELEN PROCES TE SCHADELIJK VOOR EEN TRANSPARANTE AANPAK

ARGUMENTEN VÓÓR GUANTANAMO RONDUIT ZWAK

Het is niet onlogisch dat de argumenten van tegenstanders van een civiel proces in New York ronduit zwak zijn. De werkelijke reden voor een militaire berechting in Guantanamo is een taboe dat door beide zijden van het politieke spectrum zorgvuldig intact wordt gehouden.

POLITIEKE 'PLICHT'

Obama moet zich steeds hebben gerealiseerd dat een civiele rechtsprocedure voor de hoofdverdachten in New York City, waar de misdaden zijn begaan, geen moment reëel was. Zijn inzet voor een dergelijke keuze was hij aan zijn stand verplicht; was zijn politieke plicht. Toch was zijn regering vooral gebaat bij sterke argumenten om de hoofdverdachten juist voor een militaire commissie te laten berechten. Immers dan had hij eervol zijn verlies kunnen nemen, bijvoorbeeld door een dergelijk proces in New York, dicht bij de plaats delict, als te gevaarlijk te bestempelen.


Eric Holder. Source picture unknown
De knieval die Obama met zijn keuze voor Guantanamo heeft moeten maken is vooral pijnlijk omdat de door zijn tegenstanders gebruikte argumentatie zo zwak is. Hierdoor lijkt de hele discussie onbedoeld precies op wat het ook werkelijk is: een rituele dans van twee partijen die uiteindelijk dezelfde uitkomst nastreven.

Dat een civiel proces in New York te gevaarlijk is werd in een vroeg stadium al door burgemeester Bloomberg tegengesproken (die later op zijn steun voor een civiele procedure terugkwam, maar dan met vooral economische argumenten). New York is volledig toegerust voor het voeren van processen met een hoog profiel, niet alleen qua infrastructuur maar ook op het gebied van ervaring. Sinds 9/11 werden honderden terroristen door civiele rechtbanken veroordeeld en zitten meer dan 350 van hen vast in federale gevangenissen.
[NYTimes]

Militaire commissies hebben echter zeer weinig ervaring met strafzaken van het formaat dat hier aan de orde is. Zij gaan bovendien procedureel niet akkoord met een schuldigverklaring van de verdachte waardoor de kans op doodstraf ironisch genoeg kleiner is dan bij een civiele procedure. De laatst uitgevoerde doodstraf door een militaire rechtbank dateert van vijftig jaar geleden.
[Philly.com]

Een ander veelgehoord argument vóór Guantanamo is dat het hier gevangen genomen strijders betreft, ofwel zogenoemde 'enemy combatants'. Een term die verwijst naar vijandelijke strijders van het leger van een land waarmee men in oorlog is. Maar op het moment van de aanslagen waren de Verenigde Staten niet in oorlog, zoals het ook niet aan de orde is dat de hoofdverdachten van 9/11 door de regering van Afghanistan zijn gestuurd. Kortom, de aanslagen voldoen in juridische zin volledig aan de definitie van een criminele daad en niet aan die van een oorlogsdaad. Ook op dit punt ligt (alweer) een civiele rechtsgang het meest voor de hand.

LEGITIMITEIT ONDER VUUR

Zoals dat gaat bij dergelijke spanningen in een constructie, zal de legitimiteit van deze rechtszaak continu onder vuur komen te liggen van rechtsgeleerden, mensenrechtenorganisaties en een publieke opinie die veel verder strekt dan alleen de Verenigde Staten. Alleen al onder de bijna drieduizend doden van de Twin Towers bevonden zich meer dan 90 verschillende nationaliteiten
Een eerlijke en open procesvoering in New York heeft er geen moment ingezeten. Daarvoor waren schade en schande bij het vergaren van bewijsmateriaal tegen de hoofdverdachten te groot. Een belangrijk deel van de uitkomsten van de 911 Commissie, die namens de overheid de toedracht van de aanslagen heeft onderzocht, is gebaseerd op getuigenissen die onder zware marteling zijn verkregen [Newsweek]. Hoofdverdachte Khalid Sheikh Mohammed werd in één maand zelfs 183 maal ondervraagd na een verdrinkingsprocedure die bekend staat als 'waterboarding'. Een procedure waartegen, volgens CIA-deskundigen, geen verzet mogelijk is. KSM heeft gezegd wat ook een kind kon bedenken. KSM, "I make up stories," deed alles om het martelen te laten stoppen. Volgens een gedeclassificeerd rapport in 2009 dreigde de CIA hem ook zijn kinderen te vermoorden [ABCNet]. Experts op het gebied van intelligence beamen dat marteling een uiterst onbetrouwbare methode is voor het bereiken van waarheidsvinding.

COMPLOTDENKERS

Dan zijn er ook de vele vragen die tot op vandaag door de mainstream media worden afgedaan als een domein van complotdenkers, maar waarmee advocaten in de

Noam Chomsky : No Evidence that Al-Qaeda Carried Out the 9/11 Attacks
openheid van een civiele procedure goed aan de weg zouden kunnen timmeren. Bijvoorbeeld: in hoeverre kunnen de VS hardmaken dat 9/11 werkelijk is uitgevoerd door Al Qaeda?

Het probleem voor 'complotdenkers' is dat hun critici van hen vreemd genoeg een alternatieve en coherente complotversie zijn blijven eisen als tegenhanger van het door hen verworpen officiële complot. Alsof het duiden van inconsistenties in een bestaand verhaal niet genoeg is. Maar advocaten hebben daar geen boodschap aan, die maken simpel gebruik van de vele pijnlijke vragen die in het verloop van jaren door deze zogenaamde complotdenkers (in werkelijkheid respectabele ex-medewerkers van geheime diensten, wetenschappers, politici, bouwkundigen, getuigen, klokkenluiders, etc.) zijn uitgezocht en geformuleerd, maar die nooit door de overheid werden beantwoord en evenmin door de media zijn opgepikt.
[Patriotsquestion911.com]

BETROUWBAARHEID VAN BEWIJS

Door marteling verkregen bewijsmateriaal kan door een onafhankelijke civiele rechtbank moeilijk serieus worden genomen. Een bijkomende complicatie is dat alle 92 video-opnamen van de ondervragingen van de hoofdverdachten door de CIA zijn vernietigd [meer op deze site]. Dit ondanks een uitdrukkelijk verbod van zowel rechters als congresleden. Leden van de 911 Onderzoekscommissie hebben achteraf zware kritiek geuit op hun eigen onderzoek. Zo vindt senator en Democraat Bob Kerrey dat zijn commissie te zwaar heeft gesteund op de afgedwongen verklaringen van leden van Al Qaeda [Newsweek].


Voorzitter 9/11 Commissie, Thomas Kean
Voorzitter van de 9/11 Commissie Thomas Kean ging op onbewaakt moment een stuk verder door te verklaren dat zijn commissie was opgezet om te falen.
"Te weinig geld, te weinig tijd en benoemd door de meest partijdige mensen in Washington."

Obama en zijn adviseurs waren uiteraard van al deze zaken op de hoogte. Als presidentskandidaat veroordeelde Obama de martelpraktijken onder Bush hartgrondig en maakte hij de sluiting van Guantánamo tot één van de speerpunten van het morele herstel van zijn land. Het berechten van de hoofdverdachten van 9/11 voor een militaire commissie in Guantanamo is niets minder dan een knieval voor de vuile politiek van zijn voorganger. Een beslissing die zo lang mogelijk is uitgesteld en waarvan minister van Defensie Eric Holder ook nu nog beweert dat het een foute beslissing is, maar dat de regering niet anders kan.

MILITAIRE BERECHTING GUANTANAMO VANAF BEGIN DE ENIGE OPTIE

De regering kan inderdaad niet anders, maar niet vanwege de reden die zij opgeeft, namelijk dat het Congres zozeer heeft tegengewerkt. Zijn argument dat sommige Democraten in het Congres tegen een civiele rechtsprocedure waren gekant is juist. Maar Obama had dit spel, net als bij zijn strijd om alle Amerikanen medisch te verzekeren, in de eerste twee jaren van zijn termijn toen Democraten in beide huizen over een meerderheid beschikten, veel harder en slimmer kunnen spelen [The Trial, New Yorker]. Helaas bleek dat geen optie. Obama zat ingeklemd tussen het vreselijke dilemma van recht en openheid (met uitzicht op een beerput, een morele triomf voor de verdachten en het opdoemen van onwelgevallige informatie, met een vrijwel zekere verschuiving van de publieke opinie tot gevolg) en de 'ongewenste' keuze voor Guantanamo die zijn eigen morele val zou inluiden.

OBAMA/ BUSH

Bush-Obama fusion
Een veelgehoord geluid is dat Obama zijn voorganger Bush ter rechterzijde heeft ingehaald. Inderdaad heeft het bestaande beleid voor de bescherming van klokkenluiders bij Obama al een flinke aderlating moeten ondergaan. Obama: "No Whistleblowing on My Watch." Zijn hoogste adviseur op het gebied van informatie, Cass Sunstein, heeft in een rapport zelfs gepleit voor het cognitief infiltreren van politiek kritische netwerken, zoals actieve groepen op het internet die vragen stellen over de aanslagen van 9/11. Het zijn signalen die vooral karakteristiek zijn voor een politiestaat. Een grotere tegenstelling met Obama's gehamer op transparantie tijdens zijn succesvolle campagneperiode, is bijna niet denkbaar. Ook op het gebied van oorlogsvoering mag Obama zich inmiddels een havik noemen. Amerika's policy op het gebied van over-de-grens-bombarderen en spioneren met behulp van zijn gehate drones (onbemande vliegtuigen), waaronder in Pakistan, is sinds hij president werd enorm verruimd.
[Zie ook Washington's Blog: Is Nobel Peace prize Winner Obama more Brutal than Bush?]

Obama's strategie om de moeilijke boodschap van een militair proces voor de hoofdverdachten van 9/11 aan het volk te verkopen kwam vooral neer op tijdwinning en het benadrukken van zijn bestuurlijke onmacht. De keuze voor Guantanamo valt in dezelfde week waarin Obama zijn digitale verkiezingscampagne voor 2012 startte. Als een slechte beslissing dan toch moest worden genomen, dan maar direct aan het begin van de campagne.


Terug naar begin
TOP

Overzicht
 

    

Toegevoegd op 4 juni 2011
NIEUWE AANKLACHTEN INGEDIEND VOOR VIJF 9/11 VERDACHTEN OP GUANTANAMO
   
Amerikaanse militaire aanklagers hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen Khalid Sheikh Mohammed en vier vermeende samenzweerders, allen gedetineerd op Guantanamo Bay.


Bron: o.a. BBC News, 1 juni 2011


Terug naar begin
TOP

Overzicht

   
Toegevoegd op 5 april 2012

KHALID SHEIKH MOHAMMED (KSM) EN 4 ANDEREN AANGEKLAAGD VOOR AANVAL OP 9/11
Bron: CNN - Khalid Sheikh Mohammed, 4 others charged in 9/11 attack
Vertaling: Waarheid911
    
De Verenigde Staten hebben op woensdag telastleggingen aangekondigd tegen Khalid Sheikh Mohammed, die wordt beschuldigd van het organiseren van de terroristische aanslagen op 11 september 2001, plus vier anderen die zijn beschuldigd van betrokkenheid bij de samenzwering.
"Indien schuldig verklaard kunnen de vijf verdachten worden veroordeeld tot de doodstraf," zegt het Ministerie van Defensie in een verklaring.
In de aanklachten wordt gesteld dat de vijf "verantwoordelijk zijn voor het plannen en uitvoeren van de aanvallen van 11 september 2001, in New York, Washington D.C. en Shanksville, Pensylvania, resulterend in de dood van 2.976 mensen," aldus de verklaring.
Khalid Sheikh Mohammed
Khalid Sheikh Mohammed - Cartoon over de meest bekende foto van direct na KSM's arrestatie. Westers archetype van de Arabische schurk. Een CIA-agent gooide zijn haar in de war voor de foto.
De vijf verdachten worden aangeklaagd voor "terrorisme, vliegtuigkaping, samenzwering, moord in strijd met het oorlogsrecht, het aanvallen van burgers, het aanvallen van burgerobjecten, moedwillig veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel en vernietiging van eigendommen in strijd met het oorlogsrecht. De betrokken autoriteit heeft alle aanklachten naar een gezamenlijk proces verwezen."
De bijeengekomen autoriteit, de Office of Military Commissions, verwees de aanklachten naar een zogenaamde 'capital military commission', hetgeen betekent dat de vijf verdachten bij een veroordeling de doodstraf kunnen krijgen.
 
Opinie Waarheid911

TIMING MEEST OPMERKELIJK AAN HUIDIGE AANKONDIGING

Wie deze webpagina snel doorleest valt direct op hoe veelvuldig de plannen voor dit uitzonderlijke proces zijn gewijzigd en vertraagd. Zelfs zo vaak dat voor deze site werd besloten om niet langer alle berichtgeving hierover te melden. Het zou een onoverzichtelijke bende worden waarbij een groot deel van de informatie spoedig verdampt zou zijn of wederom tegengesproken.


Uitgaande van de huidige berichtgeving en vooral de korte tijdspanne (30 dagen) waarop de vijf verdachten daadwerkelijk voor het eerst moeten voorkomen, lijkt er ditmaal werkelijk iets aan de hand. Gezien de aard van dit proces en de hoeveelheid explosief materiaal tegen de Amerikaanse overheid, denk hierbij aan de verhoormethoden waarbij hoofdverdachte KSM 183 maal werd blootgesteld aan bijna-verdrinking en KSM's woorden dat hij maar wat zei om deze marteling te stoppen (Wall Street Journal).

KSM is berucht om zijn grote ego en opschepperij. Abu Zubaida, de man die KSM aanwees als 9/11 meesterbrein, werd door twee voorname getuigen beschreven als "gestoord, rijp voor het gesticht en een gespleten persoonlijkheid".

Als dit niet genoeg munitie is voor advocaten, bij een proces dat tenminste de schijn moet ophouden van rechtvaardigheid (O, er is veel meer munitie), dan zijn er nog de 92 door de CIA gewiste verhoortapes waarmee men achteraf de betrouwbaarheid van de verhoren door onafhankelijke derden had kunnen controleren. Het is niet verwonderlijk dat deze rechtszaak telkens opnieuw werd uitgesteld.
VERKIEZINGSTIJD
Maar waarom vindt het proces dan nu ineens wel doorgang, elf jaar na de aanslagen en vlak voordat het campagnecircus rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen echt gaat losbarsten? Waarom na zoveel uitstel deze riskante onderneming, waarbij het publiek voor het eerst kennis maakt met de gedoodverfde figuren achter 9/11? Was het niet veel logischer om dit mediacircus over de verkiezingen heen te tillen?

Deze vragen zijn dermate dwingend dat de huidige periode van verkiezingsdrama en wellicht zelfs het dreigende afblazen door het hooggerechtshof van Obamacare, misschien juist de reden van deze timing moet zijn. Dit proces ligt al jaren als een heet hangijzer te wachten op behandeling. Maar wie van de twee leidende politieke partijen, de Republikeinen of de Democraten, zouden onder het komende proces over 9/11 het meest te lijden kunnen hebben? Welke kandidaat profiteert er dan het meest?
De hoofdrechter van de militaire commissie's rechterlijke macht (Military Commissions Trial Judiciary) zal een militaire rechter aan de zaak toewijzen, en de vijf zullen worden voorgebracht bij de marinebasis in Guantanamo Bay op Cuba, binnen dertig dagen nadat ze zijn aangeklaagd.
De actie van woensdag (4 april, red.) is een herziening van aanklachten tegen de beschuldigde samenzweerders. Het leger klaagde Mohammed eerder aan in 2008, maar president Barack Obama brak de zaak af als deel van zijn inspanning om het gevangenencomplex op Guantanamo Bay te sluiten (meer hierover ).
Niet bij machte om Guantanamo te sluiten poogde Obama om de zaak te verplaatsen naar een federale rechtbank in New York in 2009, om vervolgens te belanden in een politieke tornado. Het plan werd losgelaten na (Republikeinse, red.) klachten over kosten en veiligheid.
De Amerikaanse burgerrechtenbeweging (Civil Liberties Union) verzet zich tegen de militaire tribunalen.
Zij "zullen onderwerp zijn van continue aanvallen over rechtmatigheid en vertraging, hun uitkomsten zullen niet worden gezien als rechtmatig. Dat is geen gerechtigheid," stelde de beweging woensdag.
ACLU directeur Anthony D. Romero zei dat de regering bezig is met het maken van een "verschrikkelijke fout door de meest belangrijke terrorisme rechtzaak van deze tijd af te handelen met een tweederangs rechtssysteem."
"Wat voor uitspraak Guantanamo's militaire commissies ook zullen brengen, ze zullen gekleurd zijn door een oneerlijk proces en politieke spelletjes waarmee deze rechtszaken tegen de regels in zijn weggehaald bij federale rechtbanken, die veilig en succesvol honderden terrorismezaken hebben afgehandeld," aldus Romero.
"Militaire commissies werden opgezet voor het bereiken van eenvoudige uitspraken en het verbergen van de realiteit van martelen, niet om een eerlijk proces. Ook al zijn de regels verbeterd, de militaire commissies gaan door met het schenden van de gedragscodes behorend bij een eerlijke rechtsgang, door het toestaan van geruchten en afgedwongen of geheim bewijs."

Bron: CNN
  
Terug naar begin
TOP

Overzicht

   
Toegevoegd op 10 april 2012

VERDACHTEN 9/11 MOETEN OP 5 MEI VOORKOMEN IN HET MILITAIRE GERECHTSHOF OP GUANTANAMO BAY, CUBA


(Zie vorig artikel voor meer informatie over het voorkomen van de verdachten )

Bron: NBC New York - Accused 9/11 Plotters Due to Be Arraigned in Military Court May 5


KIJK HIER VOOR DE DAADWERKELIJKE PROCESHANDELINGEN OP GUANTANAMO:
   

 


W911
 Follow W911    Volg W911 nieuws op Twitter!
meer bij deze site
911 Documentaires

911 Actualiteit & Video
911 Links (zeer uitgebreid)
911 Getuigenis William Rodriguez
WAARHEID 911.VOLKSRANTBLOG.NL