Link naar openingspagina
DONEER! Waarheid911.NL
ZIE
Inhoud
VOOR EEN GEDETAILLEERD OVERZICHT
FEITEN & OMSTANDIGHEDEN
  
1.
Brandweerlieden bij inslagzone WTC2
2. Neergang van de Twin Towers
3. Seismografische data voor explosies Twin Towers
4. Meer aanwijzingen voor explosieven
Hoofdstukken 5 en 6
7. Aanslag Pentagon
8.
United Airlines Vlucht 93
9.
Afwezigheid NORAD
10.
Tijdlijn aanslagen
11.
Lage bezettingsgraad toestellen
12.
Telefoongesprekken in de lucht
13.
Optiehandel American Airlines piekt voor aanslagen
    


HOOFDSTUKKEN 5 - 6
5. GEBOUW 7 (WTC)   

VIERJARIGE STUDIE UNIVERSITEIT VAN ALASKA FAIRBANKS - 2019
BBC VERSLOEG INSTORTING VÓÓR FEITELIJKE INSTORTING
UITHAAL FOXNEWS NAAR TRUTHERS ONTHULT LEUGENS SILVERSTEIN
SILVERSTEIN BIJ HOGE UITZONDERING NIET IN WTC1 OP 9/11
EIGENAAR SILVERSTEIN: "THE SMARTEST THING TO DO IS PULL IT"
INSTORTING WTC 7 VANUIT DIVERSE HOEKEN (VIDEO)
VERKLARING SILVERSTEIN OVER GEBRUIKTE BEWOORDINGEN
FEMA (2002): ROL BRAND BIJ INSTORTING GEBOUW 7 IS ONDUIDELIJK
NIST (2008): WTC7 INGESTORT DOOR NORMALE KANTOORBRANDEN
HET PRINCIPE VAN DETONEREN
GETUIGENISSEN VAN EXPLOSIES

(Kader) BBC versloeg instorting WTC-7 vóór feitelijke instorting
(Kader) Term 'PULL' staat ook voor terugtrekken van personeel

6.
WTC MERKWAARDIGHEDEN

a) Burg. Giuliani gewaarschuwd vóór instorten Twin Towers
 b) Larry Silverstein verzekert WTC weken voor aanslag
  c) Noodzakelijke renovatie Twin Towers
   d) Sein veilig, ondanks hoge concentraties asbest
    e) Vondst 'zwarte dozen' bij WTC verzwegen
     f) Marvin Bush, broer president, hoofd security WTC
      g) Stroomonderbrekingen / Explosieven (reuk)honden uit WTC verwijderd

       h) Grote financiële transacties WTC-computers direct voor aanslagen

(Kader) William Rodriguez, van held tot aanklager
(Kader) Oude media versus nieuwe media

(Kader)
Eerste ontwerpbesprekingen voor WTC7 al in april 2000
(Kader) Zakelijke netwerken Bush sinds WO-II gelinkt aan oorlogsindustrie
(Kader) Grote bedrijven die gelinkt zijn aan de oorlog tegen terrrorisme5) GEBOUW 7 (WTC)
Hoofdstuk overzicht


WTC-complex schematisch   De raadselachtige instorting van het relatief ongeschonden Salomon Brothers Gebouw (WTC-7), zeven uur na het drama met de Twin Towers, vormt één van de voornaamste pijlers van wantrouwen over de terreurlezing die de Amerikaanse overheid over 11 september 2001 naar buiten bracht. Dit op de voet gevolgd door de razendsnelle 'pancake collapse' van de Twin Towers (hfdst. 2), het opzichtig falen van de luchtmacht (hfdst. 9) en de inslag in het Pentagon (hfdst. 7).
Om 17.25 uur zakt WTC 7 ineens als een pudding in elkaar .
Zoals eerder die dag de Twin Towers, verpulvert dit 47 verdiepingen tellende 173,74 meter hoge gebouw in een loodrechte val, alsof plosteling alle dragende structuren zijn weggevallen. Gebouw 7 werd opgeleverd in 1987 en huisvestte een serie geheime en semi-geheime diensten. De Security and Exchange Commission bood plaats aan ondermeer duizenden onderzoeken naar illegale geldtransacties op Wall Street, waaronder die van Worldcom en Enron .
      
Enkele namen van organisaties in het gebouw:

IRS - Regional Counsil
DOD - Departement of Defence
USSS - United States Secret Service
SEC - Securities and Exchange Commission (machtige beurswaakhond)
OEM - Mayor's Office of Emergency Management
CIA - Central Intelligence Agency (Inclusief een geheim kantoor, gevestigd
    onder een andere niet bekend gemaakte naam, bron: CBS-News/ BBC-News)


                                        VOLLEDIGER LIJST VAN HUURDERS

Vergelijking grootte tussen WTC-7 en voetbalveldNaast inlichtingendiensten bood WTC-7 ook plaats aan financiële instituten en verzekeringsbedrijven. Burgermeester van New York, (destijds) Rudolph Giuliani, had in dit gebouw zijn 'noodbunker', speciaal ingericht voor calamiteiten die samenhangen met terreuracties. Dit kantoor op de 23ste verdieping was twee jaar eerer voor 13 miljoen dollar gerenoveerd, had een eigen lucht en water toevoer. Kogel- en bomwerende ramen konden windstoten weerstaan van 300 km/u.
WTC-7 was het verst van de Twin Towers verwijderde gebouw op het WTC-terrein. Na instorting van de torens woedde in WTC-7 een aantal branden die na korte tijd over hun hoogtepunt heen waren, niet werden geblust en in de loop van de dag stabiliseerden tot overzichtelijke brandhaarden.
Op één dag was sprake van een drievoudige primeur. WTC 1, 2 en 7 stortten volledig in na brand. WTC 7 werd niet door een vliegtuig geraakt.
Nooit eerder stortte een wolkenkrabber met stalen constructie na brand (volledig) in, zelfs niet na langdurige felle branden. Ondanks een omstreden rapport meldt FEMA woorden van dezelfde strekking.
Luchtfoto WTC-7 na instorting WTC-1
W
TC-7 na instorting van de tweede Twin Tower (WTC-1)
FEMA (Federal Emergency Management Agency):
"The collapse of these structures is particularly significant in that, prior to these events, no protected steel-frame structure, the most common form of large commercial construction in the United States, had ever experienced a fire-induced collapse. Thus, these events may highlight new building vulnerabilities, not previously believed to exist."
Bron: FEMA Report (Executive Summery page 4) in pdf
Foto WTC-7 (rechtsboven) afkomstig uit NIST interimrapport WTC-7in pdf
WTC-7 stort volledig in. Bankers Trust, dichterbij, blijft wel staan (fotomateriaal en schema's)

Voormalig hoofd NIST Fire Science Division, uit vraagtekens bij onderzoek en eist onafhankelijke toets [21/08/07]
Wetenschappelijke studie naar 14 strijdige punten in officiële verklaring [19/04/08]

WTC-7 en planning


Terug naar begin
TOP

OverzichtVierjarige studie Universiteit van Alaska Fairbanks (UAF)
presentatie was op 3 september 2019
WTC7 kan op 9/11 NIET door brand zijn ingestort!
Op 3 september 2019 kwam na een studie van vier jaar de eindpresentatie van het onderzoek naar het instorten van World Trade Center Building Seven, ofwel WTC 7. Dit onderzoek werd geleid door Professor Civiele Bouwkunde, Leroy Huley van de Universiteit van Alaska Fairbanks


 University Study Concludes: Fire Did Not Bring Down Building 7 on 9/11
 

Lead Researcher
-Dr. J. Leroy Hulsey, Professor of Civil Engineering, University of Alaska Fairbanks
Research Assistants
-Dr. Feng Xiao, Associate Professor, Nanjing University of Science and Technology
-Dr. Zhili Quan, Bridge Engineer, South Carolina Department of Transportation
 

             Waarheid911 Special

                         VOLLEDIG VERSLAG 2019 WTC7 STUDIE, UAF    
Terug naar begin
TOP

Overzicht


         
BBC VERSLOEG INSTORTING WTC-7 VÓÓR FEITELIJKE INSTORTING
(Bekend gemaakt op 27/02/07)
Op 26 februari 2007 dook op GoogleVideo een verbijsterend fragment op uit het BBC-archief. Het bestand werd na enkele uren door Google verwijderd. In die korte tijd was het bestand echter zo veelvuldig gekopieerd dat het nog dezelfde dag verscheen op YouTube en op Prisonplanet.com. Het materiaal betreft een uitgebreid BBC-verslag van het instorten van WTC 7, gedaan op 11 september 2001.
Niets bijzonders, ware het niet dat de instorting van dit nog vrijwel intacte overheidsgebouw pas 26 minuten later zou plaatsvinden. Mijn aanvankelijke vrees (vlak na de voor 911-sceptici controversiële BBC-documentaire "9/11: The Conspiracy Files") dat het hier om streek zou gaan, lijkt ongegrond. Het authentieke bestaan van de beelden wordt door de BBC niet ontkend. BBC meent de tapes inmiddels kwijt te zijn.
Reacties BBC op kritieken over het gevonden archiefmateriaal.
Tijdens het verslag is het enorme gebouw zichtbaar als deel van de toen al gewijzigde skyline. Waar de Twin Towers stonden gaapt een enorm gat. De verslaggeefster ziet het gat (gedeeltelijk) aan voor de plek waar ook WTC-7 had moeten staan. Van belang is te vermelden dat de verslaggeefster slechts doorgeefluik is van de gebeurtenissen en niet primair van eigen waarneming zal zijn uitgegaan. De instorting van WTC-7 werd in beeldtekst als volgt gemeld: "The 47 storey Salomon Brothers Building close to the World Trade Centre has also collapsed." Deze benaming voor wat later WTC-7 of building 7 is genoemd, is correct.
Op een gegeven moment valt bij de BBC de verbinding met de verslaggeefster weg. Indien de verbinding niet was verbroken zou het betreffende gebouw na nog ongeveer vijf minuten (exact rechts van haar gezicht) zijn ingestort.

ACTIEVE BETROKKENHEID BBC ERG ONWAARSCHIJNLIJK - toch rijzen er vragen
Vollediger verslag

Beweringen van sommige 911-sceptici dat de BBC deel uitmaakt van een complot zijn voorbarig. Het opduiken van dit soort beeldmateriaal is hiervoor lang geen bewijs. Meer waarschijnlijk heeft de programmaleiding een blunder willen verdoezelen of erger: het niet aangedurft om de toedracht van de verkeerde informatie verder uit te zoeken.
Belangrijkste vraag is nu van wie de BBC de informatie in handen kreeg; waarom voorkennis achteraf niet is gemeld, of gebruikt bij analyse van de omstreden gebeurtenissen. De BBC meldt op haar website dat de tapes kwijt zijn. Later is dit weer herroepen en blijken de banden weer terecht.


                         VOLLEDIG VERSLAG BBC TAPESToegevoegd op 30 April 2010:
Harde aanval FoxNews op 9/11 Waarheidsbeweging bevestigt onbedoeld de intentie van Silverstein om WTC-7 gecontroleerd op te blazen
FoxNews: Shame On Jesse Ventura!
    
In een harde aanval op voormalig gouverneur van Minnisota, Jesse Ventura , en zijn streven om openstaande vragen omtrent de toedracht van 9/11 boven tafel te krijgen, onderschrijft FoxNews het gelijk van de critici van het officiële 9/11 verhaal. Ventura had niet beter kunnen worden bediend dan zijn grootste criticaster nu gedaan heeft. De denkfout die hieraan ten grondslag ligt kan slechts het gevolg zijn van de veronderstelling dat een gecontroleerde sloop te realiseren valt in enkele uren tijd. In werkelijkheid vergt zoiets een wekenlange voorbereiding.

Jesse Ventura
Jesse Ventura
Van belang is dat FoxNews hiermee onbedoeld bevestigt wat eigenaar Silverstein van het WTC-complex in een PBS uitzending al op 10 september 2002 beweerde, maar later categorisch ontkende, namelijk dat hij op 11 september 2001 besloot om WTC-7 'veiligheidshalve' naar beneden te laten halen.
Meer hierover in het volgende stuk: "SILVERSTEIN: The smartest thing to do is pull it"

In zijn artikel "Shame on Jesse Ventura!"(22 april 2010) beschrijft de auteur, Jeffrey Scott Shapiro, wat hij van officials vernam tijdens zijn aanwezigheid op 9/11 nabij Gebouw 7, kort voordat hij het zag instorten:


   
Jeffrey Scott Shapiro
Shapiro/ Fox
Gouverneur Ventura en vele 9/11 "Truthers" beweren dat explosieven van de overheid 's middags de instorting van Gebouw 7 hebben veroorzaakt. Dit is onjuist. Ik weet dit omdat ik mij herinner hoe ik alle 47 verdiepingen van Gebouw 7 plotseling en geruisloos voor mijn ogen zag verpulveren. Kort voordat het gebouw intortte, werd mij door enkele politieagenten van de NYPD en medewerkers van Con-Edison verteld dat Larry Silverstein, de project-ontwikkelaar van One World Financial Center, aan de telefoon was met zijn verzekeringsmaatschappij om te zien of zij de gecontroleerde sloop van het gebouw wilden goedkeuren, aangezien de fundamenten reeds onstabiel waren en het verondersteld werd in te storten.
 
  Interview: Larry Silverstein op 9/11 bij uitzondering niet in WTC1

  
Terug naar begin
TOP

Overzicht


EIGENAAR SILVERSTEIN: "The smartest thing to do is pull it"
Gebouw 7 met zichtbare vuurhaarden.
Klik op foto voor meer beeldinformatie
De eigenaar van het gebouw, Larry Silverstein, zal na de aanslagen melden dat instortingsgevaar zo reëel was geworden dat hij samen met deskundigen besloot om het gebouw neer te halen. Silverstein:
"The smartest thing to do is pull it. And they made that decision to pull and we watched the building collapse."
Het filmfragment (linksonder) werd op 10 september 2002 uitgezonden door PBS documentary voor de serie "America Rebuilds".
'Pull it' is jargon voor het met explosieven 'gecontroleerd' neerhalen van een gebouw. Een dergelijke operatie vergt een nauwgezette voorbereiding waarbij specialisten springladingen aanbrengen. Ontstekingen vinden uitgekiend plaats zodat het gebouw tijdens het vallen zoveel mogelijk naar binnen valt. Een dergelijke ingreep kost weken voorbereiding.
Gebouw 7, zij-aanzicht
Klik foto voor bovenaanzicht

  Fragment met uitspraak Silverstein (duur: 0:27)
  ("The smartest thing to do is pull it" )
 
  WTC 7 "zou worden neergehaald " (MSNBC - duur: 2:05)
  Commentaar van FDNY lieutenant David Rastuccio

  TV Advertentie - RememberBuilding7.org
 
  WTC 7 video compilatie van instortingen


De dichtst bij de wtc-7 staande toren (wtc1) is zojuist ingestort. Zie relatief lichte beschadigingen bovenaan de rechterzijde van wtc-7

Meer informatie over de beschadiging van vergelijkbare gebouwen rondom wtc-7 op de Waarheid911 Special.
   

Terug naar begin
TOP

Overzicht


   
VERKLARING SILVERSTEIN OVER GEBRUIKTE BEWOORDINGEN
FEMA: "Geen actie tot handmatige brandbestrijding ondernomen door brandweer."

Veel later, op 9 september
2005
, is Silverstein via zijn woordvoerder, Mr. Dara McQuillan, op de uitspraak teruggekomen. Nu wordt verklaard dat "pull it" betrekking had op het terugtrekken van brandweerlieden die bezig waren de vuren (tevergeefs) onder controle te krijgen. Als terugtrekkend object voor 'Pull it' gebruikt McQuillan de term "firefighting operations". Hoewel deze uitspraak sterk wringt met de context van Silverstein's eerdere verklaring is deze ook strijdig met de officiële lezing van FEMA.

FEMA: "(...) WTC 7 collapsed approximately 7 hours after the collapse of WTC1. Preliminary indications were that, due to lack of water, no manual firefighting actions were taken by FDNY." VERTALING: "WTC7 stortte in ongeveer 7 uur na de instoring van WTC1. Aanwijzingen voorafgaand geven aan dat, door gebrek aan water, geen actie tot handmatige brandbestrijding is ondernomen door FDNY (brandweer New York)."

DE TERM 'PULL' STAAT OOK VOOR TERUGTREKKEN VAN PERSONEEL
 
D
e term 'Pull' wordt eveneens gebruikt om personeel terug te trekken uit bedreigde zones. Hoewel de context waarin Silverstein de volledige term 'pull it' gebruikt uitdrukkelijk niet wijst op het terugtrekken van personeel, is 'pull' in die laatste context wel gebruikt in getuigenissen door brandweerlieden voor de New York Times.
Personeel van de brandweer is, volgens meerdere bronnen (New York Times, Popular Mechanics en FEMA) niet in Gebouw 7 aan het werk geweest (lees ook linkerkolom).

In samenvattingen van de New York Times wordt expliciet gesproken van zware schade aan gebouw 7, iets wat debunkers steeds hebben verklaard, zonder daarmee enigszins duidelijk te maken hoe het gebouw zo snel, zo symetrisch en zo volledig kon instorten.

Bron: 911Research, samenvattingen NYT

Bron: FEMA, World Trade Center Building Performance Study; Chapter 5.
Bron statement Mr. Dara McQuillan
: 911-Research.

Larry Silverstein bij hoge uitzondering niet in WTC1 op 9/11
Larry Silverstein verzekert WTC zes weken voor de aanslag
    

FEMA (2002): Rol brand bij instorting WTC-7 is onduidelijk

Het instorten van Gebouw 7 is door de 911 Commissie geheel genegeerd. FEMA stelt over WTC-7 dat de totale opslag aan diesel een groot potentieel aan energie bevatte, maar dat zelfs de beste theorie over een dergelijke oorzaak een lage waarschijnlijkheid heeft. Over de details van de branden en hoe ze het instorten van het gebouw konden veroorzaken, is dan ook niets bekend. Nader onderzoek zal een oorzaak moeten uitwijzen. Iets wat (in 2008) nog steeds niet is gebeurd. FEMA: "(...) The specifics of the fires in WTC 7 and how they caused the building to collapse remain unknown at this time. Although the total diesel fuel on the premises contained massive potential energy, the best hypothesis has only a low probability of occurrence."
    B
ron: FEMA, 2002, Observations & Findings, 8.2.5.1 [Chapter 5] in pdf.


NIST meldt op 18 december 2007 in een tussenrapport het volgende over de opslagtanks in Gebouw 7: "The working hypothesis is based on an initial local failure caused by normal building fires, not fires from leaking pressurized fuel lines or fuel from day tanks."
     Bron: NIST, 2007, WTC 7 Technical Approach and Status Summary, page 6
    Medio juli 2008 is het eindrapport gepland over de instorting van WTC7.
    [Ook dit rapport heeft het soort instorting van WTC7 niet kunnen verklaren, red.]NIST (2008): WTC7 INGESTORT DOOR NORMALE KANTOORBRANDEN

(MAAR NIST WEET NIET WAAROM)

Na alle aanhoudende druk stelt zelfs NIST (National Institute of Standards and Technology) in het definitieve rapport over WTC7 (2008), dat de wolkenkrabber door normale kantoorbranden is ingestort. Iets wat niet eerder in de geschiedenis van wolkenkrabbers was voorgekomen.

 WTC7: NIST Finally Admits Freefall
"Fires for the range of combustible contents in WTC 7 – 20 kg/m2 (4.0 lb/ft2) on Floors 7 to 9 and 32 kg/m2 (6.4 lb/ft2) on Floors 11 to 13 – persisted in any given location for approximately 20 min to 30 min."
- NCSTAR 1A pg 47 [pdf pg 89]
"The collapse of WTC 7 represents the first known instance of the total collapse of a tall building primarily due to fires."
- NCSTAR 1A pg 47 [pdf pg 89]
"Other than initiating the fires in WTC 7, the damage from the debris from WTC 1 had little effect on initiating the collapse of WTC 7."
- NCSTAR 1A p. xxxvii

NIST GEEFT VRIJE VAL TOE
NIST heeft de vrije val uiteindelijk toegegeven en zegt het zelf niet te kunnen verklaren.
Een gebouw dat door brand en lokale schade instort zal nooit symmetrisch vallen, aangezien de valbeweging vanzelf de weg van de minste weerstand vindt. Die weg is nooit loodrecht en symmetrisch naar beneden omdat dit juist de weg is van de meeste weerstand. Ieder gebouw is ontworpen om in de richting van de zwaartekracht de meeste weerstand te ondervinden.
WTC7: NIST Finally Admits Freefall (Part 1, Part 2 + frauduleuze free fall berekening, Part 3)

     


PRINCIPE VAN DETONEREN
BRON: SCIENCE.HOWSTUFFWORKS.COM
Nieuwe beelden getuigenissen explosies 9/11  [2010 - HULIQ]
GETUIGENISSEN EXPLOSIES
Op portofoongesprekken van reddingswerkers zou duidelijk zijn dat ook in de Twin Towers series van explosies zijn gehoord. Hiervan is officieel melding gemaakt. Brandweermannen vergeleken het met explosies passend bij het gecontroleerd neerhalen van gebouwen.

I
n de film 9/11 van de Naudet broers, gefilmd vanaf de eerste aanslag op de Noordtoren en voor het eerst uitgezonden op CBS (10/03/02), praten brandweermannen opgewonden over series van explosies. Bij de montage van die film was er van openlijke twijfel over de aard van de aanslagen toen nog geen sprake.
9/11: Blueprint for Truth - WTC Building 7 - 10 minute Segment
Veel getuigenissen zijn opgetekend in de documentaire "What's The Truth?."
De bekendste getuigenis over explosies komt van  William Rodriguez, sleutelhouder van het WTC op 9/11.

Graeme MacQueen preciseert getuigenonderzoek David Ray Griffin

MEER GETUIGENISSEN EN AANWIJZINGEN VOOR EXPLOSIES
Getuigenissen explosies opgetekend door New York Times
Getuigenissen genegeerd
Danny Jowenko, Nederlands sloopexpert
Grote brand WTC-1 in 1975 (geen structurele schade)

  

Terug naar begin
TOP

Overzicht

6) WTC - MERKWAARDIGHEDEN
Hoofdstuk overzicht


Op het WTC-terrein speelden een aantal niet te missen toevalligheden.
Een selectie:

a) Burg. Giuliani gewaarschuwd vóór instorten Twin Towers
 b) Larry Silverstein verzekert WTC weken voor aanslag
  c) Noodzakelijke renovatie Twin Towers
   d) Sein veilig, ondanks hoge concentraties asbest
    e) Vondst 'zwarte dozen' bij WTC verzwegen
     f) Marvin Bush, broer president hoofd security WTC
      g) Powerdowns / Explosieven (reuk)honden uit WTC verwijderd

       h) Grote financiële transacties WTC-computers direct voor aanslagen
  
WILLIAM RODRIGUEZ Van held tot aanklager
William Rodriguez was op 11 september 2001 concierge en sleutelhouder (masterkeyholder) van de Twin Towers. Hij werkte twintig jaar in de torens en wist er elk geluid te plaatsen. Hij leidde op 9/11 de brandweer door de Noordtoren. Rodriguez is urenlang door de 911 Commission achter gesloten deuren ondervraagd. CNN heeft een dag met hem gefilmd, maar met zijn informatie is nagenoeg niets gedaan. Ook de FBI wil niets van hem weten.
William Rodriguez met George BushTijdens het bezoek van Rodriguez aan Nederland, in mei 2005 en later in 2007, heb ik hem persoonlijk kunnen spreken. Hoe subjectief ook, bij Rodriguez twijfelde ik bij zijn verhaal geen moment aan de zuiverheid van zijn motieven. Zeker is dat hij op 9/11 een groot aantal levens heeft gered waarbij hij steeds opnieuw het gebouw in ging. Hij was, naar wordt aangenomen, de laatste levende die de Noordtoren verliet. Hij overleefde de instorting door onder een brandweerwagen te kruipen.
Rodriguez werd kort na de aanslagen door Bush onderscheiden. Maar hij is ook de voornaamste aanklager van de president, omdat hij weet heeft van grote explosies en andere feiten die in Amerika maar weinigen willen horen.

    
Meer op Waarheid911:
William Rodriguez over 9/11 (American Scholars Symposium)
           a) Burgermeester Giuliani gewaarschuwd voor instorten Twin Towers
       Direct na de eerste aanslag op WTC1 nam Rudolph Giuliani (toen burgemeester) plaats in de Mayor's Office of Emergency Management (OEM ), gezeteld in WTC7 op de 23ste verdieping. Hier hoorde hij nog voordat de eerste instorting een feit was dat de Zuidtoren
zou gaan vallen. Deze toren (ook wel WTC2) werd als tweede geraakt, maar viel als eerste. Vervolgens evacueerde Giuliani zichzelf en mensen uit zijn gevolg uit WTC7, zijn hoofdkwartier, waaronder commissarissen van brandweer en politie. Giuliani zei dit in een interview met ABC-News. Deze uitspraak heeft hij nooit herhaald of toegegeven.
Rudolph Giuliani heeft zijn uitspraken na 11 september nooit herhaald: whatreallyhappened.com
     
Audiofragment van interview met uitspraak Giuliani
Transcript van uitspraak Giuliani:
“I went down to the scene and we set up headquarters at 75 Barkley Street, which was right there with the Police Commissioner, the Fire Commissioner, the Head of Emergency Management, and we were operating out of there when we were told that the World Trade Center was going to collapse.

And it did collapse before we could actually get out of the building, so we were trapped in the building for 10, 15 minutes, and finally found an exit and got out, walked north, and took a lot of people with us.”
Giuliani Gets Exposed As Fraud by Firefighters - Bungled Preparation in Years After 1993 WTC Attack
    
PDF - NYTimes - Joseph Pfeifer, Battalion Chief (FDNY):
"But right before the south tower collapsed, I noticed a lot of people just left the lobby, and I heard we had a crew of all different people, high-level people in government, everybody was gone, almost like they had information that we didn't have."
     
Hoe kon Giuliani of iemand anders weet hebben van een komende instorting? Nooit eerder was een wolkenkrabber na een brand ingestort. Zelfs niet na langdurige felle branden. Ook de 343 brandweermannen, tijdens de waarschuwing aan Giuliani nog in de torens, hadden geen flauw benul dat zoiets zou kunnen gebeuren.
       
Bron met transcriptie en ABC-Newsfragment over Giuliani: whatreallyhappened.com
Het ABC-interview en ondersteunende transcripties New York Times: 911Research
Meer over de Twin Towers op deze website vanaf hoofdstuk 1
     
TOEGEVOEGD op 27/02/07: BBC-FRAGMENT OPGEDOKEN.
GEDETAILLEERD BBC-VERSLAG INSTORING WTC7 BLEEK 26 MINUTEN TE VROEG. HET GEBOUW STOND NOG
VOLLEDIG OVEREIND.

     
oude media versus nieuwe mediaOUDE MEDIA versus NIEUWE MEDIA
Nieuwsbronnen die geacht werden betrouwbaar te zijn hebben zichzelf voor een grote groep van kritische en betrokken nieuwsconsumenten gediskwalificeerd. Oude nieuwsmedia gaven gebeurtenissen niet alleen vertekend en onevenwichtig weer, ze reageerden evenmin op correcties vanuit het publiek. Het gezagsvacuum dat zo in de nieuwsverslaggeving ontstond is gecompenseerd door tegendraadse stromen van informatie op het internet. Verschil met de oude media is dat lezers via internet veel sterker kunnen participeren. Grotere verscheidenheid en een sterk wisselende kwaliteit heeft het beoordelen van deze informatie lastiger gemaakt, terwijl de betrokkenheid van lezers evenals hun scherpte is toegenomen. Louter op gezag wordt hier nog maar weinig geaccepteerd.
 

Terug naar begin
TOP

Overzicht

   
       b) Larry Silverstein huurt en verzekert WTC zeven weken voor aanslag
       Larry Silverstein tekent op 24 juli 2001, zeven weken voor de aanslagen, een contract van 3,2 miljard dollar om het hele WTC-complex voor 99 jaar te huren. Dit betroffen de Twin Towers (WTC 1,2), WTC gebouwen 4 en 5 en een groot oppervlak aan onroerend goed. WTC 7 en het nabij gelegen Equity Building was toen al in zijn bezit. Het contract dat op 24 juli 2001 van kracht werd bevat een verzekering van 3,5 miljard dollar, specifiek voor terroristische aanslagen.
BusinessWeek
suggereert een oververzekerd bedrag door op 5 oktober 2001, onder de kop The Process of Creating a Ruin", een uitreksel te plaatsen uit het boek "Divided We Stand" van Eric Darton. De tekst, daterend uit 1999, laat geen spaan heel van het WTC als een succesvol ondernemersobject.
Interview met Eric Darton over zijn boek: September 11, 2001 Revisited


Instorting WTC-toren en uitstoot asbest
BusinessWeek: "From an economic standpoint, the trade center -- subsidized since its inception -- has never functioned, nor was it intended to function, unprotected in the rough-and-tumble real estate marketplace."

Kocht Silverstein een kat in de zak?
Na de aanslagen dient Silverstein een claim in voor een vergoeding van
7 miljard dollar. Hij verzekerde zich weliswaar voor een bedrag van 3,5 miljard bij terroristische aanslagen, maar laat zijn advocaten bepleiten dat er sprake is van twee terroristische aanslagen! Eén op de Noord- en één op de Zuidtoren.
Verzekeringsmaatschappij Swiss Re
heeft voor de rechter betoogd dat de WTC-aanslagen gezien moeten worden als één terroristische daad. Na een voor Silverstein eerder negatief vonnis, bepaalde een federale jury op 6 december 2004 dat inderdaad gesproken moet worden van een dubbele terroristische aanval. Door deze uitspraak lijkt Silverstein te kunnen uitzien naar een uitbetaling van 4,6 miljard dollar. Behalve Swiss Re zijn nog 23 verzekeringsmaatschappijen bij deze uitbetaling betrokken.
Silverstein's contract bevat tevens een clausule die hem het recht geeft om het WTC opnieuw op te bouwen.
     
Bronnen: forbes.com, Associated Press en Wall Street Journal
Bron + referenties: 911Research: Ownership, Control, and Insurance World Trade Center
Meer Larry Silverstein: Bevestiging van bedoeling van Silverstein om WTC7 op te blazen
 
    

TOEGEVOEGD OKTOBER 2017
EERSTE ONWERPBESPREKINGEN VOOR 'NIEUW' WTC7 AL IN APRIL 2000
Zeventien maanden voor 9/11 vonden de eerste besprekingen plaats over het ontwerp van een nieuw WTC7. Het commandocentrum van Giuliani op de 23ste verdieping was vlak daarvoor, in 1999, voor 13 miljoen dollar verbouwd.
Silverstein zegt dat de eerste ontwerpbesprekingen plaatsvonden in april 2000. Hij huurde het hele WTC-complex voor 3,2 miljard voor 99 jaar, ZEVEN WEKEN voor de aanvallen. Dat was dus eind juli 2001. Het complex stond bekend als een financiële ramp. Silverstein verzekerde het voor 3,5 miljard, vooral tegen terroristische aanslagen. Na de aanvallen verdubbelde hij zijn vordering omdat, zoals hij redeneerde, er twee aanvallen waren.
Event Chronicle: Silverstein redesigned WTC 7 year before 9/11


          c) Noodzakelijke renovatie Twin Towers
      De Twin Towers waren toe aan een ingrijpende renovatie van miljarden dollars. Tonnen asbest moesten hierbij worden verwijderd. Dit was jarenlang een punt bij onder meer de Port Authority , die aandrong de gebouwen om wettelijke redenen (het asbest probleem) te slopen. Hoewel sloop na een latere uitspraak door de rechter werd verboden is renovatie tot het einde toe (9/11) te kostbaar gebleken.
Dit gegeven was bij aankoop door Silverstein uiteraard bekend.
Larry "Lucky Larry" Silverstein - InformationLiberation.com
On 9/11: Was the Asbestos-Laced World Trade Center "Disposable"? - LookingGlass News

  
Terug naar begin
TOP

Overzicht

    
           d) Sein veilig, ondanks concentraties asbest
      Ondanks hoge concentraties asbest en andere giftige stoffen gaven de autoriteiten een week na 11 september het 'sein veilig'. De havenautoriteit, die tot zeven weken voor de aanslagen eigenaar was van het WTC, had in het verleden aangedrongen op sloop van de torens vanwege grote hoeveelheden verwerkte asbest. Waarschuwingen van EPA
(Environmental Protection Agency) en de New York City Health Department werden niettemin onder druk van het Witte Huis bijgesteld om Wall Street snel te kunnen heropenen, aldus een intern EPA-rapport uit 2003.
9/11 workers on Ground ZeroWall Street heropende op 17 september. Buurtbewoners klaagden toen al over een brandende huid en pijn aan de luchtwegen. First responders werkten vanaf het begin zonder speciale bescherming
- WNYC.news.
Zie ook de 2008 filmdocumentaire "The Elephant in the Room"
Recentie: "The Elephant in the Room"
Bijgestelde verklaringen EPA:
"D
e raad voor de kwaliteit van het milieu van het Witte Huis (White House Council on Environmental Quality) overtuigde EPA om bemoedigende verklaringen toe te voegen en waarschuwende verklaringen uit persberichten te schrappen," zegt het rapport van EPA's interne toezichthouder. Het rapport stelt ook dat problemen van nationale veiligheid en de wens om Wall Street te heropenen, eveneens een rol speelde in EPA's verklaringen over de kwaliteit van de lucht.
    
EPA verkondigde exact een week na de aanslagen dat de lucht bij het WTC veilig kon worden ingeademd - "The air is safe to breath and their water is safe to drink" - terwijl metingen op dat moment een heel andere conclusie rechtvaardigden. Driekwart van de hulpverleners lijdt inmiddels aan ernstige chronische aandoeningen, voornamelijk aan de luchtwegen, en aan vormen van kanker. Een groot aantal mensen (ca. 1000 in 2010) is hieraan overleden.

     
Bronnen o.a.: AD , BBC-News
Bronnen over het EPA-rapport, EPA , LA-Times , CBS-News
Intrepid Rep.: 9/11 first responder death toll nears 1,000 [April 2010]
     
          e) Vondst 'zwarte dozen' bij WTC verzwegen
      Volgens verklaringen van twee brandweermannen zijn drie van de vier 'zwarte dozen' teruggevonden in de puinhopen van het WTC. Het 911 Commission Report meldt in hoofdstuk 1, voetnoot 76:
(...) de CVR (Cockpit Voice Recorder) en de FDR (Flight Data Recorder) van American 11 (Noordtoren) en United 175 (Zuidtoren) zijn niet gevonden, en de CVR van American Flight 77 (Pentagon) is ernstig en onherstelbaar verbrand."
Mike Bellone en Nicholas DeMasi, de één eervol onderscheiden en de ander gepensioneerd, claimen tegenover American Free Press (AFP) drie van de vier recorders te hebben gevonden. Bellone deed eerder bergingswerk na de ramp met Spaceshuttle Columbia. Bij het zien van één van de recorders achter in de terreinwagen van collega DeMasi, legden FBI agenten hem direct een zwijgplicht op. Deze brandweermannen zijn nooit door de 911Commissie gehoord. Ook sommige collega's zouden de recorders hebben gezien. DeMasi en Bellone respecteren hun beslissing om hun zwijgplicht te handhaven.

Bron: American Free Press: BLACK BOX COVER-UP
     
NTSA: "We hebben ze alle vier."

Mike Bellone, Dale Leppard en Dave Lindorff
In Jesse Ventura's 9/11: Conspiracy Theories
Voormalig Navy SEAL en later gouverneur van de staat Minnesota, Jesse Ventura, presenteerde op 9 december 2009 zijn "Conspiracy Theories" over 9/11.

Dale Leppard, een vliegrampdeskundige, bevestigt in de uitzending [op 02:10 in de video] dat het extreem ongebruikelijk is dat zwarte dozen na een crash niet worden gevonden.
Dave Lindorff
, een onderscheiden onderzoeks-journalist, stelt off the record van het NTSA (National Transport Safety Adminstration) te hebben vernomen dat alle vier de zwarte dozen (Vluchten 11 en 175) in hun bezit waren en nu in beheer zijn van de FBI [op 03:20].

Brandweerman Mike Bellone openbaart onder bescherming van een hoge kijkdichtheid (1.8 miljoen) dat, volgens supervisors (vluchtleiding) van Vlucht 11, al voor het opstijgen bekend was dat er kapers in de cockpit aanwezig waren (Fragment Bellone op 4min.10 | Episode 2 deel 5).
Helaas ging bovenstaand fragment verloren nadat VIMEO mijn volledige (betaalde) videoarchief over 9/11 vernietigde. Dit was in 2013. Betreffende fragment heb ik nergens meer kunnen terugvinden. Hier een nieuwe link met Mike Bellone. Een getuigenis over de gevonden zwarte boxen bij de Twin Towers:
Mike Bellone bij Jesse Ventura, TruTV
Serienummers FDR's niet vrijgegeven — 26 feb '08
V
an de vier vliegtuigen die volgens de Amerikaanse regering betrokken waren bij de aanslagen op drie lokaties, en waarvan ook de registratienummers bekend zijn, zijn geen bewijzen vrij gegeven die de betrokkenheid van deze specifieke toestellen kunnen bevestigen. Dat serienummers van officieel gevonden vluchtrecorders (Vluchten 77 en 93) niet bekend zouden zijn gemaakt, is volgens deskundigen zeer ongebruikelijk.
Deze informatie komt van een individuele onderzoeker die achterhaalde dat een verzoek van de Federal Aviation Administration (FAA) aan de National Transportation Safety Board (NTSB) om de laatst bekende serienummers van de flight data recorders, maar ook van andere componenten behorende bij de betrokken toestellen, in strijd met de wet zijn genegeerd. Het verzoek door de FAA werd gedaan met een beroep op de Freedom of Information Act (FOIA) .
Volgens onderzoekers van de NTSB komt het zelden voor dat bij een gecrasht toestel de gegevens voor identificatie niet opduiken. Wanneer dat wel gebeurt worden fabrikanten geraadpleegd van wel geïdentificeerde onderdelen om de identiteit van het gecrashte toestel alsnog aan te tonen.
 Bron met uitgewerkt artikel: 911Blogger
Aircraft Parts as a Clue to their Identity: Fysics911.net
   
                  
     
ZAKELIJKE NETWERKEN BUSH SINDS WO-II GELINKT AAN OORLOGSINDUSTRIE

How Bush's grandfather helped Hitler's rise to power (Guardian)
De Nederlandse banden van Bush
(Netwerk Archief - Uitzending 8/5/05)
Hoe staalbaron Thyssen & Prescott Bush Hitler groot maakten
“Bush - Nazi Dealings Continued Until 1951” - Fed. Documents
   
De zakelijke en vriendschappelijke connecties van de familie Bush in het Midden-Oosten zijn talrijk, zo ook in Saoedi-Arabië waar samenwerking met de allerrijksten is geculmineerd in hechte banden met de Bin Laden familie en een prominente plaats binnen de Carlyle Group , een oosters investeringsfonds met o.a. vestigingen op Pennsylvania Avenue in Washington DC, halverwege tussen Witte Huis en Capitol.

      
Drie generaties Bush
Drie generaties. Vlnr: George Walker Bush, George Herbert Walker Bush en Prescott Sheldon Bush (zoon, vader en grootvader)

De familie Bush heeft een traditie van participeren in machtige geldlobbies. Prescott Bush , vader van George Herbert Walker Bush (1e president) en grootvader van George Walker Bush (2e president) verkreeg na 1926 zijn eerste fortuin als vice-president van Harriman & Co , hem in de schoot geworpen door schoonvader George Walker.

Na een fusie in 1931 met een Britse investerings-maatschappij, Brown Brothers & Harriman , vergaarde hij een fors aandeel in de Poolse mijnindustrie, de Consolidated Silesian Steel Corporation. Dit bedrijf was voor meer dan zestig procent vertakt met connecties van Heinrich Himmler, die er zijn beruchte Schutzstaffel (SS) mee financieerde (In de eerste oorlogsjaren verdiende Bush flink aan Joodse dwangarbeid in de ertsmijnen van Auschwitz).
Logo Vereigigte Stahlwerke
Logo Vereinigte Stahlwerke
Via een ingewikkelde constructie gaf Prescott Bush leiding aan het financieren van het Duitse staal (Vereinigte Stahlwerke) waarmee Hitler in een failliet Duitsland in een razend tempo een zware oorlogsindustrie wist op te bouwen. Honderden miljoenen aan bewapeningswinst zijn via Nederland (Rotterdam) doorgesluisd naar de Verenigde Staten waar, in 1934, Prescott Bush inmiddels ook directeur was van de Union Banking Corporation (UBC).

Eenduidige structuren worden zichtbaar wanneer men moet constateren dat zowel de oorlog in Irak (afgedwongen gevolg van 9/11) als participatie in grote privé-investeringsmaatschappijen er ook ditmaal toe leiden dat buitensporige winsten worden gegenereerd in de richting van dezelfde familie.
Marvin Bush, broer president was hoofd security WTC

Enkele grote bedrijven die gelinkt zijn aan de oorlog tegen terrorisme (zoals de oorlog in Irak).
     
Paladin Capital: 1e prioriteit is investeren in bedrijven met directe oplossingen tegen terroristische aanslagen. Opgezet drie maanden na 11 september. Grote opdrachtgever: de Amerikaanse regering. Directeur: James Woolsey , voormalig CIA baas en invloedrijk adviseur van George Bush.

Kellogg Brown & Root: dochtermaatschappij van Halliburton, verkreeg grote opdrachten en contracten in het post-Saddam-Irak. Grote opdrachtgever: het Ministerie van Defensie. Voormalige baas van Halliburton: Dick Cheney , vice-president van de Verenigde Staten.
Donald Rumsfeld
PIC: noseconenews.blogspot.com

ABB
: Europese ontwerpgigant voor o.a. nucleaire installaties. Verkreeg in 2000 een contract t.w.v. £125miljoen ($200m) voor twee 'light water reactors' (watergekoelde nucleaire reactoren) voor Noord-Korea. 'Non-executive director' was Donald Rumsfeld , van 2001 tot eind 2006 Minister van Defensie. In 2002 verklaart Rumsfeld Noord Korea tot deel van de as van het kwaad.

Trireme: investeert in bedrijven die handelen in voor de Homeland Security waardevolle producten. Het bedrijf zond een brief aan Saudi wapendealer Adnan Kashoggi met het argument dat angst voor terrorisme de vraag in Europa, Saudi Arabië en Singapore flink zou doen toenemen. Bedrijfspartner is Richard Perle , invloedrijk lid van het Pentagon's Defence Policy Board.

Bronnen:
The Guardian/ The Observer
The London Independent
Niagara Falls Reporter (New York)

    
Defense contractor CEOs see pay double since
9/11 attacks:

Uit twee studies (Institute for Policy Studies
en United for a Fair Economy) zou blijken dat hoofdaannemers van direct aan defensie gelieerde bedrijven in de VS, sinds 11 september 2001 hun inkomsten zagen verdubbelen. Bron: Associated Press, 29/08/06, links o.a.

CBS News [broken link] en FOX-news
.
Terug naar begin
TOP

Overzicht
 
Vluchtrecorders zijn ontworpen om zware crashes
te kunnen weerstaan en uitgerust met diverse bakens om te kunnen worden opgespoord. Het is zeer uitzonderlijk wanneer in een relatief beperkt crashgebied als het WTC dergelijke apparaten niet kunnen worden gelokaliseerd, zoals officieel over de recorders van Vluchten 11 en 175 is medegedeeld
.
De inhoud van alle recorders (CVR's en FDR's) bleef voor het publiek geheim tot augustus 2006. Toen publiceerde het National Security Archive (NSA)
eindelijk de NTSB rapporten aangaande vliegroutes en onderzoeken van Vlucht 93 en Vlucht 77 (Pentagon). Gegevens van Vlucht 11 en Vlucht 175 blijven niettemin geheim. Volgens de autoriteiten zijn deze recorders nooit gevonden. Dit wordt tegengesproken door diverse serieuze bronnen
.
Eerder hadden de autoriteiten beweerd dat geen van de recorders (behalve de voicerecorder van Vlucht 93) konden worden hersteld.
Meer informatie en bronnen: 911Research
Uitgebreide informatie over de FDR van Vlucht 77
De Transcriptie van CVR Vlucht 93 is vrijgegeven op 12 april 2006

Source Picture: PrisonPlanet.com
    
    
Terug naar begin
TOP

Overzicht

      
Marvin Bush         f) Marvin Bush, broer president, was hoofd security WTC
     Marvin Bush , jongste broer van President George Walker Bush, zou volgens de 911-documentaire "Loose Change 2nd Edition" tot en met 10 september 2001 hoofdverantwoordelijke zijn geweest voor de beveiliging op het WTC-terrein. Dit wordt gestaafd door een uitspraak van de huidige topman van het verantwoordelijke bedrijf, Barry McDaniel. Het bedrijf had een doorlopend contract voor het afhandelen van de veiligheid op het World Trade Center, "tot op de dag dat de torens vielen". In veel recenter videomateriaal is alle informatie opnieuw verwerkt en op een rij gezet (hieronder).

Bronnen o.a.:   Sourcewatch.com, Wikipedia.com

De exacte juistheid van dit nieuwswaardige feit blijft niettemin moeilijk te verifiëren bij meer gezaghebbende bronnen. Niet heel vreemd gezien de gevoeligheid, want zeker is dat:

Marvin Bush
van 1993 tot het fiscale jaar 2000 leidinggevend en aandeelhouder was bij het bedrijf Securacom (tegenwoordig bekend onder de naam Stratesec). Hij was in functie samen met zijn neef Wirt D. Walker III, die aanbleef tot 2002. Walker III is tevens managing director bij Kuwait-American Corporation (KuwAm), het bedrijf dat Securacom financierde. KuwAm werkt vanuit Washington D.C. en is gespecialiseerd in private investment. KuwAm heeft connecties met de Bush familie sinds de eerste Golfoorlog en is eveneens verbonden met de Koninklijke familie van Koeweit.
 
 Toegev. 16 dec. 2012 - Marvin Bush & Stratesec: Covert Ops. Exposed!
Securacom regelde de veiligheid van World Trade Center, United Airlines en Dulles International Airport (Vlucht 77 begon vanaf Dulles Airport, Washington). Ook de veiligheidssystemen bij Dulles en het WTC zijn door Securacom aangelegd. Securacom heeft in zijn bestand eveneens militaire klanten, zoals de US Army, US Navy, US Air force, en het Ministerie van Justitie. Marvin Bush maakte deel uit van Securacom sinds het door KuwAm werd gefinancieerd.

Marvin Bush' laatste jaar in de directie van Stratesec viel samen met zijn eerste jaar als directielid van HCC Insurance, voorheen Houston Casualty Co., één van verzekeringsbedrijven van het zes weken voor de aanslagen voor 3,5 miljard dollar oververzekerde WTC. Bush verliet de HCC directie in november 2002. Dit alles suggereert meer dan nog te bewijzen valt, maar ondanks tegenwerking verdienen deze toevalligheden het om grondig te worden uitgezocht.
Voor meer:
Marvin Bush - Source Watch
Secrecy Surrounds 9/11 Investigation - UTNE Reader
Security, Secrecy and a Bush Brother - Dissidentvoice.org
Bush-linked Company Handled Security for the WTC, Dulles and United Airlines - Prince George Journal (cashed by CommonDreams.org)


Terug naar begin
TOP

Overzicht

   
          g) Stroomonderbrekingen / Explosieven (reuk)honden uit WTC verwijderd
      Pikant in relatie tot het voorgaande punt over beveiliging, is een aantal langdurige stroomonderbrekingen in de WTC-torens in de dagen voorafgaand aan de aanslagen. In de laatste weken waren er diverse evacuaties, wat volgens mensen die er werkten zeer ongebruikelijk was. Op 8 en 9 september was in de Zuidtoren sprake van een 'powerdown' (volledige stroomuitschakeling) van 36 uur, waarbij technici zonder toezicht reparaties konden uitvoeren. De stroomonderbreking werd drie weken van tevoren aangekondigd zodat de volledig computerafhankelijke bedrijven tijdig maatregelen konden nemen. Scott Forbes [Senior Database Administrator in het WTC] meldt als getuige van deze powerdowns dat noch de Havenautoriteit, noch de 911 Commissie deze gebeurtenis hebben willen bevestigen of registreren (zie de bekroonde 2008 documentaire "The Elephant in the Room")  
 WTC Medewerker, Gary Corbett, wijst op langdurige
 stroomonderbrekingen vlak vóór 9/11
Werkonderbrekingen vóór 9/11: Washington's Blog: Ppl Could Have Planted Bombs In the WTC Without Anyone Noticing
Beveiligingspersoneel heeft aangegeven dat in de weken voor de aanslagen er constant een verhoogde paraatheid is geweest na telefonische dreigementen, maar dat alle honden, speciaal afgericht voor het vinden van explosieven, in de dagen voorafgaand aan de aanslagen plotseling werden verwijderd.
Bronnen: ondermeer ontleend aan interviews met Ben Fountain, destijds werkend op de 47ste verdieping en Scott Forbes, werkend op de 97ste verdieping; beiden in de Zuidtoren. Dit en meer is te beluisteren in de 911-documentaire 'What's The Truth? - How Indeed Did The Twin Towers Collapse?' Een goede en degelijke documentaire, te zien op NLW911/4shared.
Newsday (archived): Heightened Security Alert Had Just Been Lifted (bomb-sniffing dogs were abruptly removed)
Tom Sullivan - voormalig explosievenplaatser over het aanleggen van explosieven [NL-ondertiteld]

  
Terug naar begin
TOP

Overzicht


          h) Grote geldtransacties WTC-computers direct voor aanslagen harde schijven voor dataherstel
      In december 2001 meldde persbureau Reuters dat direct vóór de aanslagen in New York ongebruikelijk grote geldtransacties zouden zijn verwerkt door computers in de Twin Towers. Volgens Richard Wagner, een informatie-herstel-expert van de Duitse firma Convar, is naar zich laat aanzien meer dan honderd miljoen dollar illegaal overgemaakt direct voor en tijdens de ramp.
C
omputersexperts van Convar werkten zich de klok rond in pogingen om met hun gepatenteerde blauwe lasertechnologie de informatie van de vele gevonden zwaar gehavende harde schijven te redden. Door deze in 2001 nieuwste technologie waren gedupeerde telecommunicatiemaatschappijen, creditcardbedrijven en accountants in New York in staat om tegen $20,000 tot $30,000 per computer te achterhalen hoe hun financiële schade precies heeft kunnen ontstaan. Convar ontdekte op 32 computers aanwijzingen voor transacties waarbij een aanname van informatievernietiging voor de hand lag.
Convar directeur Peter Henschel:  De verdenking is dat informatie van binnenuit over de aanslagen is gebruikt bij het versturen financiële opdrachten en volmachten, in de aanname dat middenin alle chaos de criminelen op z'n minst een goede voorsprong zouden hebben.
Niet alleen de omvang (volume) maar ook de grootte (size) van de transacties was veel hoger dan gebruikelijk voor een dag als 11 september. Henschel zei dat bedrijven in de Verenigde Staten samenwerken met de FBI om te achterhalen wat op 11 september precies gebeurde.

UITKOMST ONDERZOEK NOOIT BEKEND GEMAAKT


Dataherstel bij harde schijven
Peter Henschel: "We helpen hen (de FBI) zo snel mogelijk uit te vinden wat er gebeurde op de computers die elfde september. Ik ben er zeker van dat we op een dag zullen weten wat er met het geld gebeurd is."
Alle berichtgeving door grote mainstream nieuwskanalen ten spijt, is sindsdien niets meer vernomen over de voortgang van dit onderzoek. Ondanks een uitgebreide zoektocht op het internet blijft het gissen naar de uitkomst. Diverse aan 9/11 gerelateerde sites melden dat het bedrijf Convar in juni 2002 is overgenomen door Kroll Inc , hiermee een doofpot suggererend door één van de oudste en machtigste beveiligingsgiganten in de VS. Een bedrijf dat nauwe banden onderhoudt met de Amerikaanse regering en sinds de Tweede Wereldoorlog medeverantwoordelijk zou zijn voor de veiligheid van iedere Amerikaanse president.
Wat deze sites echter niet aangeven is wie de bron is van deze informatie. Bij dergelijke belangrijke overnames lijkt geheimhouding immers ondenkbaar. Het lijkt daarom verstandig om deze geruchten vooralsnog niet serieus te nemen. De firma Ontrack Data Recovery, een concurrent van Convar, is wèl verifieerbaar overgenomen door Kroll Inc.. Niettemin blijft de stilte, sinds in december 2001 over de grote illegale geldtransacties werd bericht, uiterst merkwaardig. Ondanks serieuze berichten over feitelijk dataherstel en conclusies over geldtransacties is daar sindsdien niets meer over terug te vinden.

Op het fragment rechtsonder een Duitstalig nieuwsverslag (met Engelstalige ondertiteling) over de bevindingen van de Duitse firma Convar in 2002. Linksonder een reportage uit de Zembla documentaire van 10 september 2006. Veel meer over deze documentaire elders op de site .

 Grote geldtransfers WTC direct voor aanslagen | Zembla docu, 2006

  Fragment Zembla docu over criminele geldtransfers vlak voor aanslagen

 Grote geldtransacties met WTC-computers | Duitse Journaal

  Duitse journaal over onderzoek WTC hard disks, 3/11/2002 [5m.24s]
      
Bronnen o.a., CNN.Com , Reuters - cashed by 911Research | Also: Evidence of Foreknowledge in HD Recoveries [pdf]
Optiehandel. Putopties United Airlines en American Airlines schieten omhoog in de dagen voor de aanslagen
Aanbevolen artikel door Lars Schall, Asia Times, 21 maart 2012: Insider Trading 9/11... the Facts Laid Bare

   
Terug naar begin
TOP

Overzicht


 
meer bij deze site
911 Links
911 Documentaires

W911 Dailymotion Channel
EXPLOSIEVE Bewijsvoering 9/11


S
tel deze informatie beschikbaar aan vrienden en kennissen